Mogen we jullie hulp vragen?

Voor het dekken van juridische en andere kosten hebben we jullie hulp nodig! Doneer een zelf gekozen bedrag aan Doe Zelf Normaal! Elk bedrag, hoe klein ook, is welkom. Heel veel dank!

Ja, ik doneer!

Vaccin & Vaccinatie

Op deze pagina gaan wij in op de ontwikkeling van de diverse nieuwe COVID-19-vaccins. We tonen aan wat er mis is, en welke risico’s er verbonden zijn aan de vaccins. Zoals onze gewoonte is ondersteunen wij onze artikelen met bewijzen en bronvermeldingen.

Eerste ongewenste allergische reacties Pfizer vaccin

In het Verenigd Koninkrijk hebben twee personen die zijn gevaccineerd met het nieuwe coronavaccin van Pfizer en BioNTech een allergische reactie gekregen. Dat meldde de NOS afgelopen woensdag.

Het artikel van NOS benadrukt dat dit de eerste keer is dat er ongewenste effecten worden gemeld van het nieuwe vaccin. Zij stellen dat er bijvoorbeeld niets over te lezen is in het rapport van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) van 10 december. Dit rapport is overwegend lovend over het vaccin. Dat is op zijn minst opvallend te noemen, gezien het feit dat onder andere de Daily Mail op 8 december al berichtte dat vier personen die deelnamen aan een proef het vaccin van Pfizer achteraf last kregen van tijdelijke gezichtsverlamming. De FDA oordeelde echter niet vast te kunnen stellen dat dit een gevolg was van het vaccin.

Het is in het licht van deze berichten interessant om te weten dat de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan in 1986 zijn handtekening zette onder de zogenaamde National Childhood Vaccine Injury Act. Deze wet was het resultaat van het feit dat farmaceutische bedrijven in de vroege jaren ’80 regelmatig werden aangeklaagd voor ongewenste effecten van hun vaccins. De wet zorgde ervoor dat farmaceutische bedrijven niet langer aansprakelijk waren voor eventuele schade veroorzaakt door hun vaccins. De officiële verklaring hiervoor luidde dat aansprakelijkheid de beschikbaarheid van vaccins in gevaar kon brengen. Mensen die menen dat zij schade hebben ondervonden van een vaccin, kunnen zich sindsdien wenden tot de zogenaamde National Vaccine Injury Compensation Program (VICP), ook wel bekend als “the Vaccine Court.” Het aanspannen van civiele procedures tegen vaccinproducenten is niet mogelijk. Alle dergelijke aanklachten worden afgehandeld in de zogenaamde United States Court of Federal Claims. Simpel gezegd houdt dit in dat de zogenaamde Department of Health and Human Services (HHS) aansprakelijk is voor eventuele schadevergoedingen. Dit leidt echter tot een paradoxale situatie. Zowel de Center for Disease Control (CDC) als de FDA zijn namelijk onderdeel van de HHS. Wanneer de CDC of de FDA een rapport publiceren waaruit blijkt dat een bepaald vaccin schadelijk is, leidt dit er dus toe dat de HHS zichzelf moet verantwoorden in de VICP. Hierdoor is het voor de CDC en de FDA dus niet aantrekkelijk om bepaalde gezondheidsschade te wijten aan vaccins, zelfs als hier alle reden toe is. In het licht van deze informatie is het de vraag hoeveel waarde we moeten toekennen aan het lovende rapport van de FDA over het coronavaccin.
Ondanks de door politici en media veelvuldig herhaalde bewering dat ongewenste effecten van vaccins zeldzaam zijn, betaalde de VICP tussen 1989 en 2018 ruim 4 miljard USD aan schadevergoedingen uit. Ruim een kwart daarvan werd uitgekeerd tussen 2014 en 2018.

Ook in Nederland is het de overheid die verantwoordelijk is voor eventuele schadevergoedingen naar aanleiding van vaccins. Het ministerie van Volksgezondheid trok in 2018 bijvoorbeeld 5 miljoen euro uit voor schikkingen bedoeld voor mensen die als gevolg van het vaccin tegen de Mexicaanse griep narcolepsie hebben ontwikkeld. In 2009 werden meer dan een half miljoen Nederlandse kinderen gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep nadat daarover wereldwijd paniek was ontstaan. Een aantal van deze kinderen ontwikkelde hierna narcolepsie, een neurologische afwijking die leidt tot slaapstoornissen.

Ook met betrekking tot het nieuwe coronavaccin is al rekening gehouden met eventuele ongewenste effecten. In oktober bleek dat de Nederlandse overheid voornemens is om bij te dragen aan eventuele schadeclaims naar aanleiding van het vaccin. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de lidstaten van de Europese Unie en de betrokken farmaceuten.
Volgens een door de NOS bevraagde hoogleraar immunologie zijn “zeldzame” reacties op vaccins onvermijdelijk. Wij vragen ons af hoe zeldzaam deze reacties in werkelijkheid zijn wanneer officiële instanties er belang bij hebben om bepaalde gezondheidsproblemen niet toe te schrijven aan vaccins. Ook is het de vraag in hoeverre het veronderstelde gevaar van het coronavirus opweegt tegen de in feite onbekende risico’s van dit nieuwe vaccin.

Het is de mening van team Doe Zelf Normaal dat de Nederlandse overheid onacceptabele risico’s neemt met de volksgezondheid door in hoge mate aan te dringen op een vaccin waarover nog weinig tot niets bekend is. Bovendien is goedkeuring van het vaccin door officiële instanties geenszins geloofwaardig, gezien het feit dat er (financiële) belangen meespelen die niets te maken hebben met gezondheid.

Brief van Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer

Onderstaand een brief van Hugo de Jonge aan de tweede kamer. De brief gaat over de aanschaf van het COVID-19 – vaccin van het consortium van BioNTech en Pfizer.

Let op deze passage aan het einde van de brief:

Het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccines gemaakt zijn is een risico.

Lees en/of download de brief hier.

Eerder schreven wij onderstaand artikel over de dubieuze praktijken van Pfizer:

Pfizer: Dubieus vaccin als voorwaarde voor een terugkeer naar normaal

Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer kan, in samenwerking het met Duitse BioNTech, begin dit jaar de eerste coronavaccins leveren aan EU-landen, zo meldde het AD gisteren (https://www.ad.nl/binnenland/eerste-coronavaccins-kunnen-eind-dit-jaar-in-nederland-zijn~adaf2aa9/).

Dat bericht komt vlak nadat eerder deze week bekend werd dat Pfizer tijdens de laatste testfase had vastgesteld dat hun vaccin voor 90 procent effectief is (https://www.ad.nl/binnenland/enorme-doorbraak-farmaceut-pfizer-coronavaccin-voor-90-procent-effectief-en-veilig~a61bc8b82/). In eerste instantie heeft Nederland recht op acht miljoen doses, later gevolgd door nog eens vier miljoen. Voor voldoende bescherming zijn twee doses van het vaccin nodig. Met die eerste bestelling van acht miljoen doses kan dus eind dit jaar begonnen worden met het vaccineren van zo’n vier miljoen Nederlanders.

Op de ontwikkelingen omtrent het vaccin wordt door de politiek en de media zeer positief gereageerd. Een eventueel vaccin wordt al sinds het begin van de coronacrisis gepresenteerd als de enige manier om terug te keren naar een normale samenleving. Maar wat weten we eigenlijk van de bedrijven die dit vaccin ontwikkelen en produceren?

Pfizer
Met een omzet van ruim bijna 52 miljard USD in 2019 is Pfizer een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld (https://s21.q4cdn.com/317678438/files/doc_financials/2018/ar/Pfizer-2019-Financial-Report.pdf). Het werd in 1849 In New York opgericht door de Duits – Amerikaanse Karl Pfizer en zijn neef Charles F. Erhart (Jackson 895). Onder andere door de productie en verkoop van antibiotica groeide het bedrijf gedurende de twintigste eeuw uit tot een van de invloedrijkste farmaceutische bedrijven. Na de millenniumwisseling breidde Pfizer haar invloedssfeer vooral uit door het opkopen van andere bedrijven; voorbeelden zijn Warner-Lambert in 2000, Pharmacia in 2003, en Wyeth in 2009 (https://www.corp-research.org/pfizer).

Gedurende haar lange bestaansgeschiedenis is Pfizer regelmatig een partij geweest in schandalen en juridische conflicten. In 1958 was het bijvoorbeeld één van de bedrijven die door de New York Times beschuldigd werden van het kunstmatig hoog houden van de prijzen van antibiotica (https://www.nytimes.com/1958/08/03/archives/6-concerns-cited-by-ftc-on-fixing-antibiotic-prices-charges-involve.html). Maar het zijn niet alleen haar manieren van zakendoen die Pfizer in het verleden in de problemen hebben gebracht. In 1994 schikte het bedrijf in een rechtszaak die tegen haar was aangespannen door de Department of Justice (DOJ) omtrent een kunstmatige hartklep die geproduceerd werd door een van haar dochterbedrijven, Shiley Inc. Dit product, de Bjork-Shiley Convexo-Concave hartklep, kwam in 1979 op de markt, maar werd in 1986 wereldwijd herroepen nadat bekend was geworden dat het een defect bevatte waardoor het materiaal waarmee de hartklep op zijn plaats werd gehouden in veel gevallen na verloop van tijd zou breken. Dit defect kon in enkele minuten fataal zijn en heeft volgens de New England Journal of Medicine op zijn minst aan een kleine vierhonderd mensen het leven gekost (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199508173330703). In april 2003 meldde CBS News dat ongeveer 12,000 mensen rechtszaken tegen Pfizer hadden aangespannen in relatie tot de mechanische hartklep. Het bleek tijdens het proces dat Pfizer al in 1980 op de hoogte was van het defect, maar er desondanks voor koos om de Food and Drug Administration (FDA) niet van deze ontdekking op de hoogte te stellen, waardoor de productie en distributie van het product nog jaren door kon gaan. Ook werden de eerste rechtszaken van slachtoffers van het defect door Pfizer met opzet in de doofpot gehouden. De totale waarde van de schikking werd door de DOJ geschat op een kleine 20 miljoen USD (https://www.lawyersandsettlements.com/legal-news/bjork_shiley_heart_valves/bjork-00170.html).

In 2001 maakte de LA Times bekend dat Pfizer akkoord was gegaan met een schikking in een rechtszaak omtrent het medicijn Rezulin, een middel dat werd voorgeschreven aan diabetespatiënten, maar onherstelbare leverschade bleek te veroorzaken. Volgens de krant heeft het middel wereldwijd geleid tot 63 sterfgevallen en nog tientallen meer gevallen van leverschade (https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2001-dec-22-mn-17267-story.html).

In 2005 kwam Pfizer opnieuw in opspraak, deze keer in relatie tot een pijnstiller genaamd Celebrex. Pfizer moest erkennen dat al in 1999 uit een studie was gebleken dat oudere patiënten die dit middel gebruikten, vier keer zoveel risico liepen om hartproblemen te ontwikkelen. Desondanks werd dit onderzoek niet gepubliceerd en pas in 2001 bij de FDA gemeld, nadat de laatstgenoemde een grootschalig onderzoek was begonnen naar de veiligheid van onder andere Celebrex (https://www.nytimes.com/2005/02/01/business/pfizer-says-1999-trials-revealed-risks-with-celebrex.html). Er werd reclame voor het middel gemaakt tot 2004.

In 2009 schikte Pfizer wederom in een rechtszaak, deze keer gerelateerd aan medicijnproef die zij in 1996 uitvoerde in Nigeria bij kinderen met meningitis (https://www.reuters.com/article/idUSLR271237). In 1996 kende het land een ongekende uitbraak van meningitis. Ongeveer honderd kinderen werden destijds behandeld met het experimentele antibioticum Trovan dat door Pfizer ontwikkeld en geproduceerd werd. Het bleek echter later dat Pfizer niet de benodigde toestemming van de ouders had om experimentele middelen op hun kinderen te testen. Elf van deze kinderen overleden; tientallen van hen ontwikkelden hersenschade, verlamming of spraakproblemen (https://www.theguardian.com/world/2011/aug/11/pfizer-nigeria-meningitis-drug-compensation). Pfizer heeft altijd volgehouden dat de kinderen niet aan het middel Trovan, maar aan meningitis overleden, maar schikte desondanks voor 75 miljoen USD.

Bovengenoemde zaken zijn geenszins een volledige weergave van de schandalen en rechtszaken waarin Pfizer verwikkeld is geweest, en dienen slechts ter illustratie van het karakter van de bedrijven aan wie de productie wordt toevertrouwd van een middel waarmee ten minste vier miljoen mensen zullen worden geïnjecteerd. Team Doe Zelf Normaal maakt zich ernstig zorgen over de invloed die deze bedrijven in de samenleving zullen hebben wanneer minister De Jonge suggereert dat mensen hun terugkeer naar een normaal en menselijk leven moeten verdienen door zich te laten vaccineren (https://www.ad.nl/binnenland/minister-de-jonge-bepaalde-regels-gelden-wellicht-langer-voor-mensen-zonder-vaccinatie~a38416c8/). Grote bedrijven zoals Ticketmaster treffen eveneens voorbereidingen om in de toekomst concertbezoekers te kunnen “screenen” op negatieve coronatests (https://www.billboard.com/articles/business/touring/9481166/ticketmaster-vaccine-check-concerts-plan). Het heeft er alle schijn van dat een terugkeer naar een normale maatschappij wat overheden betreft volledig afhankelijk zal zijn van de bereidheid van haar burgers om zich te laten vaccineren.

Volgens het AD is het nog onzeker of het vaccin van Pfizer op de lange termijn ook effectief blijft (https://www.ad.nl/binnenland/eerste-coronavaccins-kunnen-eind-dit-jaar-in-nederland-zijn~adaf2aa9/). Volgens team Doe Zelf Normaal kan deze krant zich wellicht beter zorgen maken over de vraag of het op de lange termijn ook veilig is, of over de morele implicaties van het feit dat onze minister van Volksgezondheid het als een voorwaarde lijkt te zien voor een leven zonder vrijheidsbeperkende maatregelen.

Kenneth T. Jackson. The Encyclopedia of New York City. The New York Historical Society; Yale University Press; September 1995. P. 895.

 

Wat men niet vertelt over vaccinveiligheid, wat je wel zou moeten weten!

Afgelopen week verschenen er veelbelovende berichten over het nieuwe coronavaccin dat 90% effectief zou zijn. Del Bigtree, producent van Vaxxed, zet kritische vragen bij het versnelde medische onderzoek en de vaccinveiligheid. Angie Blake van Real Deal Media sprak met hem.

Del Bigtree is een van de meest vooraanstaande figuren van de Vaccine Risk Awareness Movement. Hij doet al zo’n 12-14 jaar onderzoek naar vaccins en andere farmaceutische producten. Dat begon toen hij met zijn CBS televisieshow ‘The Doctors’ op kritische wijze farmaceutische giganten en bedrijven zoals Monsanto in het nieuws bracht. In die tijd ontdekte hij dat farmaceuten soms willens en wetens medicijnen op de markt brachten, waarvan ze wisten dat het voor sommige mensen zeer schadelijk of dodelijk zou kunnen zijn en als gevolg later miljoenen dollars aan schadeclaims moesten uitkeren.

Van pro-vaxxer naar criticus

Destijds was men in deze televisieshow een voorstander van vaccinaties. Dat veranderde voor Del Bigtree toen hij in contact kwam met een ouder wiens kind vaccinatieschade had opgelopen. Via een klokkenluider bij de CDC (Centers for Disease Control) kreeg hij bovendien te horen dat men daar de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften bij het testen van vaccins niet in acht zou nemen. Uiteindelijk was dit voor hem aanleiding om deel te nemen aan de documentaire Vaxxed, hetgeen tevens het einde van zijn carrière bij CBS was.

Bij de eerste vertoningen van de docu Vaxxed vroeg Del Bigtree na afloop aan het publiek wie van hen een kind had met vaccinatieschade. Hij had verwacht dat er zo’n 6 tot 10 mensen zouden opstaan, maar in werkelijkheid stonden zo’n 80 mensen op, drie vierde van het publiek. Toen kwam hij er ook achter dat elk vaccin kan leiden tot ernstige schade of dodelijke slachtoffers. Na jaren onderzoek durft hij nu te beweren dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat vaccins veilig zijn. De in de medische wereld gebruikelijke gouden standaard van een dubbel blind placebo-test, wordt bij de ontwikkeling van vaccins simpelweg niet gehanteerd.

Met zijn nieuwe platform The Highwire onderzoekt hij allerlei zaken omtrent de coronacrisis, farmaceutische industrie en vaccins in het bijzonder. The Highwire heeft ook een eigen juridisch team die tegen de farmaceutische industrie procedeert. Tot nu toe hebben ze inzake vaccinveiligheid al vier rechtszaken gewonnen, nadat ze het opnamen tegen grote organisaties zoals de FDANational Institutes of Health, CDC en de US Department of Health and Human Services.

Het gevaar van een immuunsysteem dat in overdrive gaat

Hij is dan ook uitermate sceptisch over de introductie van het nieuwe coronavirus, hetgeen voor hem aanleiding was om dieper in de achtergrond van het medisch onderzoek te duiken. Hij beweert dat er al een kleine twintig jaar onderzoek is gedaan om een veilig coronavaccin te ontwikkelen, hetgeen tot voor kort nog niet gelukt is. Dat kreeg vooral aandacht rond 2003-2005 met de eerste Sars-corona-epidemie. In de zoektocht naar een dergelijk vaccin ontdekte men het fenomeen immuunversterking (immune enhancement), waarbij het immuunsysteem in overdrive gaat.

Del Bigtree vertelt in onderstaand interview dat de studies met dieren aanvankelijk veelbelovend leken, toen deze goed op het vaccin bleken te reageren. Bloedonderzoek toonde bovendien aan dat ze ook antistoffen tegen het virus hadden ontwikkeld. Bij dierproeven gaat men soms nog een stap verder en stelt men de dieren bloot aan het virus, de zogenaamde challenge studie, om te zien of het vaccin werkt. Op dat moment bleek dat de antistoffen de cel niet zozeer beschermden tegen het virus, maar het virus juist diep in de celkern lieten binnen dringen.

Het veroorzaakte een cytokine storm, hetgeen soms ook bij huidige Covid-19-patiënten het geval is. Het resulteerde in ernstige ademhalingsproblemen en orgaanfalen, met catastrofale gevolgen. Op basis daarvan concludeerde men in die medische studies toen al dat men met dit vaccin uitermate voorzichtig zou moeten zijn met medisch onderzoek op mensen.

Door alle haast staat vaccinveiligheid coronavaccin nog meer onder druk

Dit is de achtergrond van het huidige coronavaccin, dat men nu in alle haast aan het produceren is. The HighWire heeft recentelijk een rechtszaak aangespannen om de testresultaten van producent Moderna boven tafel te krijgen en is verbaasd dat de farmaceut geen enkel onderzoek schijnt te hebben gedaan hoe men het fenomeen immuunversterking (een overreactie van het immuunsysteem) kan voorkomen.

Over AstraZeneca schrijft The Highwire: “Meer recentelijk meldde Reuters dat AstraZeneca juridische bescherming heeft gekregen tegen toekomstige aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot het COVID-19-vaccin. Dit schokt niemand die de lange staat van dienst heeft gevolgd van slechte vaccinveiligheidswetenschap en de weigering van fabrikanten om achter hun product te staan.”

Del Bigtree maakt zich dan ook grote zorgen over de snelheid waarmee het nieuwe coronavaccin ‘getest’ en geproduceerd wordt. De haast en drastisch verkorte testperiode kan volgens hem catastrofale gevolgen voor de volksgezondheid hebben. De ziekte heeft een IFR (infection fatality rate) van ± 0,25%, waarbij 99,75% de ziekte overleeft. Het sterftecijfer zou door het vaccin veel hoger kunnen liggen, omdat het vaccin als een katalysator kan werken (zo blijkt uit eerdere studies), als er wederom sprake is van een overreactie van het immuunsysteem.

Zelfs als het nieuwe vaccin niet direct leidt tot immuun versterking, weet men nog helemaal niet wat er gaat gebeuren wanneer het COVID-19-virus gaat muteren en hoe het lichaam op de nieuwe virusvariant reageert.

Wereldwijde vaccinatie-agenda en zeggenschap over eigen lichaam

De enorme haast om dit vaccin op de markt te brengen heeft volgens Del Bigtree te maken met een wereldwijde agenda van de WHO om de hele wereldbevolking te vaccineren. Door het toegenomen bewustzijn over de ongewenste neveneffecten rond vaccinaties en dalende vaccinatiebereidheid, zag men deze agenda in gevaar komen. Men gebruikt nu de pandemie en bijkomende angst om het plan alsnog versneld te implementeren.

Del Bigtree benadrukt het belang om zelf te kunnen beslissen om wel of geen vaccin te nemen, ongeacht of iemand nu wel of geen voorstander is van vaccinaties. Anders is ons lot ‘voorgoed’ in handen van farmaceuten of mogelijk (toekomstige) corrupte politici. We moeten volgens hem altijd de macht en zeggenschap over ons eigen lichaam blijven houden.

Bron: The Highwire