Mogen we jullie hulp vragen?

Voor het dekken van juridische en andere kosten hebben we jullie hulp nodig! Doneer een zelf gekozen bedrag aan Doe Zelf Normaal!

Ja, ik doneer nu!

Persconferentie 1 september 2020 – De persconferentie ontleed!

Bedreigende en leugenachtige uitspraken

 

Samen gaan we kijken en luisteren naar de uitspraken van Rutte. We ontleden zijn woorden, en geven aan waar deze onwaar, bedreigend of beide zijn. (Bron citaten: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2020/09/01/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-1-9-2020)

Uitspraak 1 – Bedreigend en onwaar (Video 3:11 – 3:27)

Of denk aan de routekaart zelf, die in het voorjaar steeds door ons eigen goede gedrag werd ingehaald, waardoor we voor de zomer ineens grote stappen konden zetten. Of aan twee weken geleden, toen juist bleek dat we weer even op de rem moesten trappen.

Rutte suggereert hier twee dingen:

1. de versoepelingen van 1 juli zijn te danken aan ons ‘goede gedrag’.

Met andere woorden: we hielden ons aan de regels, waarvan de 1,5 meter steeds weer als een mantra herhaald wordt. Aangetoond is dat de kans om buiten besmet te raken bijna nihil is. Zie elders op deze website, o.a. bij de onderbouwing van de aangifte.

2. We moesten weer ‘op de rem trappen’ omdat wij ons niet aan de regels hielden! Hier herhaalt Rutte zijn leugens en dreigementen van 18 augustus. Lees ons commentaar op de persconferentie van 18 augustus nog maar eens door.

Uitspraak 2 – Bedreigend en onwaar (Video 5:30 – 6:07)

Wat de stabilisering van de cijfers laat zien, is dat Nederlanders zich nog altijd bewust zijn van de noodzaak om die anderhalve meter en de andere gedragsregels na te leven. Dat lukt misschien niet altijd 100%. We zijn allemaal niet heilig. Maar het blijft voor veruit de meeste mensen de basis en dat is een compliment aan ons allemaal. Tegelijkertijd realiseer ik me heel goed hoe moeilijk het in deze fase is om vol te houden. In maart en april stroomden de ziekenhuizen over en was het crisis in de verpleeghuizen.

Rutte suggereert hier:

1. Dat de, op dubieuze PCR testen gebaseerde ‘stabilisering’ te danken is aan het gegeven dat ‘Nederlanders zich nog altijd bewust zijn van de noodzaak om die anderhalve meter en de andere gedragsregels na te leven.’

2. Dat de ziekenhuizen, zoals in maart en april, weer zullen overstromen wanneer we dat niet doen.

Rutte bedreigt ons hier met de onjuiste bewering dat de kans groot is dat we in het ziekenhuis terecht komen met COVID-19 indien we ons niet aan de regels houden. Opnieuw: dat is nergens op gebaseerd.

Hiermee maakt hij zich schuldig aan het aanjagen van angst en bedreiging met een potentieel dodelijke ziekte!

Uitspaak 3 – Bedreiging (Video 6:20 – 7:18)

Maar ik zou het vanavond hier liever omdraaien. Laten we kijken wat er allemaal wel kan, juist doordat we ons aan de regels houden. In Nederland kon het laatste half jaar altijd al meer dan in veel andere landen. Hier hebben we nooit de situatie gehad dat je maximaal een kilometer van huis mocht of dat je een stempel van de burgemeester moest hebben om boodschappen te doen. En we hebben samen veel bereikt. De scholen zijn weer open, de horeca en de theaters ook. En ook al vraagt dat voorlopig allemaal wat meer organisatie en wat meer planning, het verschil met een half jaar geleden is groot. Als je de hele week hard hebt gewerkt of gestudeerd, kun je in het weekend –  met wat extra voorzorgsmaatregelen –  gewoon een biertje drinken op een terras, eten met vrienden of naar de bioscoop. Dat moeten we vasthouden met elkaar en dat kunnen we ook. Dat hebben we laten zien.

Rutte bedreigt ons hier met het volgende, indien wij ons niet aan de regels houden en de besmettingen van het nu ‘meer onzichtbare virus’ toenemen:

1. Dat je niet verder dan een kilometer van huis mag;

2. Dat je een stempel van de burgemeester moet hebben om boodschappen te doen;

3. Dat de scholen, de horeca en de theaters weer dicht gaan;

4. Dat de bioscopen weer dicht gaan.

Ook deze uitspraken leveren juridisch bedreiging op. Bedreiging met ontwrichting van de maatschappij. Horeca-ondernemers worden bedreigd met sluiting en wellicht faillissement van hun onderneming.

Feitelijk bedreigt Rutte ons met een nieuwe lockdown, met alle psychologische, maatschappelijke en economische gevolgen van dien.

En dat voor een virus waarvan de ernst niet is aangetoond! Sterker nog: de ziekenhuizen en IC’s zijn bijna leeg (Bron:https://www.stichting-nice.nl) , terwijl volgens Rutte de besmettingen zijn toegenomen, zoals hij beweert in de persconferentie van 18 augustus!

 

Hugo de Jonge

Hoewel wij ons primair richten op Rutte, gaan wij vanaf nu óók de uitspraken van Hugo de Jonge onder de loep nemen. Deze uitspraken vallen onder de verantwoordelijkheid van Rutte!

Op dit moment lichten we er één uitspraak uit:

Uitspraak 1 – Leugen (Video 12:30 – 12:57)

En hoelang we het moeten volhouden, zo eerlijk moeten we zijn, dat is niet met zekerheid te zeggen. Uiteindelijk zullen we met elkaar pas beschermd zijn als we een vaccin hebben. En dat vaccin lijkt steeds dichterbij te komen. Met leveranciers van 5 kandidaat-vaccins zijn inmiddels afspraken gemaakt. De eerste testresultaten van die vaccins die zijn bemoedigend. Als alles meezit, hopen we in de eerste maanden van 2021 de eerste vaccins te ontvangen.

De Jonge kondigt hier aan dat de maatregelen door zullen gaan totdat er een vaccin is. Met deze uitspraak kondigt hij aan dat de maatregelen voor onbepaalde tijd door zullen gaan. Luisterend naar Rutte kunnen de maatregelen ook per dag varanderen wanneer er ‘uitbraken’ of oplopende besmettingen zijn. Ook nieuwe lockdowns zijn altijd mogelijk volgens Rutte.

Deze uitspaak is opnieuw van angstaanjagende en bedreigende aard.

Ook beweert hij hier dat we met een vaccin beschermd zullen zijn. Afgaande op het influenza (griep) vaccin is dit een volledig uit de lucht gegrepen bewering. Griepgolven komen immers nog steeds onverminderd voor.

Daarmee kan hij de maatregelen ook na de komst van een vaccin voortzetten, wanneer blijkt dat mensen gewoon ‘besmet’ blijven worden met COVID-19.

De Jonge kondigt hier dus eventueel permanent maatschappijveranderende en ontwrichtende maatregelen aan, zonder dat hij daar de Tweede Kamer voor hoeft te raadplegen. Dat hoeft hij nu immers niet onder de noodmaatregelen, en straks niet onder de noodwet, mocht deze aangenomen worden, waar het sterk naar uit ziet!

Deze maatschappijveranderende en ontwrichtende maatregelen leiden tot de aanklacht van terrorisme die inmiddels is gedaan.

Wat is terrorisme? (zie ook de  onderbouwing van de aangifte)

Volgens ‘onze eigen’ Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst is terrorisme het volgende:

Formeel: het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende schade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. (Bron: https://www.aivd.nl/onderwerpen/terrorisme)

Omdat alle uitspraken van de Jonge onder de verantwoordelijkheid van Rutte vallen, zullen ook deze uitspraken opgevoerd worden in de aangifte tegen Rutte.