Wie wij zijn

Bezorgde burgers.

In onze opinie moet er ruimte zijn voor beide kanten. Iedereen heeft recht zich op zijn eigen manier op te stellen omtrent alle maatregelen en berichten over het coronavirus.

Persoonlijk maken wij ons ernstige zorgen over hoe de regering omgaat met haar bevoegdheden, en met de grondrechten van de Nederlandse burgers.

Dit heeft ons doen besluiten om alle maatregelen, alle uitspraken van de minister-president, en alle besluiten van het kabinet en MP omtrent Covid-19 te onderzoeken en tegen het licht te houden.

Wij zijn verbijsterd en bezorgd over de vele onwaarheden die MP Rutte en het kabinet verkondigd hebben en nog steeds verkondigen, en de onwettige maatregelen die zij aan Nederland opleggen.

Van MP Rutte en het kabinet mag verwacht worden dat zij zich aan de (grond)wet houden.

Wij (en onze mede-onderzoekers) zijn echter tot de conclusie gekomen dat onze minister-president en het kabinet de wet veelvuldig overtreden hebben, en de grondwet met voeten hebben getreden en nog steeds treden.

Tevens hebben zij ons ernstig misleid omtrent de ernst en dodelijkheid van het coronavirus.

Op deze website zullen de besluiten van het kabinet omtrent het coronavirus vermeld worden, en zal tevens aangetoond worden dat deze besluiten onwettig zijn.

Ook zal worden aangetoond dat de MP en de regering ons ernstig misleid hebben en nog steeds misleiden omtrent de ernst en schadelijkheid van het coronavirus.

Wij nodigen ieder uit de website kritisch te bekijken, en op voorhand alles in twijfel te trekken. Wij vragen ieder echter ook al de beweringen en bronnen objectief te bestuderen.

Naar onze stellige overtuiging komt ieder tot de trieste conclusie dat MP Rutte ons ernstig misleidt.

Wij leggen deze leugens wekelijks voor aan de de voorzitter van de Tweede Kamer, met als doel het aftreden van Minister – President Rutte én het kabinet,  om zo de democratie en rechtsstaat te beschermen en in stand te houden.

Intussen zijn wij ervan overtuigd dat MP Rutte verwijtbaar en strafbaar heeft gehandeld, en is er op 21 augustus een strafklacht tegen Rutte ingediend.

Wat wij doen

Ontmaskeren.

De website waar de waarheid over onze minister-president gepubliceerd wordt! Al zijn leugens ontmaskerd, inclusief bewijzen en bronvermelding!

Contact

Vragen? Stuur je email naar: contact@doezelfnormaal.nl

Tips? Stuur je tips naar: klokkenluider@doezelfnormaal.nl

 

Uitgebreid interview met Pedro & Jade (Team Doe Zelf Normaal) door Rico Brouwer van Potkaars.nl