Over / Contact

Onze contactgegevens en meer over wie wij zijn.

Wie wij zijn

Wij zijn DZN Media, een eigentijds media-kanaal.

Wij reageren op de actualiteit d.m.v. becommentariëren van het nieuws. Ook maken wij eigen reportages over actuele gebeurtenissen.

DZN Media hecht sterk aan vrije nieuwsgaring en vrijheid van meningsuiting.

Contact

Vragen? Stuur je email naar: contact@doezelfnormaal.nl

Adverteren? Stuur je email naar adverteren@doezelfnormaal.nl