De premies van de zorgverzekeringen stijgen ongekend m.i.v. 1 januari 2023. En dat in een tijd van gierende inflatie.

Het bewuste wanbeleid van deze regering uit zich in o.a. de toenemende armoede in Nederland. De voedselbanken zien het aantal aanvragen hard oplopen, ook van tweeverdieners met een eigen huis. Bijna de helft van de Nederlanders vreest de zorgverzekering niet meer te kunnen betalen. CZ-topman Joep de Groot zegt de toegankelijkheid van de zorg bovendien niet meer te kunnen garanderen.

Misschien goed om te weten dat CZ-topman dhr. de Groot bijna €500.000 per jaar ‘verdient’. Ook goed om te weten is dat via de baantjescaroussel aan het Binnenhof oud-politici op die posten terecht komen. Zo is Wouter Bos, voormalig minister van Financiën en vicepremier in het kabinet-Balkenende IV, bestuursvoorzitter van Menzis, waar ook hij bijna €500.000 per jaar opstrijkt, betaald uit de premies waar mensen voor krom liggen.

Ziekenfonds

Het ziekenfonds werd in 2006 afgeschaft. Sindsdien is er de zorgverzekeringswet waarbij iedereen in Nederland verplicht is verzekerd via een particuliere verzekeringsmaatschappij. Ten tijde van het ziekenfonds werd de zorgpremie van het salaris ingehouden. Die inhouding was afhankelijk van het inkomen: wie meer inkomen had betaalde meer.

Sinds de privatisering is gezondheid een verdienmodel geworden: verzekeraars verdienen miljarden over de rug van zieke burgers. Bovendien staat er een straf op ziek zijn: het eigen risico bedraagt momenteel minimaal €385,-. Het ziekenfonds kende geen eigen risico.

Nu is er een systeem opgetuigd waar mensen elke maand zelf de premie moeten voldoen aan een zorgverzekeraar die winst wil maken, en er dus belang bij heeft zo weinig mogelijk aan zorgkosten te vergoeden. De zogenaamde basisverzekering wordt al jaren uitgekleed. Zo zit de tandarts al jaren niet meer in het basispakket, maar moet je er een zogenaamde aanvullende verzekering voor sluiten, waardoor de premie nog verder stijgt. De mondgezondheid is dan ook hard afgenomen. In Leiden konden mensen die al jaren geen mondzorg meer hadden gehad eind oktober eenmalig en gedurende één dag gratis naar de tandarts.

Nederland, Amsterdam, 15 februari 2022 De Mondzorgkaravaan, een mobiele tandartspraktijk van Dokters van de Wereld op het Stadionplein, ontvangt patiënten voor een noodbehandeling en poetsvoorlichting. foto: Klaas Fopma

Jasper Kuipers van ‘Dokters van de Wereld’ ziet dat veel volwassenen niet of nauwelijks meer naar de tandarts gaan sinds mondzorg niet meer via het basispakket wordt vergoed. “Het gaat om ongeveer 1.5 miljoen mensen. Zij kunnen de tandarts gewoon niet meer betalen. De gevolgen zijn verschrikkelijk. Er zijn ontzettend veel mensen die rondlopen met ontstekingen en continu ernstige pijn hebben.” Hij trekt daarom met de Mondzorgkaravaan door het hele land.

Asielinstroom

De asielinstroom is nog nooit zo hoog geweest als dit jaar. Binnen de VVD is daar grote onrust door ontstaan. De VVD heeft zich echter door Rutte in slaap laten sussen. Asielzoekers krijgen een gratis zorgverzekering, woonruimte en een uitkering. Dat moet allemaal betaald worden. Het is dus niet verbazend dat de premie weer stijgt. De regering beweert dat de gratis zorgverzekering voor asielzoekers niet uit de premies voor de zorgverzekering wordt betaald. Maar waar de regering dat geld ook vandaan haalt, uiteindelijk betaalt linksom of rechtsom de Nederlandse burger het.

Zorgtoeslag

Mensen met een minimum inkomen kunnen een beroep doen op zorgtoeslag. Dit zijn dus mensen die moeilijk rond kunnen komen. Het resultaat is dat men de zorgtoeslag gaat gebruiken om schulden mee af te lossen of boodschappen te doen. Wanneer je je kinderen geen ontbijt kan geven is die stap snel gemaakt.

In al hun ‘wijsheid’ heeft de overheid besloten dat wanneer je 6 maanden lang de premie voor de zorgverzekering niet hebt betaald, de zorgverzekeraar je aan moet melden als ‘wanbetaler’ bij het CAK. Je betaalt dan aan het CAK een premie die veel hoger is dan de gewone zorgpremie. Deze hogere premie heet ‘bestuursrechtelijke premie’. Die premie wordt ingehouden op het salaris of de uitkering. Zo worden deze mensen nog dieper in de ellende van schulden geduwd, en gestraft voor het feit dat de regering een beleid voert waardoor zij in de armoede zijn beland.

Misschien goed om te weten dat dhr. de Groot bijna €500.000 per jaar ‘verdient’. Ook goed om te weten is dat via de baantjescaroussel aan het Binnenhof oud-politici op die posten terecht komen. Zo is Wouter Bos, voormalig minister van Financiën en vicepremier in het kabinet-Balkenende IV, bestuursvoorzitter van Menzis, waar ook hij bijna €500.000 per jaar opstrijkt, betaald uit de premies waar mensen voor krom liggen

Mensen met financiële problemen plegen bovendien vaker zelfmoord. Geldzorgen kunnen permanente stress veroorzaken. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met geldproblemen slechter kunnen nadenken en impulsiever worden. Tunnelvisie is een risicofactor voor zelfmoord.

Wapens en geld naar Oekraïne

De regering vindt het blijkbaar belangrijker voor vele miljoenen aan wapens en geld naar het diep corrupte Oekraïne te sturen dan om de Nederlandse burger de helpende hand toe te steken. De sancties tegen Rusland hebben de economie grote schade toegebracht.

Inflatiebonus EU-ambtenaren

De regering geeft niets om het welzijn van de Nederlandse burger, dat blijkt overal uit. EU -ambtenaren krijgen van het geld van de belastingbetaler echter een ‘inflatiebonus’ van maar liefst 7 procent.  Frans Timmermans toucheert daardoor maandelijks €1800 meer! Het inkomen van Frans Timmermans in één oogopslag (Bron):

  • Jaar: € 298.224,00
  • Maand: € 24.852,00
  • Week: € 5.735,08
  • Dag: € 1.147,02

Inkomen Tweede Kamerleden en regering

Ook de gehele Tweede Kamer zit er warmpjes bij. (Bron)

Gewone’ Tweede Kamerleden

De basisvergoeding voor Tweede Kamerleden wordt ‘schadeloosstelling’ genoemd. De schadeloosstelling van ‘gewone’ Tweede Kamerleden bedraagt sinds 1 januari 2022 8.599,89 euro bruto per maand. Daarnaast krijgen Tweede Kamerleden 8 procent vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3 procent conform de regeling voor rijksambtenaren. In totaal komt dat neer op ruim 120 duizend euro per jaar.

Voorzitter Tweede Kamer

De voorzitter van de Tweede Kamer krijgt een hogere vergoeding dan gewone Tweede Kamerleden. De voorzitter krijgt namelijk een toelage gelijk aan 34 procent van de schadeloosstelling op jaarbasis, bovenop de normale vergoeding. Inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering ontvangt de voorzitter per 1 januari 2022 op jaarbasis een bedrag van ruim 155 duizend euro.

Salaris minister-president en minister (Bron)

Het salaris van de minister-president is € 180.983 per jaar (2022). Dat is inclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Ook heeft de minister-president recht op een vaste onkostenvergoeding en een aantal andere tegemoetkomingen en voorzieningen. Dat is geregeld in het Voorzieningenbesluit. De minister-president verdient hetzelfde salaris als een minister.

Salaris staatssecretaris

Het salaris van een staatssecretaris is € 169.014 per jaar (2022). Dat is inclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Ook heeft een staatssecretaris recht op een vaste onkostenvergoeding en een aantal andere tegemoetkomingen en voorzieningen.

U weet dus waar uw geld naartoe gaat. Houdt u dit in gedachten wanneer de nieuwe zorgpremie in januari 2023 van uw rekening wordt afgeschreven.

Delen op sociale media