Op 13 september heeft het kantoor van President Zelensky van Oekraïne een document vrijgegeven, getiteld THE KYIV SECURITY COMPACT, met aanbevelingen voor militaire en economische hulp van de EU aan Oekraïne.

Het Oekraïense voorstel werd voorbereid door een groep onder co-voorzitterschap van Andrey Yermak, de stafchef van president Vladimir Zelensky, en voormalig NAVO-secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen.

Het 10-pagina’s tellende document schetst veiligheidsgaranties voor Oekraïne door de VS en de EU die Kiev ten goede zouden komen totdat het formeel toetreedt tot het door Washington geleide militaire blok, de NAVO. Het roept ook op tot voortdurende militaire en financiële hulp aan Oekraïne. Het voorstel heeft dus een open einde: de EU verbindt zich tot geven van militaire en financiële hulp zonder dat daar een einddatum aan vast zit.

Zo beveelt het document o.a. aan dat de EU bindende garanties moet geven tot:

• Toegang tot EU-vermogensfinanciering om de industriële defensiebasis van Oekraïne opnieuw op te bouwen volgens EU/NAVO-normen – en samen met de EU-lidstaten nieuwe defensieve vermogens te ontwikkelen. Als kandidaat voor het EU-lidmaatschap zou Oekraïne bevoorrechte toegang kunnen krijgen tot EU-financiering, met name het Europees Defensiefonds en de Europese Vredesfaciliteit.

Financiële hulp en directe investeringen verstrekken, onder meer via toekomstige wederopbouwinstrumenten, ter ondersteuning van de nationale defensiebegroting, en financiële bijstand (inclusief niet-terugvorderbare subsidies) voor het herstel van de infrastructuur van Oekraïne, die door militaire acties werd vernietigd of beschadigd.

Wederopbouwfondsen, met inbegrip van niet-terugbetaalbare financiële steun, toewijzen aan de ondersteuning en opbouw van de nieuwe nationale defensie-industriële basis van Oekraïne.

De ‘aanbevelingen’ lezen als een eisenpakket waarin de EU tot in lengte van jarengarant moet staan voor de economische opbouw van Oekraïne en de opbouw en instandhouding van de defensie van het land.

Verder stelt het document:

Het Kiev Security Compact zal dit doel bereiken door de nodige politieke, financiële, militaire en diplomatieke middelen te mobiliseren voor de zelfverdediging van Oekraïne. Het pact zal bestaan uit een gezamenlijk strategisch partnerschapsdocument dat mede is ondertekend door de garantstellers en Oekraïne (evenals bilaterale overeenkomsten tussen Oekraïne en de garantstellers).

Naast de wederopbouwinspanningen zijn deze garanties essentieel voor de miljoenen Oekraïners die door de oorlog zijn ontheemd om terug te keren en een toekomst op te bouwen in hun thuisland. Door ze nu te ontwerpen en aan te nemen, zullen ze een krachtige boodschap van vastberadenheid en eenheid afgeven tegen de agressor en voor de toekomst van Oekraïne. Dit zullen de eerste dergelijke garanties van de 21e eeuw zijn en kunnen de basis leggen voor een nieuwe veiligheidsorde in Europa.

De armoede in Europa neemt hand over hand toe. Aanvaarding van de juridisch bindende garanties die in dit document staan, betekent een voortdurende financiële aderlating van de EU richting Oekraïne. Een aderlating die door de EU-burgers betaald moet worden.

Momenteel zit de EU met de handen in het haar hoe de winter door te komen. Hulp aan burgers in Nederland die de huur, hypotheek en energierekening niet op kunnen brengen komt mondjesmaat, omdat het volgens premier Rutte eenvoudigweg onmogelijk is om dit jaar nog essentiële hulp te geven aan burgers die geen idee meer hebben hoe ze rond moeten komen.

Het document is ‘opgesteld op basis van input en discussies met vooraanstaande experts uit de hele democratische wereld. Dit omvat voormalige premiers, ministers, evenals hoge ambtenaren en academici’, waaronder de voormalig secretaris-generaal van de NAVO Rasmussen.

Dat betekent dat de garanties die in het document gevraagd worden geen verrassing zijn voor de EU. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat het document één op één door de EU overgenomen gaat worden.

Ten koste van de EU-burgers wordt er een oorlog gevoerd om de VS als wereldmacht terug te brengen op het toneel.

Wie nog durft te beweren dat de EU en haar nationale regeringen handelen in het belang van haar burgers heeft duidelijk niet goed opgelet en alleen het narratief van de EU en haar regeringen gevolgd wat de door de EU gecontroleerde media driftig verspreidt.

Delen op sociale media