President Zelensky van Oekraïne heeft Bakanov, het hoofd van veiligheidsdienst SBU, en Venediktova, hoofdaanklager, ontslagen.

Iryna Venediktova

Wij schreven op 19 mei en op 11 juli over de diepe corruptie van zelensky en hoofdaanklager Venediktova, waarbij we in op  11 juli de corruptie van Venediktova hebben uitgelicht in ons artikel ‘Door het NRC bewierookte Oekraïense aanklager is zelf diep corrupt’.

Iryna Venediktova

Aanleiding voor ons artikel was de bewieroking door NRC van Iryna venediktova. Het NRC hees haar in dat artikel op het schild als ‘de meest zichtbare vrouw in de Oekraïense strijd om soevereiniteit en veiligheid’.

In beeldende bewoordingen beschrijft het artikel hoe Venediktova ‘In kogelwerend vest en omringd door beveiligers en camera’s ze de plekken des onheils bezoekt’.

Ook schrijft NRC:

Venediktova is zich er erg bewust van dat in Oekraïne ook nu geschiedenis wordt geschreven – Europese geschiedenis, oorlogsgeschiedenis en rechtsgeschiedenis. „Hoe wij de misdadigers vervolgen is studiemateriaal voor volgende generaties. Ik ben nu bereid er verantwoording over af te leggen en ik ben over twintig jaar daartoe bereid”, zegt ze.

Nu is Venediktova blijkbaar wat Zelensky betreft van haar schild gevallen.

Officiële reden

Als reden geeft Zelensky aan dat “Zo’n hoeveelheid misdaden tegen de fundering van onze nationale veiligheid en de verbanden die ontdekt zijn tussen werknemers van onze veiligheidsdiensten en Russische troepen (roepen ernstig) vragen (oproepen) over het betreffende leiderschap.”

De NOS meldt dat ze ‘mogelijk heeft verzuimd om bezittingen aan te geven op een inkomensverklaring’.

Het lijkt er sterk op dat de NOS hier probeert van het ontslag van Venediktova een eenvoudig verzuim van het opgeven van bezittingen te maken, terwijl het NRC er op het moment van het schrijven van dit artikel er geheel het zwijgen toe doet.

Ivan Bakanov

Over Ivan Bakanov schreven wij uitgebreid in ons artikel van 21 mei getiteld: Zelensky en de Pandora Papers: zelfverrijking en corruptie door de door Europa aanbeden Oekraïense president.

Ivan Bakanov

In dit artikel hebben we beschreven hoe Zelenky zich samen met o.a. Bakanov heeft verrijkt via allerlei schimmige contructies met offshore-bedrijven.

Wij schreven:

Twee van Zelensky’s medewerkers in het offshore-netwerk, die ook deel uitmaakten van zijn tv-productiebedrijf, hebben nu machtige posities. Serhiy Shefir is Zelensky’s belangrijkste presidentiële assistent, terwijl Ivan Bakanov de veiligheidsdienst van Oekraïne leidt.

Deze machtige posities brengen ook risico’s met zich mee. Shefir ontsnapte ternauwernood aan een schijnbare moordaanslag toen zijn auto op 22 september buiten Kiev werd beschoten. Hij was ongedeerd, maar zijn chauffeur raakte gewond.

Zelensky heeft herhaaldelijk beloofd de oligarchen in toom te houden. De dag na de aanval op Shefir nam het parlement van het land een wetsvoorstel aan dat een register van oligarchen zou creëren en hen zou verbieden politieke partijen te financieren of deel te nemen aan privatiseringen. Zelensky zei dat de aanslag op Shefir’s leven een krachtige reactie zal krijgen en zijn strijd tegen gevestigde belangen niet zal beïnvloeden.

Een woordvoerder van Zelensky weigerde commentaar te geven. Shefir en Bakanov reageerden niet op vragen.

Borys, de broer van Serhiy Shefir, die mede-eigenaar is van Maltex Multicapital Corp, zei dat hij inderdaad een eigenaar zou kunnen zijn, maar niet op de hoogte was van de details van de offshore-overeenkomst, die grotendeels het werk was van Bakanov, de nu hoofd van de Oekraïense veiligheidsdienst.

“Bakanov was onze financieel directeur, hij zette de financiële regelingen van ons bedrijf op”.

Borys Shefir zei dat dergelijke offshore-regelingen noodzakelijk waren vanwege de bedreiging voor het bedrijf door “autoriteiten en bandieten”. De leden van Kvartal 95 waren van plan om offshores af te stoten, maar het was een langzaam en moeilijk proces, zei hij.

Wij nodigen u uit om het gehele artikel te lezen, waarin wij aantonen hoe corrupt Zelensky en zijn medewerkers zijn.

Ongeloofwaardig

Over de redenen waarom Venediktova en Bakanov werkelijk ontslagen zijn is het speculeren. Wat we op basis van de innige verstrengeling van belangen die Zelenky al jarenlang heeft met Bakanov en Venediktova wel kunnen zeggen is dat de redenen die Zelensky aanvoert voor het ontslag van deze twee corrupte functionarissen ongeloofwaardig zijn.

Werkelijke reden

Aannemelijker is dat Zelensky naar de buitenwereld wil aantonen dat hij werk maakt van de bestrijding van corruptie in zijn land, zodat de EU hem straks met tromgeroffel binnen kan halen. Dat de EU niets wist van de corruptie van Zelensky en zijn trawanten Venediktova en Bakarov is volkomen onwaarschijnlijk. Doe Zelf Normaal heeft met enkele dagen onderzoek de corruptie van deze functionarissen aangetoond. Dat de mainstreammedia nooit over de handel en wandel van de Zelensky en zijn corrupte en criminele entourage heeft geschreven is veelzeggend. Dat het NRC Venediktova onlangs nog op het schild hees is nog veelzeggender maar ook opvallend. Het kan niet anders of het NRC is overvallen door het ontslag van Venediktova, anders hadden zij op 10 juli niet zo lovend over haar geschreven. Ongetwijfeld komt het NRC nog met een halfzachte verklaring, zoals de NOS vandaag, waar zij een ‘verkeerde opgave van inkomsten en bezittingen’ aanvoeren als waarschijnlijk ontslag van Venediktova, een reden die blijkbaar uit de koker van Zelensky komt. Zelensky kan natuurlijk moeilijk toegeven dat hij al jarenlang illegaal bedrijven en miljoenen bezit samen met Bakanov en Venediktova, en vele anderen corrupte functionarissen waarmee Zelensky zich omringt, zoals wij aantoonden in ons artikel van 21 mei.

Blijkbaar werd de corruptie van Bakanov en Venediktova zo opvallend dat Zelensky een daad moest stellen.

Tot slot:

N.a.v. onze artikelen die wij over de corruptie van o.a. Zelensky, Venediktova en Bakanov schreven, hebben we meerdere vaak bedreigende emails ontvangen, waarin ons verweten werd dat wij nepnieuws en desinformatie verspreiden over deze corrupte figuren.

Wij nodigen ieder uit die kan bewijzen dat deze artikelen desinformatie bevatten, dit aan ons te bewijzen.

Ook adviseren wij ieder die het nodig vond ons n.a.v. die artikelen te bedreigen en van desinformatie te beschuldigen eens goed naar de berichtgeving van de mainstreammedia te bekijken, zoals de flater van het NRC. Vraag u ook eens af waarom de media en de EU zo kritiekloos zijn over deze aantoonbaar corrupte dubieuze figuren.

Delen op sociale media