Menselijke implantaattechnologieën zullen binnenkort een handelsartikel worden, volgens een blogpost die vorige week op de website van het World Economic Forum werd gepubliceerd, met het argument dat er “solide, rationele” redenen zijn om kinderen te chippen met locatietrackers.

De auteur, vice-president R&D van het Interuniversitair Micro-elektronicacentrum (IMEC) Kathleen Philips, stelt dat augmented reality-technologie “het vermogen heeft om de samenleving en individuele levens te transformeren” en ondanks dat het “eng” klinkt, dezelfde “natuurlijke evolutie” zal ondergaan als draagbare techniek.

“Er zijn solide, rationele redenen voor het chippen van kinderen, zoals veiligheid” 

“Het dragen van hoortoestellen of bril is al lang geen probleem meer. Het zijn accessoires en worden zelfs beschouwd als een mode-item. Evenzo zullen implantaten evolueren naar een handelsartikel’ , schreef ze.

Philips gelooft dat een augmented society min of meer onvermijdelijk is en dat de echte vraag is hoe deze zal worden gereguleerd. “De limieten op implantaten zullen worden bepaald door ethische argumenten in plaats van door wetenschappelijke capaciteit.”

Als voorbeeld van zo’n ‘ethische’ regulering wijst de auteur op de vraag of kinderen al dan niet microchips moeten krijgen. “Er zijn solide, rationele redenen voor, zoals veiligheid” , schrijft ze, en merkt op dat het voor sommigen een “brug te ver” kan zijn.

Voor wat betreft het toezicht z op de ethiek die het gebruik van dergelijke technologieën bepaald, stelt Philips dat “ethiek niet gepredikt mag worden vanuit een academische ivoren toren.” 

Er zal een vierde industriële revolutie zijn, die zal leiden tot een versmelting van onze fysieke, digitale en biologische identiteit” (Klaus Schwab)

“Overkoepelende of onafhankelijke instellingen zouden beleidsmakers en onderzoekers in de augmented society moeten begeleiden bij de do’s en dont’s en helpen bij het vormgeven van een ethisch kader voor maatschappelijke aspecten van augmented reality-technologie” , schreef ze.

Philips geeft voorbeelden van dergelijke regulering door te wijzen op de Raad van Europa, die onlangs een strategisch actieplan heeft gelanceerd voor vraagstukken die worden veroorzaakt door de toepassing van neurotechnologieën, en op het Rathenau Instituut, opgericht door de Nederlandse overheid, dat de impact van technologie op onze levens onderzoekt.

Ondertussen heeft Klaus Schwab, hoofd van het World Economic Forum, eerder gesuggereerd dat er binnenkort een zogenaamde “vierde industriële revolutie” zal zijn, die “zal leiden tot een versmelting van onze fysieke, digitale en biologische identiteit”.

Delen op sociale media