Vandaag staat Willem Engel in een inleidende zitting voor de rechter. Gaat de rechter mee in het verwijt van opruiing?

De voorman van Viruswaarheid wordt door het OM beschuldigd van opruiing. Zo wordt hem verweten in september 2020 een oproep te hebben gedaan om verzorgingshuis De Guldenakker te bellen, omdat zij de deuren voor bezoek gesloten hielden vanwege een corona-uitbraak. Medewerkers werden vervolgens met de dood bedreigd en uitgescholden.

Oproep tot koffiedrinken

Er wordt Engel ook ten laste gelegd dat hij zijn achterban opriep om koffie te gaan drinken bij de Nijmeegse burgemeester Bruls en voor zoveel mogelijk infecties te zorgen. Voorts riep hij op om foto’s te maken van medewerkers van prikbussen ’voor later’. Het OM verwijt hem tevens dat hij opriep naar het Malieveld in Den Haag te gaan terwijl er een demonstratieverbod was uitgevaardigd.

Verdediging

De advocaat van Willem Engel, Michael Ruperti, geeft aan dat Engel zichzelf zal verdedigen.

Ruperti:

“Mijn cliënt noemt zichzelf politiek activist. Uit jurisprudentie blijkt dat mensen als hij ver mogen gaan in het publieke debat: ze mogen schokkende, verontrustende dingen zeggen.
‘Burgemeesters en ministers maken ook scherpe opmerkingen, bijvoorbeeld over vaccinatieweigeraars. Zij worden niet vervolgd, Engel wel. Het OM is dus niet objectief en onafhankelijk. Dit lijkt sterk op een politiek proces.”

Rechtsfilosoof Pierik van de UvA:

“Wat hij zegt en schrijft lijkt misschien onschuldig, maar is het niet. Hij roept niet expliciet op tot geweld, maar creëert wel een sfeer waarin anderen net een stapje verder kunnen gaan en sociale media vol bedreigingen staan. Daardoor kunnen wetenschappers als viroloog Marion Koopmans en Jaap van Dissel van het RIVM niet meer vrij in de publieke ruimte bewegen en spreken.”

In Nederland kun je nu dus vervolgd worden voor het ‘creëren van een sfeer’ waarin anderen tot geweld of strafbare feiten overgaan. De bewering van Pierik dat wetenschappers als viroloog Marion Koopmans en Jaap van Dissel van het RIVM niet meer vrij in de publieke ruimte bewegen en spreken wordt bij Engel neergelegd.

Het feit dat deze mensen aantoonbaar onjuiste angst zaaiende informatie hebben verspreid komt in het betoog van Pierik niet voor. Die informatie heeft geleid tot nodeloze lockdowns, zelfmoorden onder jongeren, werkloosheid, faillissementen en ziekte en sterfgevallen door de vaccinaties.

Wellicht moet het OM de pijlen daarop richten i.p.v. op een goedbedoelende activist als Willem Engel.

De zitting zal  vanaf 9.00 uur via een livestream te volgen zijn.

Delen op sociale media