De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vindt vaccinatieplicht gerechtvaardigd wanneer dat ‘nodig mocht zijn’. Ook adviseren zij bij een ernstige variant van het coronavirus en de economie stilvalt voedsel op de bon te verstrekken. Dit schrijven zij in een rapport wat vandaag werd gepresenteerd.

Lees hier het rapport van de WWR.

Het stilvallen van de economie is sinds de rampzalige sancties tegen Rusland en de daarmee gepaard gaande torenhoge energieprijzen een reële optie. Rellen en onlusten liggen op de loer, zoals wij op 3 september en op 5 september al schreven.  

Wanneer een ‘ernstige variant’ van het virus zijn intrede doet gecombineerd met burgers die hun energierekening niet meer kunnen betalen en geen voedsel meer kunnen kopen, zal de economie inderdaad instorten. De WWR adviseert in dat geval dus voedsel op de bon te doen en een vaccinatieplicht in te voeren.

Het is duidelijk dat de overheid bezig is Nederland op bovenstaande scenario’s voor te bereiden. Het is een bekende werkwijze van de regering om eerst rapporten op te laten stellen met adviezen, en dan de adviezen op te volgen. De WWR is verre van onafhankelijk. De regering kijkt mee bij de opstelling van de rapporten van de WWR leert de geschiedenis. Ook adviezen van de Raad van State worden opgesteld terwijl de regering meekijkt. Zo kan de regering bij invoering van voedselbonnen en, avondklok en vaccinatieplicht verwijzen naar de adviezen de handen in onschuld wassen.

Het rapport van adviesbureau Maplecroft waarin ernstige onlusten worden voorspeld ontvouwt zich in hoog tempo.

De WWR is een instrument in het creëren van deze onlusten.

Delen op sociale media