Bisschop van Dissel en dominee Rutte tijdens een preek van de wetenschapskerk.

Column van Pieter Kuit.

Nederland seculariseert in hoog tempo. Steeds minder mensen vinden zichzelf religieus. Het kerkbezoek loopt al jaren terug. Nederlanders halen hun neus op voor religie.

Hoe kun je geloven dat één of andere God die je nooit gezien hebt de aarde geschapen heeft? Die christenen praten tegen zichzelf wanneer ze met gevouwen handjes zitten te bidden.

Dat het christendom wereldwijd groeit wordt met hoongelach ontvangen. De arrogante Nederlander gelooft er niets van.

Christendom en Islam

Even wat feitjes:

Op dit moment is het christendom de grootste religie, met zo’n 2,2 miljard aanhangers (oftewel bijna 31 procent van de wereldbevolking). Islam staat op de tweede plek met 1,6 miljard aanhangers (23 procent van de wereldbevolking). Naar verwachting zullen dit ook in 2050 nog de twee grootste geestelijke stromingen zijn, alleen is de islam tegen die tijd net zo omvangrijk als het christendom. Naar verwachting neemt het aantal moslims de komende vier decennia namelijk met 73 procent toe. Het aantal christenen stijgt ook, maar minder snel (met zo’n 35 procent). De enorme groei van de islam is het resultaat van het feit dat moslims een relatief jonge populatie met hoge geboortecijfers vormen. Tegen 2050 zullen er naar schatting zo’n 2,8 miljard moslims (30 procent van de wereldbevolking) en zo’n 2,9 miljard christenen (31 procent van de wereldbevolking) zijn.

Behoefte aan zingeving

Ieder mens heeft behoefte aan zingeving. Nederlanders halen echter de neus op voor het christendom. Christenen ‘geloven in een sprookje’. De arrogantie naar christenen is stuitend.

Maar gelukkig heeft Nederland massaal een nieuwe religie ontdekt: de wetenschap. Met de ‘uitbraak’ van de coronacrisis wemelt het in de talkshows van de al dan niet zelfbenoemde wetenschappers: virologen als Marion Koopmans en Marc van Ranst zijn de hogepriesters van de wetenschap. Jaap van Dissel, bisschop van de RIVM-kerk, beklom tijdens de crisis dagelijks de kansel naast orakel Rutte. Viroloog Ab Osterhaus deed zijn eerste poging de kansel te bestijgen tijdens de Mexicaanse griep. Bij de eerste besmetting hief hij voorbarig de whiskeykelk. Maar tijdens de coronacrisis kreeg hij een herkansing, en werd hij als COVID-bisschop alom bewierookt. Hij dronk de whiskeykelk leeg tot op de bodem.

Al wie de preken van dit illustere kwartet in twijfel trok werd naar de hel gewenst: het waren wappies, de heidenen van de wetenschapsreligie. Je mocht ze vervolgen (ook en vooral wanneer ze Engel heetten), besmeuren, belasteren en uitstoten. Voor hen was in de wetenschapstempel geen plaats.

Boeren en stikstof

En nu heeft de wetenschapskerk stikstof uitgeroepen tot de aanjager van de ondergang der aarde. Stikstof is de adem van Satan, waardoor alles wat leeft een langzame dood zal sterven. Boeren worden straks met fakkels van hun land verjaagd: zij zijn de nieuwe wetenschapswappies, de verdwaalden.

Ieder mens heeft behoefte aan zingeving. Nederlanders halen echter de neus op voor het christendom. Christenen ‘geloven in een sprookje’. De arrogantie naar christenen is stuitend.

In de Tweede Kamer , het Heilgste der Heiligen van de wetenschapskerk, ging het er deze week verhit aan toe. Te vuur en te zwaard werd het strenge beleid van de wetenschapskerk verdedigd. Er werd schande gesproken van al die boeren op trekkers op onze heilige snelwegen naar de waarheid. Laat ze lekker op hun dwaalwegen naar de hel gaan rijden.

Het hoogtepunt van blasfemie werd bedreven door Caroline van der Plas van de Boeren Burger Beweging (BBB): zij haalde het in haar hoofd te twijfelen aan de wetenschap! Wanneer er een brandstapel in het gebouw aanwezig was geweest, had de voltallige Heilige Kamer haar daarop geworpen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver:  

“Je hebt populisme en plat populisme. Naar dat laatste zit ik al drie kwartier te luisteren.”

Hij noemde het in twijfel trekken van de wetenschap met ‘signaalwoorden’ als ‘wat zit daarachter?’ gevaarlijk. “Het is vergif”, zei hij richting Van der Plas.

Klaver is duidelijk bezig carrière te maken in de wetenschapskerk. Hij vecht zich als een ware misdienaar omhoog naar het heiligste ambt: Paus van de wetenschapskerk.

Brief

Uiteraard laten de hogepriesters der wetenschap zich niet onbetuigd. In felle bewoordingen verdedigen zij de almachtige en onfeilbare wetenschap.

De zuiverste waarheid. Onaanraakbaar en onaantastbaar. Ons resten corona, stikstof en wetenschap, maar de belangrijkste daarvan is de wetenschap.

Honderden wetenschappers schreven een brief waarin zij hun zorgen over het verdacht maken van wetenschappers bestreden. We moeten “nog krachtiger stelling nemen” tegen politici die hun parlementaire immuniteit misbruiken om “ongefundeerde beschuldigingen en verdachtmakingen tegen wetenschappers te uiten”.

Bedreigingen

De hogepriesters van Ranst en Koopmans worden zelfs bedreigd. De NCTV, de beveiligers van de wetenschapskerk, ontraadde Koopmans zelfs naar een festival te gaan, omdat de veiligheid van deze hogepriesteres niet gewaarborgd kon worden. In de wetenschapskerk mogen ook vrouwen de eeuwige waarheid van de kansel orakelen, dat dan weer wel.

Klaver is duidelijk bezig carrière te maken in de wetenschapskerk. Hij vecht zich als een ware misdienaar omhoog naar het heiligste ambt: Paus van de wetenschapskerk.

Nieuwe Tempel der Wetenschap

En Nederland loopt massaal achter de heilige mannen en vrouwen van de wetenschapskerk aan. Op dit moment wordt het Binnenhof in Den Haag, de Heilige Tempel der Wetenschap, verbouwd: er komt zelfs een gracht omheen.

Zo kan de ophaalbrug gehesen worden wanneer de wetenschapsheidenen de kerk willen bestormen. Vanaf de muren kunnen brandende teerballen geworpen worden naar die ongelovigen.

Nog even geduld, en u kunt zich via uw Europese ID inschrijven voor de wetenschapskerk.

En van Dissel hief het vaccin, deelde het uit en sprak: neem dit tot mijn gedachtenis.

Salus Scientas – Heil aan de Wetenschap.

Delen op sociale media