NRC al in december 2020 op de hoogte gesteld door de BPOC2020 over de leugens van VWS!

Ministerie van VWS lag dwars bij uitbreiding IC’s. Dat schrijft NRC vandaag op basis van eigen onderzoek.

NRC is rijkelijk laat met haar constatering: op 23 december 2020 én op 7 januari 2021 had de BPOC2020 een zoommeeting met Ronald Brautigam, eigenaar van een luxe hospitaalschip. Brautigam heeft VWS meerdere keren aangeboden zijn schip aan te meren in Rotterdam. Het beschikte over 500 bedden, inclusief IC-units.

BPOC2020 heeft NRC-journalist Andreas van Kouwenhoven daar al in december 2020 van op de hoogte gesteld. Op 7 januari 2021, na een tweede meeting van BPOC2020 met Brautigam, heeft de BPPOC2020 van Kouwenhoven wederom ingelicht. Zonder enige reactie.

Samenvatting 2e zoommeeting van BPOC2020 met dhr. Brautigam op 7 januari 2021

Aanbod hospitaalschip aan VWSVWS weigert

In deze ontluisterende gesprekken toont Brautigam e-mails van VWS waarin zij aangeven ‘geen behoefte te hebben aan uitbreiding van de beddencapaciteit, en daar in de voorziene toekomst ook geen behoefte aan zal ontstaan’.

Brautigam werd van het kastje naar de muur gestuurd: eerst beweerde VWS dat hij contact moest opnemen met Zorgverzekeraars Nederland. Maar ook Zorgverzekeraars Nederland geeft aan dat er geen uitbreiding van de zorgcapaciteit nodig is.

Brautigam stuurt vervolgens een boze email terug, waarin hij wijst op het feit dat er allerlei vrijheden van burgers worden ingeperkt vanwege de zorgcapaciteit. Zorgverzekeraars Nederland reageert als volgt:

 Uiteraard bedoelen wij met onze reactie niet dat de coronapandemie geen grote gevolgen heeft voor Nederland en herkennen wij uiteraard dat de zorg in Nederland onder druk staat. Onze leden de zorgverzekeraars zijn nauw betrokken in de regionale overleggen om samen met zorgaanbieders, ziekenhuizen, enzovoort te verzekeren dat alle patiënten in Nederland toegang hebben en houden tot zorg. Op basis van deze gesprekken bereiken ons GEEN SIGNALEN dat een dergelijke oplossing die u voorstelt op dit moment OF IN DE NABIJE TOEKOMST NODIG IS. Mocht dit veranderen, dan laten wij u dit uiteraard weten.

Dhr. Brautigam onderbouwt zijn verhaal naar BPOC2020 door het tonen van de volledige correspondentie die hij met VWS en Zorgverzekeraars Nederland heeft gehad.

Brautigam: ik bood een kant en klaar schip dat speciaal is omgebouwd om COVID-19 patiënten te kunnen huisvesten.

Zoommeeting van BPOC2020 met dhr. Brautigam op 23 december 2020

Brautigam geeft aan dat VWS op zeker moment beweert dat het (volledig opgeleide) personeel dat Brautigam mee kan leveren met zijn schip alleen Engels spreekt. Dit geeft een taalbarrière. Dhr. Brautigam vraagt vervolgens waarom er dan patiënten naar de IC’s in Duitsland worden verplaatst. Geeft dat geen taalbarrière? VWS doet er vervolgens het zwijgen toe.

Op Kamervragen van Wybren van Haga aan de toenmalig  verantwoordelijke staatssecretaris Tamara van Ark waarom het aanbod van Brautigam niet wordt aangenomen geeft van Ark na veel gedraai uiteindelijk toe dat zij het niet tot op de bodem heeft uitgezocht zoals zij eerder in het gesprek beweerde. Ook haar stelling dat zij Brautigam heeft laten weten dat er van het schip wordt afgezien vanwege ‘Cubaans zorgpersoneel’ blijkt gelogen.

Kijk onderstaand naar het gedraai van van Ark in de Kamer:

Fragment met Tamara van Ark

Wanprestatie NRC

We zien hier weer een frappant en triest voorbeeld van hoe de mainstreammedia zich probeert schoon te praten en nu met artikelen en ‘onderzoeken’ komt waarin zij de indruk wekken kritisch te zijn. BPOC2020 heeft direct na haar gesprek met Brautigam in december 2020 contact gezocht met journalist Andreas van Kouwenhoven van het NRC en hem ons verhaal aangeboden. Hij was niet geïnteresseerd. Dat de krant nu met haar ‘onderzoek’ komt maakt haar volledig ongeloofwaardig. Sterker nog: NRC heeft gedurende de gehele coronacrisis geen interesse getoond in onze talloze e-mails aan NRC over de corrupte handelingen van VWS v.w.b. de zorgcapaciteit. Op ons aanbod om de volledige correspondentie van Brautigam met VWS over te dragen aan NRC werd door van Kouwenhoven van het NRC niet gereageerd.

Overigens heeft BPOC2020 haar Eerste Tussenrapport aan het NRC gestuurd, waarin het volledige gesprek met Brautigam is opgenomen.

DZN heeft schriftelijke vragen aan NRC gesteld over haar wanprestatie en het artikel wat zij nu als ‘nieuw onderzoek’ naar buiten brengen. Wij houden u op de hoogte van een eventuele reactie van het NRC.


DZN professionaliseert en wordt onderdeel van DZN Media! Waardeer je onze journalistiek? Steun ons dan met een donatie!

Delen op sociale media