BPOC2020: Jeugdzorg, Ombudsman, Tweede Kamer en regering zijn ernstig en verwijtbaar nalatig geweest.

Slaapproblemen, nervositeit, een angstig gevoel, rusteloosheid: jongeren tussen de 11 en 16 jaar kampten de afgelopen vier jaar (veel) vaker dan voorheen met dit soort klachten. Vooral meisjes hebben tussen 2017 en 2021 mentale problemen ontwikkeld, concluderen onderzoekers in een rapport over de gezondheid en het welzijn van Nederlandse scholieren.

Ook Trouw luidt de alarmklok.

Voorzichtig wordt ook de coronacrisis als oorzaak genoemd.

Dat de media nu pas met deze berichten komen en de coronamaatregelen slechts zijdelings als oorzaak noemen is triest.

BPOC2020

Al in januari 2021 heeft de BPOC2020 in haar onderzoek gewezen op de schadelijke effecten van de lockdowns en de schoolsluitingen. Kindertherapeut Maartje van den Berg verklaarde op 3 januari 2021 en op 3 april 2021 bij de BPOC2020 over de onevenredig schadelijke gevolgen van de lockdowns voor kinderen.

Maartje van den Berg is speltherapeut, zij werkt met kinderen in het speciaal basis en voortgezet onderwijs. Over de invloed van door de het regeringsbeleid veroorzaakte geldzorgen in gezinnen zegt zei:

Kinderen maken zich zorgen om hun gezin en ervaren stress en onrust over geldzorgen. Als je in een onveilige omgeving opgroeit, levert dat voortdurend stress en spanning op en dat heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen, op het gevoel van veiligheid en vertrouwen. Intieme en warme relaties met onze ouders en andere hechtingsfiguren (zoals bijvoorbeeld leerkrachten) liggen ten grondslag aan onze mentale gezondheid. De grote nadelige gevolgen van het onthouden van intimiteit kunnen angst, depressie en schuld veroorzaken in het kind en voor het aangaan van toekomstige relaties schadelijk zijn.

In artikel 27 van het Kinderrechtenverdrag staat: Ieder kind heeft recht op een levensstandaard die toereikend is voor zijn lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Kinderpsycholoog Evelien Deiters gaf op 6 februari 2021 haar verklaring.

Tevens bracht de BPOC2020 in 2020 en 2021 twee tussenrapporten uit waar de verklaringen van deze deskundigen opgetekend staan. Deze rapporten zijn aan de gehele toenmalige Tweede Kamer gestuurd, alsmede aan de regering. De BPOC2020 heeft nooit enige reactie gehad.

Nalatig

De regering, de gehele Tweede kamer en de oppositie zijn nalatig geweest en hebben willens en wetens de andere kant op gekeken toen de BPOC2020 hen heeft ingelicht en gewaarschuwd aan de grote psychische schade die de lockdowns, schoolsluitingen en andere vrijheidsbeperkende maatregelen zouden veroorzaken.

Naar nu blijkt hebben de deskundigen die bij ons verklaarden gelijk gekregen en zijn de conclusies uit onze rapporten uitgekomen.

Kijk hieronder naar de verklaringen.

Eerste verklaring Maartje van den Berg – Kindertherapeut – 3 januari 2021
Verklaring Evelien Deiters – Kinderpsycholoog NIP – 6 februari 2021
Tweede verklaring Maartje van den Berg – Kindertherapeut – 3 april 2021
Vervolg verklaring Maartje van den Berg – Kindertherapeut – 3 april 2021

De BPOC2020 hecht eraan te vermelden dat ook met maatschappelijke organisaties als Jeugdzorg contact is opgenomen toentertijd. Ook de Ombudsman is door ons benaderd. Geen van deze instanties toonden enige interesse in de verklaringen die bovenstaande kindertherapeuten bij ons hebben afgelegd.

Ook zij zijn naar de mening van de BPOC2020 ernstig en verwijtbaar nalatig geweest.

Delen op sociale media