Medisch journalist Aliette Jonkers van de Volkskrant

WOB-onderzoeker Daniël van der Tuin doet aangifte wegens doxxing, intimidatie en opruiing.

Medisch journalist Aliette Jonkers heeft privégegevens van WOB-analist Daniel van der Tuin via Twitter en LinkedIn bekendgemaakt. Dat meldt hij vandaag via een persbericht op zijn substack-pagina. Ook hebben Jonkers en mede-Volkskrantjournalist Maarten Keulemans het zogenoemde ‘WOB-team’ herhaaldelijk en onterecht van fraude beschuldigd. De analisten hebben aangifte gedaan.

Aanleiding voor het debacle was een analyse van Van der Tuin en mede-analist Cees van den Bos van Wob-documenten over het middel hydroxychloroquine. Uit hun reconstructie bleek onder meer dat de overheid geen interesse had in onderzoek naar vroegtijdige behandeling van COVID-19 met dit middel. Ondanks goede onderzoeksresultaten werd het medicijn in de ban gedaan en werden artsen die het toch voorschreven door de overheid aanpakt, aldus de onderzoekers.

Keulemans, die de afgelopen twee jaar talloze uren heeft gestoken in het framen, belasteren en ridiculiseren van iedereen die het waagt om kritiek te hebben op het coronabeleid, ontwikkelde vrijwel meteen een fixatie op de Wob-analisten. Het was echter Pepijn van Erp, bestuurslid van Stichting Skepsis en eveneens een fervent hater van overheidscritici, die de knuppel in het hoenderhok gooide:

Van Erp beweerde dat een citaat uit de reconstructie niet in de Wob-documenten voor zou komen. Vervolgens trok hij samen met Keulemans en Jonkers op Twitter van leer over de vermeende fraude van de ‘wobsnuffelaars’. Keulemans wijdde er een heel draadje aan, wat ik de lezer hier zal besparen. De relevante tweet ziet u hieronder:

Naar aanleiding van de beschuldiging hebben de analisten vervolgens aangetoond dat de betreffende zinsnede wel degelijk afkomstig was uit overheidsdocumenten. Wel stelden zij vast dat het citaat ten onrechte aan het RIVM was toegeschreven. Vervolgens hebben zij in hun reconstructie de betreffende zin aangepast. Duidelijk is dat de verwarring in deze situatie op een fout berust. De rectificatie verandert bovendien niets aan de conclusie van het onderzoek, in tegenstelling tot de beweringen van Jonkers, Van Erp en Keulemans.

Voor de geïnteresseerde lezer is het betreffende draadje hier te vinden.

Twee uur na de rectificatie maakte Jonkers (die haar profiel op Twitter inmiddels met een slotje heeft afgeschermd) diverse gegevens van Van der Tuin bekend op Twitter. Zij beweert daarvoor ‘groen licht’ te hebben gekregen van haar beroepsvereniging. De Wob-onderzoekers publiceren hun bevindingen vanwege het bedroevende maatschappelijke klimaat aangaande de coronacrisis niet onder hun eigen naam. Ook verspreidde Jonkers informatie over de kwestie op LinkedIn, waardoor de beschuldiging van fraude zichtbaar werd voor zijn zakenrelaties. Volgens Van der Tuin is het duidelijk dat het haar doel was om hem te intimideren en schade toe te brengen aan zijn reputatie.

Deze conclusie van Van der Tuin vindt Team Doe Zelf Normaal hoogst aannemelijk. Sinds het begin van de coronacrisis doen journalisten van grote reguliere mediabedrijven al de grootst mogelijke moeite om eenieder die probeert om gefundeerde kritiek op het coronabeleid van de Nederlandse regering te uiten belachelijk te maken en van fraude te beschuldigen. DZN Media en – in nog sterkere mate – Stichting BPOC2020 hebben hier veelvuldig mee te maken gehad. Ook wij zijn met regelmaat op de hak genomen door Keulemans en consorten, en ook wij hebben te maken met gedrag van onbekenden dat verdacht veel op online stalking begint te lijken. Dat deze onderzoekers hun echte namen niet gebruiken is dan ook zeer begrijpelijk te noemen. Wij weten uit ervaring dat het gebruik van echte persoonsgegevens zeer vervelende gevolgen kan hebben, waaronder bedreigingen met de dood en (seksueel) geweld.

Journalisten als Jonkers, van Erp en Keulemans zijn onzes inziens direct medeverantwoordelijk voor het schokkend intolerante klimaat dat de afgelopen jaren in onze maatschappij is ontstaan. Eenieder die de wens heeft voor zijn/haar principes en overtuigingen uit te komen, of zelfs maar bepaalde informatie naar buiten te brengen, neemt bij gebruik van zijn/haar echte naam een reëel risico op bedreigingen, geweld en permanente reputatieschade. Dat journalisten, die in een inmiddels ver weg lijkend verleden als controleurs van de democratie werden gezien, hun medewerking verlenen aan het framen en onterecht beschuldigen van overheidscritici is op zijn zachtst gezegd zeer kwalijk te noemen.

Op het moment van schrijven heeft nog geen van de genoemde journalisten de bewering van fraude gerectificeerd. Ook het openbaar maken van de gegevens van Van der Tuin is tot op heden niet ongedaan gemaakt. De onderzoekers hebben van beide feiten aangifte gedaan.


DZN professionaliseert en wordt onderdeel van DZN Media! Waardeer je onze journalistiek? Steun ons dan met een donatie!

Delen op sociale media