Het kabinet maakt met de benoeming van Remkes haar minachting voor de boeren schaamteloos duidelijk. In 2019 stuurde hij als burgemeester van Den Haag het leger op de boeren af.

Johan Remkes (VVD) wordt de ‘onafhankelijke stikstofbemiddelaar’ tussen de boeren en de regering.

In al haar ‘wijsheid’ heeft dit kabinet Remkes als ‘onafhankelijke’ bemiddelaar aangewezen.

Wie is Johan Remkes?

Johannes Wijnandus (Johan) Remkes (Zuidbroek, 15 juni 1951) is een Nederlands bestuurder en politicus namens de VVD. Hij was waarnemend commissaris van de Koning in Limburg (2021), waarnemend burgemeester van Den Haag (2019-2020) en commissaris van de Koning in Noord-Holland (2010-2018). Daarvoor was hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2002-2007), vicepremier (2002-2003) en staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1998-2002). (Bron)

Remkes: architect van het stikstofbeleid

Hoe onafhankelijk is Remkes eigenlijk? Tot onze verbijstering was Johan Remkes de voorzitter van een door toenmalig minister Schouten van Landbouw in juli 2019 ingesteld adviescollege Stikstofproblematiek.

Het adviescollege Stikstofproblematiek bestond – naast de voorzitter – uit negen leden. Het college werd gevraagd om binnen twee maanden met een advies voor de korte termijn te komen. Het college keek hierbij naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor vergunningverlening voor (nieuwe) activiteiten rondom Natura 2000-gebieden. Daarnaast ging het adviescollege aan de slag met adviezen voor de langere termijn. Het college werd verzocht met voorstellen te komen voor een nieuwe aanpak van de stikstofdepositie. (Bron)

De besluiten die dit kabinet heeft genomen t.a.v. de zogenaamde stikstofproblematiek en die het boerenbedrijf in Nederland weg zullen vagen, zijn dus tot stand gekomen op advies van Johan Remkes, de ‘onafhankelijke’ bemiddelaar die door dit kabinet is aangewezen om de problemen tussen boeren en kabinet op te lossen.

Rutte heeft direct duidelijk gemaakt dat praten prima is, maar dat de stikstofdoelen niet ter discussie staan. Door Remkes, de architect van dit beleid, als bemiddelaar aan te wijzen, maakt het kabinet duidelijk dat de boeren geen concessies hoeven te verwachten.

Het is duidelijk dat van enige bemiddeling geen sprake zal zijn. Remkes, die het stikstofbeleid bedacht heeft, zal het dictaat van dit kabinet in zalvende woorden overbrengen aan de boeren.

Het kabinet maakt met de benoeming van Remkes haar minachting van de boeren schaamteloos duidelijk.

De media, de NOS voorop, zullen de komende dagen ongetwijfeld juichend de ‘diplomatieke gaven’ van Remkes bejubelen.

Remkes stuurde het leger op de boeren af

In 2019, toen hij waarnemend burgemeester van Den Haag was en ook in het adviescollege zat dat het stikstofbeleid van vandaag in de steigers zette, had hij geen enkel geduld met protesterende boeren. Hij stuurde toen het leger op de boeren af. En deze man moet als bemiddelaar op gaan treden. Het is te ziek en droevig voor woorden.

Wanneer de boeren Remkes als bemiddelaar aanvaarden leggen ze vrijwillig het hoofd op het hakblok van het kabinet.

Delen op sociale media