Ook in Duitsland worden demonstranten tegen het overheidsbeleid nauwlettend in de gaten gehouden. Volgens de Duitse veiligheidsdienst, het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV, Bureau ter bescherming van de Grondwet) bestaat het gevaar dat rechts-extremisten de demonstraties kapen.

De voorzitter van de BfV Thomas Haldenwang legt uit:

“In Duitsland worden we momenteel geconfronteerd met zaken die kunnen leiden tot protesten en demonstraties. Vreedzame protesten en demonstraties – ook tegen overheidsmaatregelen – zijn een uiting van een levendige democratie en worden uitdrukkelijk beschermd door de grondwet. Het is de taak van het Bureau voor de Bescherming van de Grondwet om te controleren of legitieme protesten worden gekaapt door vijanden van de democratie voor hun doeleinden.

De BfV constateert dat een geradicaliseerde minderheid van rechts-extremisten, delegitimizers, Reichsburgers en complotgelovigen zich positioneert om onderwerpen als de oorlog in Oekraïne, stijgende prijzen, inflatie en de coronapandemie te bezetten en te misbruiken voor mobilisatie. Tot overmaat van ramp gebruikt Rusland instrumenten als cyberaanvallen en desinformatie als hybride hefbomen om de samenleving in Duitsland te verdelen”.

Thomas Haldenwang, voorzitter BfV

Met bovenstaande waarschuwing als excuus kan de Duitse overheid demonstraties verbieden of beperken uit oogpunt van ‘veiligheid’. Zo zijn ook in Nederland demonstraties verboden of beperkt. Uitingen van onvrede die gepaard gaan met veel onrust kunnen zo worden toegeschreven aan ‘extreemrechts’.

Het is een patroon in Europa om ieder die zich afzet tegen (het beleid van) de overheid, onmiddellijk onder extreem rechts te scharen. Zo kan men demonstraties op voorhand verbieden of tijdens de demonstratie opbreken. Door een regio aan te wijzen als ‘veiligheidsrisicogebied’ krijgt de politie vergaande bevoegdheden om demonstranten zonder duidelijke reden aan te houden en te fouilleren.

Ook schrijft Haldenwang van de BfV:

Het onderwerp inflatie wordt momenteel steeds meer opgepakt door de AfD-partij (vermoedelijk verdacht). Daarnaast verwijzen nieuwe rechtse organisaties zoals de vereniging “One Percent” (verdacht geval) en “COMPACT-Magazine GmbH” naar het onderwerp in hun huidige publicaties. Laatstgenoemde benadrukt dat oplopende inflatie en de energiecrisis moeten worden gezien als directe gevolgen van het huidige Duitse sanctiebeleid tegen Rusland’.

Het is dus al voldoende om de inflatie en energiecrisis in verband te brengen met de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland, om als verdacht en extreemrechts te worden aangemerkt en dit openbaar op de website van in dit geval de Duitse veiligheidsdienst te plaatsen. Dit gebeurde ook met de door de oprichters van deze website (DZN) in het leven geroepen BPOC2020. De BPOC2020 werd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid als ‘intimiderend’ omschreven.

Wanneer het in verband brengen van de energiecrisis en de gierende inflatie met de sancties tegen Rusland en de oorlog in Oekraïne voldoende is als ‘verdacht en extreemrechts’ te worden aangemerkt, valt de website Doe Zelf Normaal ook onder die termen. In meerdere artikelen hebben wij dat verband aangegeven.

Het is duidelijk dat de democratie in Europa onder druk staat. Door van mensen die zich op legitieme en geweldloze wijze verzetten tegen het beleid van de overheid de vrijheden in te perken en te framen als ‘verdacht extreem rechts’ legt de EU de bijl aan de wortel van de democratie die zij zegt te beschermen.

Ook Nazi Duitsland is op een dergelijke wijze ontstaan, in beginsel met volledige instemming van de bevolking en het Duitse parlement. Toen duidelijk werd wat er werkelijk aan de hand was, was de machtsgreep al een feit en de democratie afgeschaft.

Delen op sociale media