Door: Jade Kuit

De meerderheid van de Tweede Kamer staat achter het vaccinatieplan van het kabinet. Dit ondanks het feit dat zowel minister-president Rutte als minister De Jonge gisteren vooral van de oppositie zware kritiek over zich heen kregen. Dat meldde de NOS gisteravond.

De kritiek van de oppositie betrof vooral het feit dat in Nederland aanzienlijk later begonnen wordt met vaccineren dan in de rest van Europa. Volgens PVDA-leider Asscher heeft het kabinet gefaald. Groenlinks-leider Klaver zegt het onacceptabel te vinden dat er kostbare weken voorbij zijn gegaan. PVV-leider Wilders zegt het vertrouwen in minister De Jonge op.
Minister De Jonge zelf had maandag al toegegeven dat het vaccineren eerder had kunnen beginnen, als het ministerie “wendbaarder” was geweest. Volgens de minister had de vertraging vooral te maken met het feit dat het vaccin van Pfizer en BioNTech uiteindelijk als eerste leverbaar was, en niet dat van AstraZeneca, zoals het ministerie aanvankelijk dacht. Het Pfizer-vaccin moet bij veel lagere temperaturen bewaard worden, waardoor logistieke problemen ontstonden.

Team Doe Zelf Normaal vraagt zich af waarom de discussie volledig gericht is op het tempo waarmee het vaccinatiebeleid wordt uitgevoerd. Volgens ons zouden er andere vragen gesteld moeten worden, zoals bijvoorbeeld de vraag waarom meer dan 26,000 medewerkers van een ziekenhuis in Texas met een beloning van 500 USD moeten worden omgekocht om zich te laten vaccineren, of de vraag waarom de lidstaten van de Europese Unie hebben moeten toezeggen mee te betalen aan eventuele schadeclaims bij nadelige gevolgen van vaccinatie. Immers, volgens minister De Jonge zijn de risico’s van een coronavaccin vergelijkbaar met de risico’s van het eten van een frikandel. Wij hebben nog nooit gehoord van een persoon die moest worden omgekocht om een frikandel te eten. Ook is er, zover ons bekend, nooit een Europees schadefonds opgezet voor eventuele gezondheidsschade opgelopen door het eten van frikandellen.
Ook vragen wij ons af waarom er zo sterk gefocust wordt op vaccinatie, als vrijheidsbeperkende maatregelen ook na vaccinatie noodzakelijk blijven. Waarom wordt er wereldwijd zo weinig aandacht besteed aan behandeling van COVID-19 of het uitbreiden van ziekenhuis- en IC-capaciteit? Volgens het OMT is een einde aan de huidige lockdown in Nederland voorlopig niet aan de orde, omdat “de gewenste effecten van de lockdown uitblijven.” Het zou dan logisch lijken om zaken te revalueren en te zoeken naar oplossingen die een heropening van de samenleving mogelijk zouden maken. Elke suggestie hiertoe wordt echter weggewuifd en geframed als egoïsme, complotdenken, of zelfs als een gevaar voor de samenleving.

Het heeft er inmiddels alle schijn van dat overheden wereldwijd met op zijn minst enige vorm van opzet aansturen op massale vaccinatie van hun burgers. Hoewel het kabinet dusver blijft volhouden dat vaccinatie tegen het coronavirus niet verplicht zal worden, stemmen andere berichten minder hoopvol. Hoewel een vaccinatieplicht een schending is van artikel 11 van de grondwet, stellen advocaten dat het alleszins voor te stellen is dat bijvoorbeeld werkgevers andere manieren zullen zoeken om dit te omzeilen. Een werkgever kan een werknemer bijvoorbeeld niet verplichten zich te laten vaccineren, maar kan deze werknemer wel verbieden bepaalde werkzaamheden uit te voeren zolang hij/zij niet gevaccineerd is. Ook is het denkbaar dat alleen gevaccineerde medewerkers toestemming zullen krijgen om op kantoor te werken. Tussen een werkgever en een werknemer is sprake van een afhankelijkheidsrelatie welke voor dergelijke doeleinden kan worden uitgebuit. Team Doe Zelf Normaal schreef al eerder over het concept van een indirecte vaccinatieplicht, waarbij steeds meer onderdelen van de samenleving ontoegankelijk worden gemaakt voor ongevaccineerden. Een dergelijke situatie is in onze optiek moreel en ethisch onacceptabel. Van enige kritiek of discussie betreffende dit onderwerp is in de Kamer echter al enige tijd geen sprake meer. In plaats daarvan concentreert de oppositie zich op de snelheid waarmee het vaccinatiebeleid wordt uitgerold. Onzes inziens zou minister De Jonge echter om andere redenen “door het stof” moeten dan nu wordt gesuggereerd.

Delen op sociale media