“U moet zich schamen.” Dat zei minister Kuipers van VWS woensdagmiddag tegen Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) tijdens het uren durende debat over de coronasituatie. Het debat zou eigenlijk gaan over de versoepelingen van de coronaregels, maar draaide uiteindelijk voornamelijk om het recent gepubliceerde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het coronabeleid in de periode maart tot september 2020. Ook was er veel te doen om een recente uitzending van Nieuwsuur, waarin bekend werd gemaakt dat ambtenaren van het ministerie van VWS invloed uitoefenden op de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT). Zo slaagden zij erin om tekstuele wijzingen aan te brengen in conceptadviezen van het OMT, onder andere in een advies uit april 2020 waarin het uit voorzorg dragen van mondmaskers door personeel in de ouderenzorg wordt ontraden. OVV – voorzitter Jeroen Dijsselbloem noemt de situatie “pijnlijk” en stelt dat het onderzoek van Nieuwsuur illustreert wat de OVV in haar rapport al concludeerde, “namelijk dat er een totale rolvermenging was tussen de wetenschappelijke adviezen en de besluitvorming.” De zaak tast de integriteit en het gezag van het OMT aan, vindt Dijsselbloem.

Tijdens het debat van woensdagmiddag lopen de gemoederen meermaals hoog op. Als dhr. Van Meijeren aangeeft dat dhr. Jaap van Dissel in zijn functie als voorzitter van het OMT meermaals “glashard heeft gelogen” toen hem werd gevraagd of de adviezen werden beïnvloed door het ministerie, reageert minister Kuipers met grote verontwaardiging. “U moet zich schamen met dit soort uitspraken”, zegt hij stellig. “Ik mag hopen dat dit ook op YouTube komt, want u moet zich daar echt voor schamen. Dhr. Van Dissel zet zich hier keihard voor in en dat doet hij naar eer en geweten. Dus keiharde leugenaar, nee.”
Los van de discussie over de vraag of dhr. Van Dissel nu wel of niet de kwalificatie van keiharde leugenaar verdient, vinden wij dit theatrale vertoon van verontwaardiging om verschillende redenen opvallend. “U moet zich schamen” en variaties op deze uitspraak worden in het huidige politieke klimaat veelvuldig gebezigd bij gebrek aan een inhoudelijke reactie op uitspraken die de gevestigde orde onwelgevallig zijn, maar wij vragen ons af of dhr. Kuipers (en zijn voorganger, zijn ministerie, en de minister-president die voor het geheel verantwoordelijk is) zelf niet een aantal dingen heeft om zich voor te schamen.

Misschien is het slechte geheugen van Minister-president Rutte besmettelijk en is dhr. Kuipers al vergeten dat hij een week geleden nog in het nieuws was vanwege belangenverstrengeling in een juridisch conflict tussen zijn ministerie en Breathomix, een producent van blaastest-apparaten. Misschien moet iemand hem eraan herinneren dat hij door AstraZeneca als adviseur en spreker betaald wordt, een feit dat zeer relevant is in het licht van zijn felle kritiek op een advies van de Gezondheidsraad om tijdelijk te stoppen met het coronavaccin van Astrazeneca in april 2021. Wellicht kan iemand hem in contact brengen met Lisette Verhoeven, een voormalig zorgmedewerkster die zich onder druk van haar werkgever liet vaccineren met AstraZeneca (waarin Kuipers het “volste vertrouwen” had) en halfzijdig verlamd raakte. En denkt dhr. Kuipers nog wel eens aan de grote aantallen mensen die tijdens de eerste maanden van de coronacrisis in verpleeghuizen en vergelijkbare instellingen in eenzaamheid zijn overleden? Onder invloed van zijn ministerie heeft zich in de ouderenzorg een “stille ramp” voltrokken, die wellicht minder groot had kunnen zijn als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) niet iedere poging om COVID-19 met bestaande middelen te behandelen had geblokkeerd(1, 2, 3). Misschien zou hij ook eens moeten spreken met de nabestaanden van de 87-jarige Cees, die zichzelf op 13 september 2020 van het leven beroofde omdat hij zodanig had geleden onder de regels tijdens de eerste lockdown dat hij een tweede niet af wilde wachten.

Misschien moeten dhr. Kuipers en andere bewindslieden die oppositieleden op regelmatige basis vertellen dat zij zich moeten schamen, eens een kijkje gaan nemen in een instelling voor gehandicaptenzorg, waar inwoners zwaar te lijden hebben onder regels die zij in veel gevallen niet eens begrijpen. Of misschien voelen zij niets bij een situatie waarin een man van 47 jaar door vijf personen moet worden vastgehouden zodat een zesde een coronatest bij hem af kan nemen.

Het zou natuurlijk kunnen dat dhr. Kuipers niet goed heeft opgelet toen de gevolgen duidelijk werden van het coronatoegangsbewijs waarvan hij zo’n groot fan is, en dat hij slechts drie weken geleden nog absoluut niet wilde loslaten, ondanks groeiend bewijs dat het systeem nauwelijks effectief is. In dat geval heeft hij vast de foto’s gemist waarop kleine kinderen te zien waren die na hun zwemles door hun vader buiten in de kou moesten worden afgedroogd en omgekleed. Wij achten die kans echter klein, gezien het feit dat hierover zelfs door Kamerleden werd getwitterd.

Ook het feit dat GroenLinks – leider Jesse Klaver onlangs bij Op1 uit de doeken deed dat het ministerie van VWS had geprobeerd hem en andere oppositieleiders af te kopen zodat zij voor het omstreden 2G – beleid zouden stemmen, vindt dhr. Kuipers blijkbaar niet beschamend. Hetzelfde geldt voor de resultaten van een recent onderzoek door de Commissie Actuele Nederlandse Suicideregistratie (CANS) waaruit bleek dat de kwaliteit van leven voor jongeren onder de 30 jaar zodanig is afgenomen onder het coronabeleid dat door dhr. Kuipers op geen enkel moment bekritiseerd werd dat het aantal zelfdodingen in deze leeftijdscategorie met 15 procent toenam. Voor het feit dat de bezoekbeperkingen op Nederlandse IC – afdelingen tijdens de eerste coronagolf tot ernstige klachten van depressie en gecompliceerde rouw bij nabestaanden hebben geleid, voelt de Minister zich blijkbaar ook niet verantwoordelijk.

Wij vragen ons af of dhr. Kuipers zich eigenlijk niet schaamt voor het feit dat hij de Kamer en het publiek met cijfers probeert te misleiden om het door hem zo felbegeerde 2G – beleid toch in te kunnen voeren. Voelt hij niet de behoefte om verantwoording af te leggen voor zijn tot nog toe onverklaarbare voorliefde voor het coronatoegangsbewijs in het algemeen en het 2G – beleid in het bijzonder? En zou hij niet eens naar behoren en naar waarheid uitleggen waarom het CTB “in de ijskast” wordt gezet voor een later moment, ondanks het feit dat het ineffectief is gebleken? Misschien heeft het iets te maken met het feit dat Europese Commissie het zogenoemde digitale coronacertificaat (EU-DCC), waarop het coronatoegangsbewijs gebaseerd is, met een jaar wil verlengen. Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt diende gisterenmiddag een motie in om op deze verlenging een parlementair voorbehoud te plaatsen, een feit dat voor de media duidelijk een stuk minder interessant is dan de zoveelste “fittie” tussen bewindslieden en FVD-Kamerleden.

Al met al vragen wij ons af waar deze minister het recht op zoveel verontwaardiging eigenlijk vandaan haalt. Zelfs in het geval dat de uitspraak van Van Meijeren onwaar zou zijn (wat hij onzes inziens niet is), zou deze in het niet vallen bij alle zaken waarvoor dhr. Kuipers en zijn medebewindslieden zich zouden moeten schamen. Bovendien leidt de overdreven en ogenschijnlijk selectieve ophef over uitspraken van bepaalde oppositieleden af van de zaken waarover de discussie eigenlijk zou moeten gaan. Wij roepen Minister Kuipers en andere bewindslieden op om op te houden met theatrale en geveinsde verontwaardiging en echte antwoorden te geven op de vragen van Kamerleden, en om echte verantwoordelijkheid te nemen voor de absolute ravage die het coronabeleid de afgelopen twee jaar in Nederland heeft aangericht. De staat waarin dit land op dit moment verkeert, daar zou het kabinet zich werkelijk voor moeten schamen.

Delen op sociale media