Mar-a-Lago

De villa van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, is deze week doorzocht door de FBI. Trump publiceerde zelf een verklaring over het voorval, waarin hij de inval onnodig en ongepast noemt. De FBI heeft nog geen mededeling gedaan over de precieze aanleiding, maar de Amerikaanse media speculeren dat het te maken had met vertrouwelijke documenten die Trump zou hebben meegenomen bij zijn vertrek uit het Witte Huis. Tijdens de inval werden de persoonlijke vertrekken van Trump doorzocht. Naar verluidt is ook de kluis opengebroken.

CNN meldt dat de inhoud van het huiszoekingsbevel voor Mar-a-Lago op dit moment niet openbaar is, maar dat de FBI overtuigende aanwijzingen moet hebben gehad dat er een sprake is van een misdrijf om het bevel te verkrijgen. Vanwege de gespannen politieke situatie in de Verenigde Staten op dit moment is het aannemelijk dat er toestemming moet zijn gegeven door personen binnen het ministerie van Justitie. Nooit eerder werd de woning van een voormalig president doorzocht. Trump zelf vermoedt dat de inval een verkapte poging is van “radicale linkse Democraten” om te voorkomen dat hij in 2024 opnieuw zal deelnemen aan de presidentsverkiezingen.

Het FBI-onderzoek naar de manier waarop Trump met officiële documenten omsprong loopt al langer. De voormalige president zou erom bekendstaan dat hij vaker officiële documenten zou hebben vernietigd. In februari werden vijftien dozen met documenten uit Mar-a-Lago teruggehaald die daar na Trumps vertrek uit het Witte Huis naartoe zouden zijn gestuurd. Deze documenten hadden moeten worden overgedragen aan de Nationale Archieven. Trump zelf zegt dat hij altijd zijn medewerking heeft verleend aan het onderzoek en noemt de inval “strafrechtelijk wangedrag.” Het opzettelijk verbergen of vernietigen van officiële overheidsdocumenten is een federaal misdrijf. Over de vraag of Trump zich nog verkiesbaar zou mogen stellen als hij veroordeeld wordt is momenteel sprake van veel discussie en speculatie. Hoewel de federale statuten aangeven dat iemand die veroordeeld is voor een federaal misdrijf niet langer een staatsambt mag vervullen, stellen sommige rechtsgeleerden dat de enige criteria voor het presidentschap leeftijd, staatsburgerschap en residentie zijn. Aanhangers van Trump zien in deze discussie de werkelijke reden voor de recente inval.

Republikeinse politici hebben met verontwaardiging op de huiszoeking gereageerd. Volgens CNN hebben Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden kort over het voorval gesproken. Zij geven aan antwoorden en een volledige verklaring van Justitie te willen. Gouverneur van Florida Ron DeSantis, die het in 2024 mogelijk tegen Trump zal opnemen in de strijd om het Republikeinse presidentskandidaatschap, schrijft op Twitter dat federale diensten worden ingezet als wapen tegen politieke tegenstanders, “terwijl mensen als Hunter Biden met fluwelen handschoentjes worden aangepakt.” Hij noemt de Verenigde Staten een “bananenrepubliek.”

Naar Hunter Biden, de zoon van de huidige Amerikaanse president Joe Biden, loopt al langere tijd een federaal onderzoek. Hoewel er nog geen sprake is van een aanklacht, zijn er wel vermoedens dat Biden belastingmisdrijven heeft gepleegd en belangrijke informatie heeft verzwegen bij de aankoop van een vuurwapen. In het najaar van 2020 ontstond er ophef in de Amerikaanse media toen de New York Post meldde dat de FBI een laptop in beslag zou hebben genomen die eigendom zou zijn van Hunter Biden. Hij zou de laptop in april 2019 bij een computerreparatiewinkel hebben achtergelaten, maar nooit meer hebben opgehaald. De eigenaar van de winkel stelde de FBI uiteindelijk op de hoogte van het bestaan van de laptop. Er zou een verscheidenheid aan bewijzen op te vinden zijn dat zowel Hunter als zijn vader betrokken waren bij pogingen om het Amerikaanse beleid in Oekraïne te beïnvloeden. Hoewel zowel vader als zoon Biden alle beschuldigingen hebben ontkend en er meermaals gesuggereerd werd dat de laptop deel was van een Russische desinformatiecampagne om de destijds aanstaande verkiezingen te beïnvloeden, meldde de Washington Post later dat zij wel degelijk in staat waren geweest om in ieder geval een deel van de e-mails te verifiëren. Van enige Russische inmenging in de verkiezingen is overigens geen bewijs te vinden.

De controverse omtrent Hunter Biden is niet het enige voorval dat door aanhangers van Trump wordt aangehaald. Zij herinneren het publiek ook aan het schandaal rondom Hillary Clinton, die in 2016 onder vuur kwam te liggen nadat bleek dat zij een privéserver had gebruikt voor officiële e-mails tijdens haar periode als staatssecretaris. Hierdoor gaf zij zichzelf de volledige controle over het besluit welke correspondentie naar de nationale archieven werden gestuurd en welke niet. Tot onvrede van veel Republikeinen had het voorval uiteindelijk weinig gevolgen.

Hoewel er geen aanwijsbare reden lijkt te zijn om aan te nemen dat de intenties van Trump puurder zijn dan die van de meeste andere politici, heeft het er wel alle schijn van dat de Amerikaanse overheid en media er belang bij hebben om te voorkomen dat de voormalig president in 2024 opnieuw wordt verkozen. De naam van Trump is de afgelopen tijd weer veelvuldig terug te vinden in berichten van de reguliere media over de hele wereld. Naast het onderzoek naar de officiële documenten is er ook een onderzoek gaande naar de zogenoemde bestorming van de US Capitol op 6 januari 2021. Daar braken rellen uit naar aanleiding van de suggestie dat er bij de presidentsverkiezingen van 2020 sprake zou zijn geweest van fraude. Een grote groep aanhangers van Trump drong hierbij het gebouw binnen. Hoewel Democratische politici het voorval omschrijven als een “aanval op de democratie” en beweren dat er zoveel als tien doden zouden zijn gevallen, blijken drie van de vier personen die overleden later te zijn bezweken aan niet aan de rellen gerelateerde oorzaken. De vierde werd door de politie doodgeschoten. Over het feit dat vijf politieagenten die bij de rellen aanwezig waren later zelfmoord pleegden, onthouden wij ons voor dit moment van speculatie.

Over de intenties of de (on)schuld van Trump kan zoals gezegd op dit moment geen absolute uitspraak worden gedaan. Wel is het duidelijk dat de overheid en de media in de Verenigde Staten een vergelijkbare wederzijdse afhankelijkheidsrelatie hebben als in Nederland en de meeste EU-landen. Net als in de rest van de westerse wereld lijkt in de Verenigde Staten een specifieke groep te zijn aangewezen waartoe men in geen geval zou moeten willen behoren en die door politici en de media veelvuldig worden geframed als nazi’s en een gevaar voor “onze” democratie. De gevolgen van de zogenoemde bestorming van het Capitool worden door de media in zowel de Verenigde Staten als Europa sterk overdreven. De aanhoudende controverse omtrent Trump lijkt bovendien effectief af te leiden van aanwijzingen voor corruptie aan de kant van de huidige Amerikaanse regering.

DZN houdt de ontwikkelingen omtrent het onderzoek naar Trump nauwlettend in de gaten. Wanneer meer details over de recente inval in Mar-a-Lago beschikbaar zijn, zullen wij hiervan verslag doen.

Delen op sociale media