De inhoud van het huiszoekingsbevel voor de villa van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump is naar verwachting vrijgegeven. Dat besloot een rechter vrijdag.

In het huiszoekingsbevel staat dat alle vertrekken in het 58 slaapkamers tellende Mar-a-Lago die gebruikt worden door of toegankelijk zijn voor Trump en zijn personeel doorzocht dienen te worden. Vertrekken die op het moment van de huiszoeking bewoond of gehuurd werden door externe partijen waren uitgezonderd. Het bevel specificeert dat er gezocht diende te worden naar bewijzen die duiden op overtreding van de volgende wetten:

  • 18 U.S. Code § 793. Deze wet is onderdeel van de zogenoemde Espionage Act en stelt dat het verboden is om informatie aangaande de nationale veiligheid van de Verenigde Staten te verzamelen, weg te maken of door te geven aan andere partijen.
  • 18 U.S. Code § 1519. Deze wet verbiedt het vernietigen, wijzigen of falsificeren van documenten die te maken hebben met federale onderzoeken.
  • 18 U.S. Code § 2071. Deze wet verbiedt het verbergen, beschadigen of vernietigen van overheidsdocumenten.

Dit betekent in andere woorden dat het ministerie van Justitie aanleiding moet hebben gezien om te vermoeden dat Trump de spionagewet heeft overtreden, gerommeld heeft met bewijsstukken in een federaal onderzoek, en op een illegale manier is omgegaan met overheidsdocumenten. Uit de eigendomsbewijzen die tegelijk met het huiszoekingsbevel zijn vrijgegeven blijkt dat de FBI onder andere elf partijen aan geclassificeerde officiële documenten uit Mar-a-Lago heeft genomen. Een van deze sets was gemarkeerd met label “top secret/SCI”, een zeer hoog niveau van classificatie. Vier sets hadden het label “top secret” (topgeheim), drie hadden het label “secret” (geheim), en nog eens drie hadden het label “confidential” (vertrouwelijk). Eveneens opvallend is dat er documenten zijn meegenomen met “informatie over de president van Frankijk.” Daarnaast werden een aantal fotoboeken en een handgeschreven notitie meegenomen.

Trump zelf heeft geen bezwaar gemaakt tegen de publicatie van het huiszoekingsbevel. Na de huiszoeking, die maandagavond plaatsvond, publiceerde hij zelf vrijwel meteen over het voorval op zijn eigen sociale netwerk, de website Truth Social. Procureur-generaal Merrick Garland vatte dit volgens verschillende Amerikaanse media op als bluf en maakte in een verklaring bekend dat het ministerie van Justitie een rechter had gevraagd het huiszoekingsbevel openbaar te maken. Trump had hierna nog het recht daar bezwaar tegen te maken, maar daarvan maakte hij geen gebruik. Donderdagavond schreef hij op Truth Social dat hij zich niet tegen de publicatie zou verzetten, en dat hij zelfs nog een stap verder zou gaan door “de onmiddellijke vrijgave van de documenten aan te moedigen.” De voormalig president blijft consistent bij zijn standpunt dat hij zijn volledige medewerking heeft verleend aan de FBI en dat de inval in zijn woning onnodig was. Een van zijn advocaten vertelde aan Fox News dat Trump nauwelijks onder de indruk leek te zijn van de inval. Hij zou gezegd hebben dat de FBI “gewoon drama wilde.”

Over de inhoud van de documenten die tijdens de huiszoeking zijn meegenomen is nog altijd niets bekend. Gisteren ontstond enige ophef in de Amerikaanse media toen The Washington Post een artikel publiceerde waarin beweerd werd dat de FBI gezocht zou hebben naar officiële documenten over kernwapens. De krant baseerde zich op anonieme bronnen die “dichtbij het onderzoek” zouden staan. DZN schreef gisteren al over de steeds terugkerende maar tot op heden onbewezen bewering dat Trump een schimmige connectie zou hebben met Rusland. Dat hij nu verdacht wordt van het delen van officiële documenten met buitenlandse inlichtingendiensten is op zijn minst opvallend te noemen. Aanhangers van Trump zien in het momenteel lopende onderzoek een poging om te voorkomen dat de voormalig president in 2024 wederom mee zal doen aan de verkiezingen. Als Trump veroordeeld wordt, kan hij maximaal tien jaar cel krijgen.

Of er daadwerkelijk gezocht is naar documenten met betrekking tot nucleaire wapens, moet nog blijken. De suggestie van het gevaar van een nucleair conflict is echter een zeer effectief middel voor het inboezemen van angst, een feit dat onderbouwd wordt door de hevige reacties van beide kanten van het politiek spectrum.

DZN wacht verdere ontwikkelingen in het onderzoek naar Trump af en zal waar nodig updates plaatsen.

Delen op sociale media