Vladimir Poetin heeft dreigende taal jegens het Westen geuit in zijn toespraak voor de Doema gisteren. Dat meldt de NOS vandaag.

“Als het Westen ons wil verslaan, dan moeten ze dat vooral proberen,” luidt het citaat uit de toespraak waarmee de NOS haar artikel opent. Volgens de staatsomroep daagde Poetin de westerse bondgenoten van Kiev uit om te proberen Rusland te verslaan. “We horen dat ze ons willen verslaan op het slagveld. Nou, laat ze het maar proberen. Rusland is nog niet eens serieus begonnen,” aldus Poetin.

Volgens Ruslandcorrespondent Iris de Graaf was er sprake van “dreigende woorden vol oorlogsretoriek richting het Westen”, maar was de toespraak ook bedoeld als een opbeurende boodschap voor het eigen volk, dat zou twijfelen of alles wel “volgens plan” gaat. Volgens het Kremlin en de Russische staatsmedia is dat wel het geval. Militair analisten twijfelen volgens De Graaf echter aan de hoeveelheid slagkracht die het Russische leger op dit moment nog over heeft.

“De uitdagende woorden zijn opnieuw in lijn met de Kremlin-retoriek,” schrijft De Graaf. In de ogen van het Kremlin is het Westen bezig met het voeren van een proxy-oorlog tegen Rusland, gezien de verregaande economische sancties tegen het land en de wapenleveringen aan Oekraïne door Westerse landen. Poetin gaf in zijn toespraak echter aan dat iedere poging van het Westen om haar wereldorde op te leggen “gedoemd is te mislukken.” Hij is van mening dat het moment is aangebroken voor een ‘multipolaire wereld’, zonder de huidige dominantie van het Westen.

Tot slot vermeldt het NOS-artikel nog dat Poetin eveneens heeft gezegd open te staan voor vredesonderhandelingen. De Graaf schrijft er het volgende over:

“Tot slot sprak Poetin voor het eerst sinds weken over de mogelijkheid van eventuele diplomatieke gesprekken. “We verwerpen eventuele vredesonderhandelingen niet”, zei Poetin. “Maar”, zo dreigde hij, “zolang ze worden afgewezen zal het conflict doorgaan, en daarna zal het steeds moeilijker worden om met ons te onderhandelen”. Waarmee hij opnieuw alle schuld bij het Westen dan wel Oekraïne zelf neerlegde.”

NOS: Nederalndse staatsgecontroleerde media

Het standpunt van de Nederlandse staatsmedia is duidelijk: Poetin is uit op een conflict met het Westen. Daarnaast liegt hij tegen het Russische volk over het werkelijke verloop van het conflict in Oekraïne en maakt hij zich schuldig aan dreigementen en oorlogsretoriek.

Interessanter wordt het wanneer we bekijken wat de Russische media over dezelfde toespraak schrijven. Wie het artikel van RT.com over hetzelfde onderwerp bekijkt, zal waarschijnlijk enkele verschillen opmerken. “Rusland is klaar om deel te nemen aan vredesonderhandelingen met Oekraïne,” luidt de eerste zin van dit artikel. Ook RT meldt dat Poetin hierbij gezegd heeft dat “zij die dergelijke vooruitzichten afwijzen zich moeten realiseren hoe langer zij weigeren, des te moeilijker de onderhandelingen zullen worden.” Hij zou dit hebben gezegd als reactie op hen die suggereren dat het Russische leger haar capaciteiten al bijna zou hebben uitgeput.

Volgens Poetin heeft de NAVO schuld aan het huidige conflict in Oekraïne. Volgens RT heeft de Russische president benadrukt dat de pogingen van Rusland om een eerlijk internationaal veiligheidssysteem te creëren in gevaar zijn gekomen. “De initiatieven om samen te werken aan defensie zijn afgewezen, waarschuwingen dat de uitbreiding van de NAVO onacceptabel is, vooral wanneer dit ten koste gaat van voormalige Sovjetrepublieken, zijn genegeerd,” aldus Poetin. Strategisch gezien had het Westen volgens de president echter al verloren toen Rusland haar militaire operatie in Oekraïne begon, “omdat het ook het begin was van de complete ineenstorting van de Amerikaanse wereldorde.”

Hoewel het artikel van RT veelal dezelfde citaten uit de toespraak van Poetin aanhaalt, is de toon opvallend anders. Anders dan in het artikel van NOS wordt niet direct geoordeeld over de validiteit van de uitspraken van de president. Het lijkt hier meer om een opsomming van citaten te gaan, waarbij het opvalt dat RT het citaat waaruit blijkt dat Rusland openstaat voor vredesonderhandelingen aan het begin van haar artikel plaatst. De NOS plaatst dit onderaan een artikel waarin meermaals wordt herhaald dat Poetin het Westen bedreigt en zich van oorlogsretoriek bedient.

Hoewel wij geenszins willen suggereren dat de staatsmedia van Rusland volledig objectief zijn in de manier waarop zij het nieuws brengen, vinden wij het wel opvallend dat de NOS – de staatsomroep van een zeer relevant en invloedrijk Westers land – de Russische media er herhaaldelijk van beschuldigen dat zij “Kremlin-retoriek” en oorlogspropaganda publiceren. Over de vraag of zij zich hier zelf niet schuldig aan maken – bijvoorbeeld door de manier waarop ze deze laatste toespraak van Poetin beschrijven – wordt door de NOS op geen enkel moment gesproken.

Wij willen onze lezers nogmaals adviseren om vooral meerdere nieuwsbronnen uit verschillende landen te raadplegen. Objectiviteit is duidelijk niet het sterkste punt van onze eigen staatsmedia.

Delen op sociale media