“Ik heb een eed gezworen aan de VS, niet aan Oekraïne”.

De Amerikaanse senator Rand Paul ligt onder vuur omdat hij een voorstel voor een steunpakket aan Oekraïne ter waarde van 40 miljard USD in de Senaat heeft geblokkeerd. Dat meldde CNN gisteren.

Senaatsleider Chuck Schumer en de Republikeinse leider Mitch McConnell hadden de Senaat juist gevraagd om het voorstel snel aan te nemen. Hiermee toonden Democraten en Republikeinen zich bij wijze van uitzondering eensgezind. Het Huis van Afgevaardigden had het voorstel woensdag al goedgekeurd, nadat President Biden hen had verzocht haast te maken omdat het geld in Oekraïne “over ongeveer tien dagen” op zou zijn. Paul, Republikeins Senator voor de staat Kentucky, had daar echter geen boodschap aan. Hij is van mening dat er in het wetsvoorstel een toezichthouder moet worden opgenomen die in de gaten kan houden waaraan het geld gespendeerd wordt. Hoewel het erop lijkt dat zowel Democratische als Republikeinse Senatoren het over het algemeen met dat plan eens zijn, zou het wijzigen van het voorstel veel tijd in beslag nemen en het steunpakket vertragen. Bij gebrek aan unanieme goedkeuring van de Senaat kan het voorstel namelijk niet versneld worden aangenomen, en na wijziging zou het voorstel nogmaals naar het Huis van Afgevaardigden gestuurd moeten worden voor een nieuwe stemronde.

Eed

McConnell en Schumer stelden donderdag voor om de kritiekpunten van Paul door middel van een amendement op te lossen, maar Paul ging daar niet mee akkoord. Hij stond erop dat de wijziging in de wetgeving zelf wordt aangebracht, tot irritatie van Schumer. “Het steunpakket is klaar. De overgrote meerderheid van senatoren aan beide kanten willen het. Het enige dat ons nu nog tegenhoudt is het feit dat deze senator uit Kentucky snelle hulp aan Oekraïne wil voorkomen omdat hij op het laatste moment zijn eigen wijzigingen in het voorstel wil aanbrengen. Zijn wijziging wordt door veel leden van beide partijen niet gesteund,” zei hij. Ook McConnell benadrukte dat de kwestie wat hem betreft haast heeft. “We zouden over het amendement van Senator Paul moeten stemmen, en daarna moeten we de aanvulling goedkeuren en dat zouden we vandaag nog moeten doen.”

Paul gaf aan dat hij een eed gezworen heeft aan de Amerikaanse grondwet, en niet aan een ander land. “Hoeveel sympathie ik ook heb voor deze zaak, mijn eed is aan de nationale veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika. We kunnen Oekraïne niet redden door de economie van de VS naar de verdoemenis te helpen.”

Het artikel van CNN gaat niet dieper in op de kritiek van Paul. Wel wordt opgemerkt dat Paul dezelfde dag nog een ander wetsvoorstel heeft geblokkeerd. Dit voorstel zou ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie van rechters en hun gezinnen buiten databases en andere publieke archieven wordt gehouden. Paul wil dat het voorstel wordt uitgebreid naar leden van het Congres en verhinderde daarom dat het unaniem werd aangenomen.

Geen aandacht voor kritiek Paul Rand

Ook andere reguliere nieuwssites benadrukken vooral de vertraging die het steunpakket oploopt door toedoen van de Republikeinse Senator, en wijden slechts een beperkt aantal woorden aan wat zijn kritiek feitelijk inhoudt. “Opstandige Senator Rand Paul dwarsboomt poging om steunpakket van $40 miljard voor Oekraïne goed te keuren,” kopt Reuters. Het bijgaande artikel zet voornamelijk de moeilijkheden uiteen die Paul met zijn kritiek veroorzaakt. Als gevolg van zijn weigering om voor het steunpakket te stemmen, zal het waarschijnlijk tot volgende week duren voordat het wordt goedgekeurd. Dat kan problemen veroorzaken voor Westerse landen die Oekraïne steunen in hun strijd tegen Rusland, aldus Reuters. Het persbureau benadrukt ook dat het in het Huis van Afgevaardigden slechts Republikeinen waren die tegen het steunpakket hadden gestemd. Het voorstel werd aldaar met 368 tegen 57 stemmen aangenomen.

Het is niet de eerste keer dat Senator Paul kritiek krijgt vanwege zijn standpunt omtrent de oorlog in Oekraïne. Eind april werd hij er nog door verscheidene mensen van beschuldigd dat hij de argumenten van Poetin over zou nemen omdat hij tijdens een interactie met Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had gezegd dat Amerikaanse steunbetuigingen voor toetreding van Oekraïne tot de NAVO onverstandig waren. Hij benadrukte dat toetreding van Oekraïne tot de NAVO “iets is waarvan we wisten dat onze tegenstander (Rusland) het absoluut zou haten en waarvan zij hebben gezegd dat het een rode lijn was.” Hoewel Paul herhaaldelijk aangaf het offensief door Rusland niet te steunen, zei hij ook dat er “redenen” waren voor de invasie. Volgens hem is het een relevant gegeven dat Rusland in het recente verleden vrijwel alleen landen is binnengevallen die ooit deel waren van de Sovjetunie. Dit kwam hem onder andere op een hoogst verontwaardigd en weinig objectief artikel in Rolling Stone te staan. Volgens de schrijver van dit artikel betekenen de uitspraken van Paul dat hij vindt dat Oekraïne “het niet verdient om een onafhankelijke staat te zijn”. Poetin had eerder immers gezegd dat er in Oekraïne nooit sprake is geweest van een duurzame staat of een eigen, authentieke soevereiniteit. Hij zei ook dat Oekraïne als staat een creatie was van Vladimir Lenin, ondanks “overweldigend bewijs van een Oekraïense cultuur voor die tijd.”

“Ameriakanen voelen de pijn van de inflatie”

Het is het waard om hier op te merken dat een cultuur iets anders is dan een soevereine staat. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat er binnen een staat sprake is van meerdere, naast elkaar bestaande culturen. Dergelijke nuance is aan de reguliere media echter blijkbaar niet besteed. Ook de volledige argumenten van Senator Paul om het steunpakket voor Oekraïne niet direct goed te keuren, zijn op reguliere nieuwssites lastig terug te vinden. De video waarin Paul zijn kritiek toelicht in de Senaat laat echter zien dat zijn zorgen vooral betrekking hebben op de toekomst van de Verenigde Staten:

Hij merkt bijvoorbeeld op dat de inflatie op dit moment hoger is dan in de afgelopen veertig jaar het geval is geweest, en dat de kosten van onder andere gas en voedsel significant zijn gestegen. Deze inflatie is grotendeels het gevolg van het astronomische bedrag (5 biljoen USD) dat de VS heeft uitgegeven aan steunpakketten tijdens de coronacrisis. Volgens Paul “voelen Amerikanen de pijn” van de inflatie, maar lijkt het erop dat het Congres die pijn wil verergeren door “zo snel als ze kunnen nog meer geld de deur uit te schoffelen.” Hij merkt op dat als dit steunpakket wordt aangenomen, de VS zo’n 60 miljard USD aan steun voor Oekraïne zal hebben uitgegeven. Dat is meer dan het gehele jaarlijkse defensiebudget van Rusland, en meer dan het jaarlijkse budget van het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Aan onderzoek naar kanker wordt in de Verenigde Staten jaarlijks slechts zo’n 6 miljard USD uitgegeven. Bovendien zal dit geld wederom geleend moeten worden en de inflatie in het land verder verergeren, aldus Paul.

Opvallend genoeg is Russia Today een van de weinige nieuwssites die dit argument van de Republikeinse Senator in zijn geheel in haar berichtgeving heeft opgenomen. Hoewel deze nieuwssite in Nederland geblokkeerd is en regelmatig wordt beschuldigd van het verspreiden van desinformatie, verschilt dit artikel – afgezien van de uitgebreidere beschrijving van de kritiek van Paul – qua inhoud weinig van de artikelen van CNN en Reuters over dit onderwerp.

Duidelijk is dat eenieder die iets anders dan onvoorwaardelijke steun voor Oekraïne uitspreekt door de reguliere Westerse media onmiddellijk als Poetin-sympathisant wordt weggezet. Ook in Nederland worden door sommigen vraagtekens gezet bij het sturen van geld en wapens naar Oekraïne, en bij de mogelijkheid dat het land versneld zou kunnen toetreden tot de Europese Unie. Ook in Nederland is er sprake van een inflatie die sinds de jaren ’70 niet meer gezien is, en kloppen steeds meer mensen bij de Voedselbank aan. De levering van wapens aan Oekraïne en de opvang van Oekraïense vluchtelingen hebben derhalve ook hier tot spanningen geleid, maar wie uitspreekt zich zorgen te maken, kan over het algemeen genomen niet op begrip rekenen. De framing van Republikeinen in de Verenigde Staten als zijnde “complotdenkers”, “extreemrechts” of “Ruslandsympathisanten” is nagenoeg identiek aan de framing van FVD-stemmers, coronacritici en mensen die vraagtekens plaatsen bij onvoorwaardelijke militaire steun aan Oekraïne in Nederland.

“Het wordt duidelijk uit de opmerkingen van Senator Paul dat hij Oekraïne gewoon niet wil helpen,” zei Democratisch Senator Schumer donderdag. In tegenstelling tot Paul houdt hij duidelijk geen rekening met de vraag of dat ook daadwerkelijk kan zonder dat het ten koste gaat van Amerikaanse staatsburgers; een tekortkoming die hij, gezien het maatschappelijke klimaat omtrent het Rusland/Oekraïne-conflict in Nederland, duidelijk deelt met menig Europees leider.


DZN professionaliseert en wordt onderdeel van DZN Media! Waardeer je onze journalistiek? Steun ons dan met een donatie!

Delen op sociale media