Demonstranten verzamelen zich om zich uit te spreken voor het Florida Historic Capitol Museum voor het Florida State Capitol, maandag 7 maart 2022. © (AP Photo/Wilfredo Lee)

Doe Zelf Normaal plaatst dagelijks vertaalde artikelen van de in Nederland geblokkeerde Russische nieuwssite Russia Today en andere geblokkeerde (Russische) websites. Doe Zelf Normaal neemt daarmee GEEN standpunt inzake de oorlog in Oekraïne in: Doe Zelf Normaal plaatst dit omdat zij een ferm voorstander en verdediger is van vrije nieuwsgaring, en blokkades van websites in opdracht van de overheid onwettig en een vorm van ernstige censuur vindt.

Doe Zelf Normaal adviseert u een VPN te installeren, zodat u weer ongecensureerd gebruik kunt maken van internet. Wij adviseren ExpressVPN.

Het gebruik van een VPN is volkomen legaal!


Ian Miles Cheong is een politiek en cultureel commentator. Zijn werk was te zien op The Rebel, Penthouse, Human Events en The Post Millennial. Volg Ian op Twitter @stillgray en op Telegram @CultureWarRoom

Links dringt aan om “queerness” bij minderjarigen op school te promoten, waarmee ze volwassen onzekerheden projecteren en traditionele waarden ondermijnen.

Ian Miles Cheong is een politiek en cultureel commentator. Zijn werk is gepubliceerd in The Rebel, Penthouse, Human Events, en The Post Millennial.

Linkse pedagogische inspanningen om genderideologie in klaslokalen te introduceren hebben grotendeels plaatsgevonden zonder opgemerkt te worden door ouders, die zich nu pas bewust worden van de impact op hun kinderen. Sommigen noemen het ‘ideologische gevangenneming’, terwijl anderen het ‘grooming’ noemen.

Kinderen worden blootgesteld aan travestietenshows, Pride optochten georganiseerd door lokale schoolbesturen, transgenderisme, en LGBT-gebaseerde curricula. Kinderen worden geïnstrueerd om hun geslacht en hun seksualiteit in twijfel te trekken. Dit alles wordt gedaan om de keuzes te bevestigen van volwassenen die vaak met hun eigen identiteit worstelen.

Diepgravend onderzoek door Christopher Rufo van het Manhattan Instituut en auteur van ‘Onherstelbare Schade’ Abigail Shrier heeft veel gedaan om het probleem onder de aandacht te brengen. Het onvermoeibare werk van social media onderzoeker Libs of TikTok laat een litanie zien van zelf gepubliceerde video’s van kleuterschool- en basisschooldocenten die ratelen over het “onderwijzen” van transgenderisme en gendertheorie aan de kinderen onder hun toezicht.

Het vastleggen van deze video’s kwam het Libs of TikTok account op meerdere schorsingen op Twitter te staan; de woke menigte is in toenemende mate bezorgd over negatieve belangstelling.

In veel gevallen uiten docenten die zich identificeren als ‘non-binary’, ‘genderqueer’ of ‘transgender’ een ruim spectrum aan emoties over hoe de studenten hen zien – alsof de kinderen enkel bestaan om het narcisme van de volwassenen die hen lesgeven in stand te houden. Anderen spreken over hoe trots ze zijn op de kinderen die zich identificeren als iets anders dan ‘cisgender’ en heteroseksueel – alsof het hen ook maar iets aangaat.

Terwijl hun werk simpelweg inhoudt dat ze les dienen te geven in wiskunde, Engels, of geschiedenis, spenderen deze docenten een groot deel van hun tijd aan het “onderwijzen” van kinderen in hun eigen wereldbeeld, alsof onderwijs nergens anders voor bedoeld is dan een middel te zijn om hun eigen soort identiteitspolitiek te promoten.

Nu kinderen thuiskomen van school en vragen om met een hele nieuwe set gendervoorzetsels te worden aangesproken, en boeken zoals ‘Genderqueer’ – die grafische illustraties van niet-traditionele seksuele relaties bevatten – in de officiële curricula worden opgenomen, vergelijken veel mensen de hele kwestie met een vorm van seksuele conditionering.

Grooming, of ideologische gevangenneming, is iets gecompliceerder dan de term wellicht doet vermoeden. Grooming van deze soort is meer dan een zorgelijke voorloper van het normaliseren van pedofilie en conditioneert kinderen om traditionele ideeën over heteroseksualiteit, het kerngezin en het op geslacht gebaseerde onderscheid tussen man en vrouw te verwerpen.

Sterke vaderfiguren? Vergeet het maar. De enige mensen die ze hebben om tegenop te kijken zijn een eindeloze stroom aan genderverwarde twintigers met “they/them” voorzetsels die hen vertellen dat eerlijk werk, meritocratie en ouderschap vormen van patriarchale, kapitalistische onderdrukking zijn.

Openbare scholen zijn niet de enige plekken waar dergelijke grooming plaatsvindt. Influencers op sociale mediaplatforms zoals Instagram, TikTok, en YouTube, om de reguliere media maar niet te noemen, hebben allen grote rollen gespeeld in het normaliseren van transgenderisme en niet-traditionele levensstijlen. De doordringing van deze nieuwe, woke ideologie heeft zelfs instituten zoals Disney geconsumeerd, dat tegen de poging van de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, om grooming in klaslokalen aan te pakken protesteerde.

Ondanks het feit dat de reguliere media het de “Don’t Say Gay bill” doopten, was de wetgeving van DeSantis slechts bedoeld om ouders meer inspraak te geven in wat er in de klaslokalen wordt onderwezen, waarmee hij de promotie van woke genderideologie in Florida’s scholen, die aan kinderen zo jong als vijf werd opgedrongen, effectief een halt toeriep. De wetgeving in zijn meest basale vorm houdt in dat “klassikaal onderwijs door schoolpersoneel of externe partijen over seksuele oriëntatie of genderidentiteit niet mag plaatsvinden op de kleuterschool tot jaar 3 of op een manier die niet gepast is voor de leeftijd van de kinderen.”

In andere woorden: de wet, die niet eens nodig was geweest in ieder deel van de wereld dat het postmodernisme niet heeft omhelsd, laat kinderen kinderen blijven – tenminste voor een tijdje.

Verschillende leidinggevenden van Disney hebben de wens geuit om de producties van het bedrijf “inclusiever” te maken voor de LGBTQ+-gemeenschap, waarmee ze een stap verder gaan dan simpel protest tegen de wet.

Karey Burke, de directeur van Disney’s General Entertainment Content en de trotse “moeder van twee queer kinderen,” waaronder “een trangender kind en een panseksueel kind,” heeft haar steun geuit voor “vele, vele” personages die onder de regenboog vallen – met een belofte om ervoor te zorgen dat leden van gemarginaliseerde groepen tegen het einde van het jaar tenminste 50 procent van de reguliere personages van het bedrijf zullen uitmaken.

In een toespraak op hetzelfde bedrijfsevenement besprak uitvoerend producent Latoya Raveneau het in kinderprogramma’s invoegen van de “helemaal niet geheime homo-agenda”, en voegde ze toe dat ze “queerness toevoegt” waar ze kan met volledige steun van het bedrijf.

Het hoeft niet benoemd te worden dat het verzet tegen de conservatieve oppositie tegen grooming alleen maar in kracht toeneemt. De reactie van de gevestigde orde op ouders die zich hiertegen uitspreken is niet geweest om toe te geven, maar om de kwestie nog harder te promoten. De regering Biden heeft haar steun voor “trans kinderen” recent nog duidelijk gemaakt met de introductie van “X” genderidentificaties op paspoorten en een belofte om het gevecht aan te gaan met staatswetten die zogenoemde “genderbevestigende zorg” en ideologische gevangenneming verbieden.

Charlee Corra, een erfgenaam van de Disney familie, kwam publiekelijk uit de kast als transgender met “they” en “them” voornaamwoorden, en sprak steun uit voor de inspanningen van het bedrijf om woke ideologie via de berichtgeving van het bedrijf te promoten.

Het lijkt erop dat deze strijd existentiele gevolgen heeft voor de toekomst van de Westerse beschaving. De winnaars zullen bepalen hoe het Westen eruit zal zien voor de generaties die volgen.

Los van politiek is er een regel die in vroeger tijden niet eens tot discussie zou hebben geleid: vreemden zouden niet met kinderen over seks moeten praten. Het feit dat het praten door bedrijven en instituten wordt gedaan, betekent niet dat deze regel verworpen dient te worden. Conservatieven moeten grooming juist dubbel zo stellig benoemen als wat het is. Publieke opinie doet er niet toe – de levens van kinderen zijn belangrijker dan wat dan ook.

Oorsponkelijke artikel (alleen via VPN te bekijken): https://www.rt.com/news/554088-gender-ideologies-imposed-children/

Delen op sociale media