Het karakter van het Westen heeft de afgelopen decennia meerdere agressieve oorlogen aangewakkerd, maar de wereldorde is aan het veranderen, zegt de topdiplomaat


Doe Zelf Normaal plaatst dagelijks vertaalde artikelen van de in Nederland geblokkeerde Russische nieuwssite Russia Today en andere geblokkeerde (Russische) websites. Doe Zelf Normaal neemt daarmee GEEN standpunt inzake de oorlog in Oekraïne in: Doe Zelf Normaal plaatst dit omdat zij een ferm voorstander en verdediger is van vrije nieuwsgaring, en blokkades van websites in opdracht van de overheid onwettig en een vorm van ernstige censuur vindt.

Doe Zelf Normaal adviseert u een VPN te installeren, zodat u weer ongecensureerd gebruik kunt maken van internet. Wij adviseren ExpressVPN.

Het gebruik van een VPN is volkomen legaal!


De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, sprak zaterdag tijdens de 77e Algemene Vergadering van de VN en legde het Russische standpunt uit over belangrijke internationale kwesties, waaronder de relatie van Moskou met het Westen en het aanhoudende conflict met Oekraïne. Na zijn toespraak hield Lavrov een grote persconferentie aan de zijlijn van de AVVN.

  1. Russische veiligheidsvoorstellen “arrogant” verworpen door het Westen

Het aanhoudende conflict in Oekraïne is grotendeels het gevolg van het onvermogen van het collectieve Westen om met Rusland te onderhandelen en zijn veiligheidsproblemen aan te pakken, vertelde Lavrov aan de AVVN. Alle herhaalde pogingen van Moskou om de regels voor coëxistentie vast te stellen, zijn genegeerd, zei hij.
“We hebben in de loop der jaren herhaaldelijk voorgesteld om overeenstemming te bereiken over de regels voor coëxistentie in Europa op basis van het principe van gelijke en ondeelbare veiligheid, goedgekeurd op het hoogste niveau van OVSE-documenten. We hebben ons laatste voorstel gedaan om dit principe wettelijk bindend te maken in december 2021, waar we een arrogante weigering op hebben gekregen”, aldus Lavrov.

2. Oekraïne is vervangbaar voor de VS

Oekraïne is voor Washington slechts een instrument geworden om zijn wereldwijde dominantie te behouden en Rusland als doelwit te nemen, meent de topdiplomaat.

“Het is duidelijk voor elke onbevooroordeelde waarnemer: voor de Angelsaksen, die Europa volledig hebben onderworpen, is Oekraïne gewoon een vervangbaar materiaal in de strijd tegen Rusland. De NAVO verklaarde ons land tot een directe bedreiging op weg naar totale Amerikaanse dominantie, en noemde China een strategische uitdaging voor de lange termijn”, vertelde Lavrov aan de AVVN.
De minister ging op de persconferentie na zijn toespraak nader in op de kwestie en verklaarde dat Moskou de VS en zijn NAVO-blok nu al beschouwt als partijen bij het aanhoudende conflict in Oekraïne. Onlangs heeft het Oekraïense leger toegegeven dat het Pentagon zijn doelen kiest, legde hij uit.
“Wat is dit anders dan een directe deelname aan het richten van dodelijke wapens en deelname aan de oorlog?” vroeg Lavrov.

3. Referendums in afgescheiden Oekraïense regio’s zijn in lijn met de wensen van Kiev

De topdiplomaat van Rusland ging ook in op de lopende referenda in de Volksrepublieken Donetsk (DPR) en Lugansk (LPR), evenals in de door Rusland gecontroleerde delen van de regio’s Zaporozhye en Cherson. Hoewel de stemming in Oekraïne en in het Westen al een “driftbui” heeft veroorzaakt , waarbij de G7 nog meer anti-Russische sancties heeft gezworen, zijn de referenda eigenlijk volledig in overeenstemming met de wensen van Kiev, suggereerde Lavrov.

De mensen die daar wonen, reageren in wezen alleen op wat president Zelensky hen aanraadde te doen in een van zijn interviews in augustus 2021. Destijds adviseerde hij iedereen die zich Russisch voelt ‘naar Rusland te gaan’ in het belang van hun kinderen en kleinkinderen. Dat is wat de inwoners van die regio’s nu doen, met hun land, waarop hun voorouders eeuwenlang hebben gewoond, met zich mee.

4. Het ‘uitzonderlijke karakter’ van de VS heeft het ‘goddelijke’ niveau bereikt

Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie heeft Washington’s streven naar mondiale overheersing en uitzonderlijkheid een ongekende hoogte bereikt, wat heeft geleid tot meerdere agressieve oorlogen en het leven heeft geëist van “vele honderdduizenden” mensen over de hele wereld, aldus Lavrov.
“Na de overwinning in de Koude Oorlog te hebben uitgeroepen, verhief Washington zichzelf bijna tot de rang van de boodschapper van God op aarde, zonder verplichtingen, maar alleen met ‘heilige’ rechten om straffeloos te handelen, zoals het wil en waar dan ook,” zei Lavrov.
Elk land kan het slachtoffer worden van de ambities van Washington als het op de een of andere manier de ‘zelfverklaarde meesters van de wereld’ boos maakt, waarschuwde Lavrov. Dat lot is de bevolking van Joegoslavië, Irak, Libië en andere landen overkomen, voegde hij eraan toe.

5. EU glijdt af naar een dictatuur

De EU, die wordt “onderworpen” door de VS, vertoont volgens Lavrov dezelfde symptomen van uitzonderlijkheid en arrogantie. De minister herinnerde aan de nieuwe opmerkingen van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die Italië dreigde met gevolgen als rechtse kandidaten bij de verkiezingen van zondag aan de macht komen, zoals blijkt uit peilingen.
“Dit is arrogantie, gevoel van straffeloosheid, uitzonderlijkheid. Alleen zij hebben het recht om te oordelen. Wat mevrouw von der Leyen zei over de Italiaanse verkiezingen was verbazingwekkend’, vertelde Lavrov aan verslaggevers, eraan toevoegend dat hij zich dergelijke dreigementen van een EU-leider niet eerder kon herinneren.
“De Europese Unie wordt in principe een autoritaire, rigide, dictatoriale entiteit”, zei de topdiplomaat.

6. Het einde van de unipolaire wereld komt eraan

Ondanks alle inspanningen van de VS, komt er een einde aan het tijdperk van dominantie en brokkelt de unipolaire wereld af, zei Lavrov. Hij voegde eraan toe dat er nu beslist wordt over de toekomst van de wereldorde. De vraag is of die orde zal zijn met “één hegemonie, die iedereen dwingt te leven volgens de beruchte ‘regels’ die alleen voor hemzelf gunstig zijn”, of een echt “democratische, rechtvaardige wereld zal zijn zonder chantage en intimidatie van verwerpelijke mensen, zonder neonazisme en neokolonialisme’, zei de diplomaat, eraan toevoegend dat Moskou resoluut achter de tweede optie staat.
“Objectieve geopolitieke processen worden echter door Washington en de heersende elites van westerse landen, volledig onderworpen aan [de VS], gezien als een bedreiging voor hun dominante positie”, verklaarde Lavrov.


Naschrift DZN Media

De woorden van Lavrov zullen hoon en spot ontmoeten. De NOS heeft er tot nu toe een kort artikel aan gewijd. ‘Deskundigen’ zullen de speech later ongetwijfeld als de speech van een dictatoriaal land wegzetten. Natuurlijk is Rusland geen democratie. Maar de woorden van Lavrov verdienen aandacht. De EU, Oekraïne en de VS zullen op zeker moment met Rusland om de tafel moeten, om een verdere rampzalige escalatie te voorkomen. Want hoewel de inval door Rusland in Oekraïne afschuwelijke gevolgen heeft gehad, en een dergelijke agressie niet de oplossing kan zijn, hebben de VS en de EU jarenlang aangestuurd op een reactie van Poetin. Om dan nu verbaasd te zijn dat hij militair reageert is ongeloofwaardig en zelfs hypocriet.

Delen op sociale media