Reiner Fuellmich & Viviane Fische.

Door: Jade Kuit.

In de zomer van 2021 reisde de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 op uitnodiging van de Duitse advocaat Reiner Fuellmich af naar Berlijn. Fuellmich, die met zijn Corona Ausschuss een van de inspiraties vormde voor de BPOC2020, had de commissie uitgenodigd omdat hij geïnteresseerd was in onze bevindingen ten aanzien van het coronabeleid in Nederland. In onze hoedanigheid als BPOC2020 hebben wij Fuellmich en zijn commissie uitgebreid verteld over onze ervaringen en de getuigenissen die onze commissie tot dusver had vastgelegd. Het werd een lang en onzes inziens productief gesprek. We reisden tevreden terug naar Nederland.

De activiteiten van Fuellmich hadden tegen die tijd ook in ons land veel bekendheid vergaard onder critici van het coronabeleid (en als gevolg daarvan ook bij fanatieke voorstanders). Voornamelijk de bewering van Fuellmich dat het coronabeleid aanleiding vormde voor een zogenoemd ‘volkstribunaal’ vergelijkbaar met de Neurenbergprocessen na de Tweede Wereldoorlog deed onder zowel voor- als tegenstanders van het beleid stof opwaaien. Personen zoals de Amerikaanse dr. Anthony Fauci zouden voor een dergelijk tribunaal moeten verschijnen. Verscheidene factcheckers meldden – overigens terecht – dat dit zogenoemde ‘Neurenberg 2’ – tribunaal geen officieel proces was, en dat er geen erkende rechtbank bij de organisatie hiervan betrokken was. Pogingen van Fuellmich om de zaak in Canada van de grond te krijgen waren naar verluidt onsuccesvol.

De reguliere media in zowel Duitsland als Nederland hebben de kwestie rondom Fuellmich met de verwachte gretigheid opgepakt. BNNVARA kopt enthousiast dat de “wappie-advocaat” er met een vermogen vandoor is gegaan.

Los van dit voorgenomen ‘tribunaal’ was Fuellmich eveneens voornemens om een rechtszaak tegen de Duitse staat te voeren, en om in de Verenigde Staten een zogenoemde ‘class action’ rechtszaak aan te spannen. Mensen die zich door het coronabeleid gedupeerd voelden, konden zich voor ongeveer 800 euro plus btw bij de zaak aansluiten en zouden vervolgens delen in de eventueel uitgekeerde schadevergoeding. Volgens de Duitse nieuwswebsite T-online heeft Fuellmich hiermee minstens 1,44 miljoen euro ingezameld.

De afgelopen week ontstond er in de Duitse media echter ophef rondom de veelbesproken advocaat. Twee voormalige partners van Fuellmich, arts en voormalig lid van de Bundestag Wolfgang Wodarg en advocaat en medevoorzitter van de Corona Ausschuss Viviane Fischer, hebben afstand genomen van Fuellmich en hem publiekelijk beschuldigd van fraude en het verduisteren van aan de stichting gedoneerd geld. Volgens Fischer heeft hij onder andere zo’n 700.000 euro aan reservegeld van de commissie in een lening op zijn huis gestoken. De eveneens bij de commissie betrokken “Havenadvocaten” publiceerden eerder deze maand al een verklaring op Telegram waarin zij afstand namen van Fuellmich en mededeelden gerechtelijke stappen te hebben genomen, omdat zij er niet langer vertrouwen in hadden dat de ‘class action’ rechtszaak ooit van de grond zou komen. In deze verklaring stellen zij dat de activiteiten van de commissie gewoon door zullen gaan.

Ook de BPOC2020 is gedurende haar activiteiten van de afgelopen jaren herhaaldelijk beschuldigd van fraude wanneer bepaalde zaken niet (geheel) verliepen zoals bedoeld, en ook wij kunnen meepraten over hoe weinig er soms voor nodig is om met een verzameling messen in je rug te eindigen.

De reguliere media in zowel Duitsland als Nederland hebben de kwestie rondom Fuellmich met de verwachte gretigheid opgepakt. BNNVARA kopt enthousiast dat de “wappie-advocaat” er met een vermogen vandoor is gegaan. In het bijbehorende artikel wordt gesteld dat het door Fuellmich ingezamelde geld bedoeld was voor het eerder genoemde ‘Neurenberg 2’ – tribunaal, maar dat is onjuist. Blijkbaar heeft accurate berichtgeving geen prioriteit bij deze omroep.
Het AD wijdde eveneens een – toegegeven neutraler – artikel aan de kwestie. Op Twitter leidde de ruzie tussen Fuellmich en zijn voormalige partners tot verhitte discussies. Tegenstanders van Fuellmich en coronacritici in het algemeen lieten de gelegenheid niet onbenut om de beschuldigingen als bewijs aan te voeren voor de bewering dat iedere “coronakritische” organisatie (waaronder de BPOC2020 en DZN Media) frauduleus zou zijn.

Fuellmich zelf heeft tegen de reguliere media geweigerd op de beschuldigingen te reageren. Hij gaf aan dat het niet zijn gewoonte is om met de reguliere media te spreken, omdat hij die medeplichtig acht aan het desastreuze coronabeleid. Wel publiceerde hij een verklaring op Telegram en sprak hij met het alternatieve mediakanaal Bright Light News over de kwestie. Volgens Fuellmich is er al vanaf het begin van de activiteiten van de Corona Ausschuss sprake van problemen met Viviane Fischer, die volgens hem een “totale chaoot” is. Zo bleven e-mails van donateurs en volgers onbeantwoord en werden rekeningen soms niet betaald als gevolg van haar gebrek aan organisatie, aldus Fuellmich. Hij noemt de beschuldigingen aan zijn adres een “tendentieuze verdraaiing van de feiten” en “ronduit destructief.”

Of Fuellmich het geld daadwerkelijk heeft verduisterd of dat hij de waarheid heeft gesproken over zijn intenties is op dit moment onmogelijk te achterhalen. Het is uiteraard goed mogelijk dat bepaalde personen in de coronacrisis een gelegenheid zagen om zichzelf te verrijken. Het is echter ook mogelijk dat Fuellmich de veronderstelde 1,44 miljoen euro daadwerkelijk heeft ingezameld met de intentie om een rechtszaak aan te spannen, maar dat hij in zijn pogingen daartoe tegen muren op liep. Het Openbaar Ministerie in Berlijn ziet voorlopig in ieder geval geen aanleiding om de activiteiten van Fuellmich als fraude te bestempelen; ondanks het feit dat er meerdere aangiften tegen hem gedaan zijn, wordt er tot dusver niet tot vervolging overgegaan. De stelling dat Fuellmich er met het geld “vandoor” zou zijn gegaan is eveneens twijfelachtig te noemen; ondanks zijn weigering om met de reguliere media te spreken, is hij online zeer zichtbaar geweest sinds de breuk met zijn voormalige partners. T-online meldt dat hij na de breuk met de Corona Ausschuss inmiddels is overgegaan tot het oprichten van een nieuw initiatief: de International Crimes Investigative Committee.

DZN Media kan geen uitspraak doen over de juistheid van de beschuldigingen tegen Fuellmich. Wel willen wij de lezer tot terughoudendheid manen wanneer het gaat om dergelijke berichtgeving. Ook de BPOC2020 is gedurende haar activiteiten van de afgelopen jaren herhaaldelijk beschuldigd van fraude wanneer bepaalde zaken niet (geheel) verliepen zoals bedoeld, en ook wij kunnen meepraten over hoe weinig er soms voor nodig is om met een verzameling messen in je rug te eindigen.

Wij wachten verdere berichtgeving over de kwestie af en zullen dit artikel indien nodig bijwerken.

Delen op sociale media