De Amerikaanse Food and Drug Administraton (FDA) heeft afgelopen maandag voor de tweede maal een groot aantal documenten vrijgegeven van vaccinproducent Pfizer. De documenten bevatten data met betrekking tot de klinische studies die het bedrijf liet uitvoeren naar hun veelgeprezen coronavaccin. De FDA gebruikt dergelijke data wanneer zij besluit om wel of geen goedkeuring te verlenen aan een vaccin of medicijn.

Het is de tweede keer dit jaar dat de FDA documenten van Pfizer vrijgeeft. Ook in maart werden documenten met data over de klinische studies van de vaccinproducent voor publieke inzage vrijgegeven. FDA had aanvankelijk medegedeeld dat zij maar liefst 75 jaar nodig zou hebben om alle data aangaande de vaccinstudies vrij te geven – naar eigen zeggen niet omdat ze dit niet wilden, maar omdat zij te weinig personeel hadden om het proces sneller te laten verlopen. Rechter Mark T. Pittman dacht daar echter anders over, en oordeelde in januari van dit jaar dat de FDA slechts acht maanden de tijd zou krijgen om alle relevante documenten vrij te geven – zo’n 450,000 pagina’s. De uitspraak kwam nadat een non-profitorganisatie genaamd Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) in augustus 2021 om de documenten gevraagd had door middel van de Freedom of Information Act (FOIA), het Amerikaanse equivalent van onze Wet openbaarheid  van bestuur (Wob). PHMPT is een organisatie bestaande uit onder meer artsen en wetenschappers van Yale, Harvard en andere instituten die pleit voor openheid en transparantie met betrekking tot de nieuwe coronavaccins. Zij geven op hun website aan dat het bemachtigen en verspreiden van data die de FDA gebruikt bij de goedkeuring van coronavaccins hun enige doel is. De organisatie neemt zelf geen standpunt in met betrekking tot deze data, maar heeft de stellige overtuiging dat deze openbaar gemaakt dienen te worden zodat ze door onafhankelijke experts geanalyseerd kunnen worden. Toen de FDA hun verzoek negeerde, stapte de organisatie naar de rechter. De toezichthouder stelde vervolgens de eerder genoemde termijn van 75 jaar voor; het zou dan tot het jaar 2096 duren voordat alle documenten zouden zijn vrijgegeven. De rechter ging hier niet in mee. De FDA moet de documenten nu gefaseerd vrijgeven: 10,000 pagina’s in maart 2022, 10,000 pagina’s in april, 80,000 in mei, juni en juli, en daarna 55,000 per maand totdat alle pagina’s openbaar zijn.

De eerste beloofde serie documenten werd volgens schema op 1 maart van dit jaar vrijgegeven. Een kleiner aantal documenten werd eerder al door de FDA gepubliceerd; in november en december 2021 en in januari 2022. Sinds de FDA is begonnen met het vrijgeven van de documenten, hebben talloze mensen zich erin verdiept en hun bevindingen online gedeeld. Schrijfster en journalist Naomi Wolf startte bijvoorbeeld een campagne op haar website Daily Clout, waarbij ze eenieder die de documenten heeft ingezien uitnodigde om eventuele bevindingen te melden. Over deze bevindingen rapporteert zij regelmatig in de podcast van voormalig Republikeins politicus Steve Bannon, War Room. Wolf, auteur van het bekende feministische werk The Beauty Myth, ligt al geruime tijd onder vuur voor haar kritiek op de coronamaatregelen en de nieuwe vaccins. In de zomer van 2021 werden zowel haar Twitteraccount als haar YouTubekanaal verwijderd voor het verspreiden van “ desinformatie”.

Ook mensen die voorheen fervent voorstander waren van de coronavaccins en hun publiek opriepen zich vooral te laten vaccineren, worden echter door de documenten aan het twijfelen gebracht. De Britse dr. John Campbell, een verpleegkundige met uitgebreide ervaring in het opleiden van nieuwe verpleegkundigen, nam in februari een video op waarin hij zijn zorgen uit over een van de eind 2021 vrijgegeven documenten, getiteld CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENTREPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021. Daaruit bleek namelijk dat Pfizer gedurende de eerste tweeënhalve maand nadat hun vaccin de zogenoemde Emergency Use Authorization (EUA) had gekregen in totaal 42,086 meldingen had ontvangen waarin 158,893 “adverse events” (bijwerkingen) werden beschreven. Aaron Siri, een advocaat gespecialiseerd in burgerrechten, schreef op zijn Substack pagina dat deze bijwerkingen buitenproportioneel vaak voorkwamen bij vrouwen en bij mensen tussen de 31 en 50 jaar oud). Bovendien was er in deze periode sprake van totaal 1,223 sterfgevallen na vaccinatie.

Figuur 1 Tabel uit het gelinkte document die de verdeling van gemelde “adverse events” laat zien. Het aantal overlijdens is te zien onder ” Case outcome: fatal”.

Volgens Campbell “zou het goed zijn geweest om dat destijds te hebben geweten.” Hij heeft de uitrol van de coronavaccinaties vanaf het begin gesteund, maar “dit vernietigt het vertrouwen in de autoriteiten,” aldus Campbell in zijn video.

Het betreffende document bevat eveneens een appendix getiteld List of adverse events of special interest, waarin totaal 1294 bijwerkingen worden opgesomd. Voor hen die het document niet willen doorspitten is hier een overzichtelijke lijst te vinden.

Deze constateringen zijn ongetwijfeld slechts het topje van de ijsberg, en hoewel factcheckers (wellicht gedeeltelijk terecht) benadrukken dat na vaccinatie niet automatisch door vaccinatie betekent, zijn de documenten onzes inziens wel degelijk reden tot zorg. De reguliere Nederlandse media hebben echter niet tot nauwelijks over de kwestie omtrent de zogenoemde “Pfizer-documenten” bericht, met uitzondering van personen als Maarten Keulemans, in pogingen om critici belachelijk te maken en als idioten weg te zetten.

Nu de tweede beloofde selectie documenten is vrijgegeven, blijven de Nederlandse media voorspelbaar genoeg wederom stil. De afgelopen week stond voor de reguliere media voornamelijk in het teken van de huidige discussie over abortus in de Verenigde Staten, waar het Hooggerechtshof voornemens is om het welbekende Roe vs. Wade – besluit dat abortus legaal maakte ongedaan te maken, en hypocriete artikelen over Bevrijdingsdag en Oekraïne. Team Doe Zelf Normaal pretendeert niet de Pfizer – documenten volledig te kunnen lezen of de bevindingen optimaal op waarde te kunnen schatten, maar het is onze stellige overtuiging dat de inhoud ervan deel zou moeten uitmaken van het publieke debat over vaccinaties, en dat het daarom de taak van de media is om op zijn minst over het bestaan ervan te berichten.

Zoals gewoonlijk houden wij de ontwikkelingen omtrent deze kwestie nauwlettend en geïnteresseerd in de gaten. Over de inhoud van de tweede serie documenten hebben wij op dit tijdstip nog weinig nieuws te melden, maar zodra daar verandering in komt, zullen wij daarover op deze site berichten.

Delen op sociale media