Elf teams krijgen geld om onderzoek te doen naar oversterfte tijdens de coronapandemie. In de tijd dat het virus rondging in Nederland, overleden meer mensen dan verwacht. Met de onderzoeken moet duidelijk worden hoe dat kwam. Dat schrijft de NOS vandaag. De onderzoeken worden uitgevoerd door ZonMw. ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Wat opvalt is dat er nergens in het artikel wordt gesproken over een eventueel verband met de coronavaccins. Op 30 juli 2022 schrijft de NOS zelfs:

Duidelijk is wel dat de coronavaccins niet hebben geleid tot meer sterfte. Volgens de onderzoekers zijn er geen aanwijzingen dat in de Nederlandse bevolking een verhoogde kans op overlijden bestaat in de weken volgend op covid-19-vaccinatie.

ZonMw gaat het onderzoek terwijl op voorhand wordt geconcludeerd dat de oversterfte niets te maken heeft met de vaccins. Corona wordt als voornaamste oorzaak gezien. Men gaat kijken naar oversterfte binnen specifieke doelgroepen, zoals mensen met dementie en met een verstandelijke beperking.

ZonMw zegt intussen wel  de data te hebben ontvangen over vaccinaties. Ze gaan echter geen onderzoek doen naar een causaal verband van de oversterfte met de vaccinaties. Dat kan ook niet meer, gezien er nauwelijks autopsies hebben plaatsgevonden op mensen die na vaccinatie overleden zijn.

Het onderzoek van ZonMw is dus van weinig waarde. Een onderzoek doen naar oversterfte zonder dat een mogelijke belangrijke oorzaak, namelijk de vaccinaties, buiten beschouwing wordt gelaten, is op voorhand waardeloos. Smeekbedes van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie in persoonlijke gesprekken met VWS en het Lareb in 2021, hebben niets uitgehaald. Het onderzoek wat nu plaatsvindt is er naar onze mening alleen gekomen omdat je de massale oversterfte die nog steeds gaande is niet kunt negeren. Het is een onderzoek voor de bühne. Nederland wordt een rad voor ogen gedraaid.

Vaccinatierapport BPOC2020

Omdat de BPOC2020 door het VWS en het Lareb de deur werd gewezen, heeft de commissie haar eigen onderzoek laten doen.

Daaruit blijkt dat in Nederland meer dan 15000 mensen zijn overleden als gevolg van de vaccinaties. Dat betekent dat er een causaal, oorzakelijk, verband bestaat tussen de toegediende vaccinatie en het overlijden. Dat concluderen de onderzoekers die betrokken zijn bij het Vaccinatierapport van de BPOC2020.

Aan de hand van duizenden meldingen die bij het Meldpunt Vaccinatie van de BPOC2020 zijn binnengekomen, en de beoordeling door artsen, virologen en immunologen van deze meldingen, is deze conclusie getrokken door statistici die aan het rapport hebben meegewerkt. Het Meldpunt Vaccinatie heeft zelf bijna 2700 overlijdensgevallen geconstateerd die een causaal verband hebben met de vaccinatie. Uitgaande van het totaal aantal meldingen van overlijden die bij het Meldpunt Vaccinatie zijn binnen gekomen, en het percentage daarvan dat volgens de deskundigen inderdaad een causaal verband met de vaccinatie hebben, is deze conclusie getrokken.

Het rapport is massaal voorgesteld, en zal in de week van 30 januari beschikbaar komen.

De BPOC2020 zal middels abri’s bij bushaltes en reclamezuilen bij verkeersknooppunten aandacht vragen voor het rapport, zodat het bekend wordt bij het grote publiek.


De BPOC2020 vraagt hulp. Maak het samen met ons mogelijk het vaccinatierapport onder de aandacht te brengen bij het grote publiek.

Help ons de verantwoordelijken juridisch en d.m.v. publiciteit aan te spreken. Want alleen wanneer de onderste steen boven komt is een herhaling van de coronacrisis te voorkomen.

Wilt u ons helpen? Doneer dan via onderstaande button. Heel veel dank!

Samen zetten wij ons in voor de vrijheid van ons en onze kinderen…


Bestel het Vaccinatierapport BPOC2020

Vanwege de aangekondigde presentatie is er opnieuw veel vraag naar het vaccinatierapport. Daarom bieden wij het opnieuw aan. Wilt u het rapport bestellen? Klik dan op onderstaande button. Het rapport kost €10.-, inclusief verzendkosten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is btr.png

Delen op sociale media