Niets is wat het lijkt in de opeenvolgende crises in de wereld. Lees onderstaand uit het Engels vertaalde artikel van februari 2021 van Foreign Policy News, over de heimelijke informatie-oorlog die het VK al jaren tegen Rusland voert. Ook het ‘onafhankelijk persbureau’ Reuters is hierbij betrokken. Reuters verslaat op dit moment de Oekraïne-oorlog. Een belangrijk deel van de artikelen hierover van de NOS en andere mainstream-madia komen rechtstreeks van Reuters, dat naar nu blijkt samen met de BBC en Bellincat al jaren aan de stoelpoten van de Russische regering zaagt.

In het originele artikel tref je ook de links aan naar de Engelstalige artikelen die naar een onderbouwing van onderstaand artikel leiden. Laat je niet misleiden of beïnvloeden door de beweringen van de mainstream-media en de Nederlandse overheid dat de websites die aangehaald worden, o.a. Russia Today en Foreign Policy, nepnieuws en propaganda verspreiden.

Oordeel zelf!


Uitgelekte documenten geanalyseerd door Kit Klarenberg van RT en Max Blumenthal van The Greyzone bevestigen dat het VK op agressieve wijze een informatiegedreven hybride oorlog voert tegen Rusland in de post-Sovjet-ruimte, ondanks dat westerse regeringen beweren dat dit precies is wat Rusland tegen hen doet op hun eigen terrein.

Must-read materialen over de regering van Hare Majesteit

De onverschrokken journalisten Kit Klarenberg en Max Blumenthal hebben de door informatie gestuurde hybride oorlog van het VK tegen Rusland overal in de post-Sovjet-ruimte aan de kaak gesteld, wat in schril contrast staat met hun beweringen dat dit precies is wat Rusland tegen hen doet op hun eigen terrein.

In plaats van hun bevindingen overbodig te herhalen, zal dit stuk hun strategische implicaties behandelen. Het doel van deze analyse is om de laatste onthullingen in de juiste context te plaatsen om de lezers te helpen hun belang beter te begrijpen.

“The Consortium” is een real-life samenzwering

Voorafgaand aan de publicatie van het werk van deze journalisten, zouden velen het gepraat over het bestaan ​​van een schimmige, door inlichtingen gesteunde, anti-Russische transnationale perceptiemanagementstructuur als een zogenaamde “samenzwering” hebben afgedaan. Per slot van rekening is de gemiddelde westerling jarenlang geïndoctrineerd om te geloven dat het alleen Rusland is dat zich naar verluidt bezighoudt met dergelijke beïnvloedingsoperaties. Het is voor velen van hen moeilijk te aanvaarden dat een leidende westerse regering zoals die van het VK precies hetzelfde doet in de Russische “invloedssfeer” waarvan zij en haar bondgenoten Rusland ervan hebben beschuldigd in de hunne te doen. Desalniettemin is die “samenzweringstheorie” bevestigd als “samenzweringsfeit” omdat er geen twijfel meer bestaat dat Londen schuldig is, zoals eerder is aangeklaagd. De gelekte documenten bewijzen dat de Britse regering controle heeft over iets dat zij ‘het Consortium’ noemt.

Echte UK Influence Ops > Vermeende Russische Influence Ops

Tot nu toe kregen westerlingen een gestage dosis angstaanjagende rapporten over de vermeende activiteiten van iets dat het “Internet Research Agency” (IRA) wordt genoemd, dat ervan wordt beschuldigd een van Ruslands clandestiene informatieoorlogsstructuren te zijn. Zelfs als de niet-bevestigde rapporten waar zijn (en dat moet nog worden bewezen, hetzij gedeeltelijk of volledig), dan lijdt het geen twijfel dat de invloed van de IRA verbleekt in vergelijking met “de Consortium”. Er is een kwalitatief verschil in de invloed van perceptiebeheer tussen de vermeende “trollenboerderijen” van de IRA en de sociale-media-accounts die ze zogenaamd controleren en het uitgebreide netwerk van “het Consortium” van Mainstream Media-outlets zoals de BBC en Reuters, zelfverklaarde “onderzoekswebsites” zoals de “National Endowment for Democracy” gefinancierde Bellingcat, en de tientallen Alt-Media-outlets onder hun invloed.

“Vertrouwde” verkooppunten zijn eigenlijk Intel-proxy’s

Vermoedelijk “vertrouwde” verkooppunten zoals de BBC en Reuters dienen in het geheim de belangen van het door de Britse geheime dienst gecontroleerde “Consortium”. Hun relaties met deze schimmige perceptiemanagementstructuur zijn niet transparant, maar ze beweren tegelijkertijd voorstander te zijn van transparantie en andere zogenaamde “journalistieke normen” als het gaat om de rapportage van andere landen over het VK. Er is duidelijk sprake van dubbele standaarden, die opzettelijk worden gebruikt om de massa te misleiden. Doorsnee mensen worden met de mond gesnoerd om ten onrechte te geloven dat westerse mainstream media-outlets nooit iets zouden doen dat in de buurt komt van wat zij de IRA ervan beschuldigen. In wezen komt dit neer op een informatiegestuurde hybride oorlog tegen hun eigen lezers, die ironisch genoeg meer schade toebrengt aan de westerse soft power dan Rusland ooit zou kunnen.

De activiteiten van het consortium kunnen in strijd zijn met de Russische wet

 Een van de meest schandalige onthullingen van het laatste lekken van documenten is dat een van de vele leden van het “Consortium”, het Zinc Network, heeft erkend dat het “deelnemers helpt om internationale betalingen te doen en te ontvangen zonder te zijn geregistreerd als externe financieringsbronnen”. Rusland heeft zeer strikte wetten die de ontvangers van buitenlandse financiering verplichten zich te registreren als buitenlandse agenten en die aanduiding op te nemen in al hun gepubliceerde materialen. “The Consortium” omzeilt echter op verdachte wijze de Russische wet door middel van geheime oplossingen om de bron van de financiering van de ontvangers te verdoezelen en zo te voorkomen dat ze hun wettelijke plichten vervullen. Men kan zich de reactie in westerse staten alleen maar voorstellen als een dergelijke door inlichtingen gesteunde operatie op hun thuisgebied werd ontdekt met betrekking tot een Russisch plan om hun burgers aan te moedigen zich niet als buitenlandse agenten te registreren als ze wettelijk verplicht waren dit te doen nadat ze betalingen van dat land hadden ontvangen .

Het VK kookt kleurrevoluties

“The Consortium” opereert niet alleen alleen in de informatieruimte, maar maakt aantoonbaar gebruik van zijn activiteiten om kleurenrevoluties in Wit-Rusland en Rusland uit te lokken. Het werk van Blumenthal roept ongemakkelijke vragen op over de rol die deze schimmige managementstructuur voor perceptie speelt bij het uitlokken van anti-regeringsonrust in die twee landen. De indruk die men krijgt bij het lezen van zijn gedetailleerde rapport, is dat “het Consortium” wordt bewapend als een voorhoede van de Kleurenrevolutie ter plaatse tegen die staten, voortbouwend op de ervaring van een van zijn uitgebreide leden die tijdens de “EuroMaidan” van 2014 is opgedaan. Hromadske, merkt hij op, is tijdens die door het buitenland gesteunde onrust uit het niets ontstaan ​​met startkapitaal en logistieke steun van USAID en het Network Fund van Pierre Omidyar. Het lijkt zeker zo te zijn dat “het Consortium” probeert het “succes” van die Color Revolution in Wit-Rusland, Rusland en elders te repliceren.

Britse inlichtingendienst destabiliseert Oost-Europa

De belangrijkste conclusie van het werk van Klarenberg en Blumenthal is dat de Britse inlichtingendienst een leidende rol speelt bij het destabiliseren van Oost-Europa door middel van de verderfelijke activiteiten van “het Consortium”. Zijn organisatorische capaciteiten, reikwijdte, schaal en vijandige bedoelingen overtreffen niet alleen alles waarvan Rusland ooit is beschuldigd via de IRA, maar het vertrouwt sluw op geheime partnerschappen met zogenaamde “vertrouwde” verkooppunten zoals de BBC en Reuters om gaslight het publiek door te denken dat een dergelijke beïnvloedingsoperatie niet bestaat. Dit maakt het dubbel gevaarlijk, vooral omdat het zeer sterk geïmpliceerde doel van regimeverandering Moskou er waarschijnlijk toe zal aanzetten hard op te treden tegen de activiteiten van dit door inlichtingen gesteunde transnationale invloedsnetwerk binnen zijn grenzen, waarna het Westen de wereld voorspelbaar zal misleiden door dit ten onrechte af te schilderen als “dictatoriale beïnvloeding”. onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting”. Op hun beurt kunnen er meer sancties volgen, allemaal vanwege de reactie van Rusland op “Democratische Veiligheid”.

Afsluitende gedachten

De onverschrokken journalisten Kit Klarenberg en Max Blumenthal hebben het wereldwijde publiek een grote dienst bewezen door de recent uitgelekte documenten over de Britse informatiegedreven hybride oorlog tegen Rusland te analyseren. Ze bespaarden iedereen veel kostbare tijd en stelden hen zo in staat om gemakkelijker het gevaar te begrijpen waarmee de multipolaire Grote Macht wordt geconfronteerd van een van de leiders van de zelfverklaarde “democratische wereld”. In volledige tegenspraak met alles waar het VK publiekelijk voor beweert te staan, controleren zijn inlichtingendiensten in het geheim een ​​schimmige transnationale perceptiebeheerstructuur die aantoonbaar is bewapend om regimewisselingen door te voeren tegen Rusland en de landen binnen zijn “invloedssfeer”. Het is niet eens juist om te zeggen dat “de pot de ketel verwijt”, aangezien de vermeende activiteiten van de IRA er nu vlekkeloos uitzien in vergelijking met “de Consortium’s”.

Delen op sociale media