De omroep Ongehoord Nederland moet een tweemaandelijkse rapportage uitbrengen aan de NPO. Ze moeten rapporteren hoe de omroep de aanbevelingen die de NPO-ombudsman in haar rapport uit juni deed, heeft uitgevoerd, zo meldt persbureau ANP.

Ook moeten de uitzendingen worden geëvalueerd, presentatoren krijgen training en coaching en er komen functioneringsgesprekken met redacteuren en presentatoren. Ook heeft de omroep een factchecker in dienst genomen en is er een verbeterrubriek op de website gekomen.

Controle en curatele

Het komt er in de praktijk op neer dat de nieuwbakken omroep onder curatele en controle van de NPO, en daarmee de Staat der Nederlanden staat. DZN Media vraagt zich in alle oprechtheid af waarom Arnold  Karskens ooit op het onzalige idee is gekomen toe te treden tot de publieke omroep.

Dacht ON werkelijk dat ze het geluid dat ze als onafhankelijk mediakanaal konden laten horen nu binnen de NPO ten gehore konden brengen? Dat getuigt van een ongelooflijke naïviteit

Het is niet verbazend dat ON is toegelaten: door ON toe te laten is de omroep effectief gemuilkorfd. De NPO kan op deze wijze langzaam maar zeker ON inkapselen en censureren. Voldoen ze niet aan de voorwaarden, dan worden ze uit de publieke omroep gegooid. De NPO kan daarbij haar handen in onschuld wassen: ze hebben de omroep immers een kans gegeven zich te voegen naar de mores van het publieke bestel van de  Staat der Nederlanden. Dat de omroep ‘desinformatie’ blijft verspreiden is de NPO bovendien niet aan te rekenen.

Last van Ongehoord Nederland

Toen ON vergunning kreeg toe te treden tot het publieke bestel, stonden velen juichend aan de zijlijn. Eindelijk zouden al die burgers die zich niet gehoord voelden door ON een stem krijgen. DZN Media was vanaf het begin af aan al kritisch. De NPO maakt de vijand onschadelijk door die vijand in huis te halen.

Dacht ON werkelijk dat ze het geluid dat ze als onafhankelijk mediakanaal konden laten horen nu binnen de NPO ten gehore konden brengen? Dat getuigt van een ongelooflijke naïviteit. De NPO maakt haar vijand onschadelijk door hem te omhelzen en vervolgens dood te drukken.

Wat dacht Arnold Karskens toen hij de aanvraag voor toetreding tot de NPO indiende? Dat hij de NPO, publieke bestel van totalitair Nederland, van binnenuit om kon vormen, zoals Thierry Baudet wellicht dacht dat hij met de politiek kon doen? 

Wat wij echter nog het meest kwalijke vinden is dat ON is toegetreden tot het publieke bestel zonder de consequenties te overzien voor mediakanalen als DZN Media. Wanneer ON er straks uitgeknikkerd wordt zal dat zijn aan de hand van een door de Ombudsman opgesteld rapport waarin de journalistieke kwaliteiten van ON met de grond gelijk worden gemaakt. In het kielzog van de ondergang van ON worden mediakanalen zoals DZN meegezogen. Elk alternatief mediakanaal zal over één kam worden geschoren met ON, die omroep die zwart racisme probeerde aan te tonen met filmpjes waarin ‘negers blanken in elkaar slaan’ die niets met zwart racisme te maken hadden.

Elk alternatief mediakanaal zal worden vergeleken met ON, die omroep die journalistiek zo slecht was dat ze van de buis gekieperd is. Het geeft de overheid nieuwe legitimiteit om alternatieve mediakanalen aan te pakken, ook wanneer ze zich niet binnen het publieke bestel bevinden. Wanneer ‘deskundigen’ als de Ombudsman namelijk vinden dat de journalistiek van  ON riekt naar fascisme, en een gevaar vormt voor de democratie, heeft de overheid een wapen om alle alternatieve mediakanalen aan te pakken, en op den duur te verbieden.

Ongehoord Nederland bewijst de alternatieve mediakanalen een slechte dienst. Om voor onszelf te spreken: we hebben last van Ongehoord Nederland

Wat dacht Arnold Karskens toen hij de aanvraag voor toetreding tot de NPO indiende? Dat hij de NPO, publieke bestel van totalitair Nederland, van binnenuit om kon vormen, zoals Thierry Baudet wellicht dacht dat hij met de politiek kon doen?  Of wil hij aantonen dat de NPO een ander geluid geen kans wil geven? Dat wist elk weldenkend mens al voordat  ON toetrad tot de NPO.

Ongehoord Nederland bewijst de alternatieve mediakanalen een slechte dienst. Om voor onszelf te spreken: we hebben last van Ongehoord Nederland. We hebben last van ON om alle redenen hierboven genoemd. We hebben er last van dat ON zo nodig een nieuwsprogramma wilde maken binnen de NPO. Thierry Baudet wordt toch ook geen lid van de VVD? Al is het oprichten van een politieke partij binnen het corrupte politieke bestel een even slecht idee als het toetreden van ON tot de NPO.

Aan de desk van ON zien we alleen de ‘usual suspectst’ die het volledig eens zijn met de presentatrices van de omroep. Volgens ON komt dat omdat niemand anders wil komen, en elke uitnodiging die zij doen aan anderen dan de ‘usual suspectst’ wordt afgeslagen. Eerlijk gezegd hebben we geen enkel medelijden met ON. Ook dat konden ze bij de omroep al vanaf het begin weten. Niemand die ook maar iets te verliezen heeft schuift aan bij ON, een enkele arts of deskundige die toch al niets meer te verliezen heeft daar gelaten. ON moet dus niet klagen, en moet rustig op de blaren zitten. “If  you can’t stand the heat get out of the kitchen”, zoals Harry Truman, president van de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog zei. Ook in dit verband een toepasselijke uitspraak. Truman werd ook geen vriendjes met Hitler om de oorlog te winnen.  


Bestel het Vaccinatierapport BPOC2020

Vanwege de aangekondigde presentatie is er opnieuw veel vraag naar het vaccinatierapport. Daarom bieden wij het opnieuw aan. Wilt u het rapport bestellen? Klik dan op onderstaande button. Het rapport kost €10.-, inclusief verzendkosten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is btr.png

Delen op sociale media