Een op de 500 kinderen onder de vijf jaar die het Pfizer mRNA Covid-vaccin toegediend kregen, werd in het ziekenhuis opgenomen met vaccinletsel, en een op de 200 had symptomen die weken of maanden daarna nog aanhielden, zo blijkt uit een onderzoek.

Rijksvaccinatieprogramma

Toch zijn de coronavaccins Comirnaty (Pfizer) en Spikevax (Moderna) op 19 oktober goedgekeurd voor gebruik bij kinderen vanaf 6 maanden. Dat betekent dat de COVID-vaccins opgenomen gaan worden in het Rijksvaccinatieprogramma. Op 16 maart 2021 werd dit voornemen medegedeeld in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Op de website van het Staatsblad lezen we:

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4.Onverminderd het tweede lid bestaat het vaccinatieprogramma, bedoeld in artikel 6b, eerste lid, van de wet, tevens uit vaccinaties voor alle personen tegen een infectie veroorzaakt door SARS-CoV-2.

Omdat op 16 maart 2021 de vaccins nog niet voor kinderen waren goedgekeurd betrof het een voornemen. De website van het Staatsblad vermeldt: Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Dat tijdstip is nu aangebroken. Met de goedkeuring is de weg vrij om het daadwerkelijk op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Een volgende stap is goedkeuring voor zuigelingen.

Ziekenhuisopnames na vaccinatie kinderen

Dat 1 op de 500 gevaccineerde kinderen in het ziekenhuis belandt wordt nergens vermeld. Het CBG meldt de volgende bijwerkingen:

  • Prikkelbaarheid, slaperigheid, verlies van eetlust, huiduitslag en gevoeligheid op de prikplek waren ook vaak voorkomende bijwerkingen bij kinderen van 6 tot 23 maanden met Comirnaty. 
  • Prikkelbaarheid, huilen, verlies van eetlust en slaperigheid waren vaak voorkomende bijwerkingen waren bij kinderen van 6 tot 36 maanden met Spikevax. 

Voor beide vaccins waren de bijwerkingen meestal mild of matig en gingen ze na enkele dagen over, aldus het CBG op haar website.

De studie laat echter geheel andere en ernstigere bijwerkingen zien.

De studie gepubliceerd in JAMA ging over 7.806 kinderen van vijf jaar of jonger die gemiddeld 91,4 dagen werden gevolgd na hun eerste Pfizer-vaccinatie. Het was een retrospectieve cohortstudie die werd uitgevoerd als een geverifieerde online-enquête (responspercentage 41,1%) in het voorjaar van 2022, waarbij ouders of verzorgers betrokken waren die kinderen registreerden voor SARS-CoV-2-vaccinatie in ambulante zorginstellingen in Duitsland. Het vergeleek de bijwerkingen met die van dezelfde kinderen met andere vaccinaties voor controle op overrapportage.

Bij 0,5% van de kinderen (40 van 7.806) waren de symptomen “momenteel aanhoudend en dus van onbekende betekenis”. Dit is in een onderzoek met een follow-upperiode van 2-4 maanden. Dat betekent dat 0,5% van de kinderen een nadelig effect had dat weken of maanden aanhield. In twee gevallen (0,03%), werd bevestigd dat de symptomen langer dan 90 dagen aanhielden.

Tien kinderen werden opgenomen in het ziekenhuis met gerapporteerde ernstige bijwerkingen (SAE’s), vergeleken met nul met de andere vaccins. Dit wordt gerapporteerd als 0,1%, aangezien het uit 7.806 kinderen is. 

De studie stelt echter ook dat er geen ziekenhuisopnames werden gemeld voor kinderen die de lage dosering van 3 μg kregen. Omdat de studie in een aanvulling ook ook vermeld dat 6.033 kinderen ten minste één dosis van meer dan 3 μg (of onbekende dosering) kregen, ligt het percentage dichter bij 0,2%, of ongeveer één op 500.

Vier van de ziekenhuisopnames waren voor cardiovasculair letsel; één kind werd om deze reden na beide doses in het ziekenhuis opgenomen. Vier waren pulmonaal (long) gerelateerd. Symptomen van de gehospitaliseerde kinderen duurden gemiddeld 12,2 dagen en maximaal 60 dagen. Geen van hen rapporteerde een diagnose van myocarditis. Gelukkig werden er geen sterfgevallen gemeld in deze relatief kleine steekproef.

Het sterftecijfer bij jongeren onder de 20 is 0,0003 %. Het cijfer voor onder de vijf jaar zal nog lager zijn. Maar zelfs als we aannemen dat dit het sterftecijfer voor kinderen onder de vijf jaar is en de vaccins het tot nul terugbrengen, betekent dit nog steeds dat er minstens 500 kinderen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen voor elk leven dat de vaccins redden. In werkelijkheid zal het veel slechter zijn dan dit.

Toch heeft de EU zojuist toestemming gegeven voor de injectie voor deze leeftijdsgroep, en de VS voegen deze toe aan hun vaccinatieschema voor kinderen.

Kinderdagverblijven is het nu al toegestaan kinderen die de reguliere vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma niet hebben gekregen, te weigeren. Met de toevoeging van de COVID-19-vaccins aan het rijksvaccinatieprogramma worden ouders die hun kinderen niet tegen COVID-19 willen laten inenten, maar wel de vaccinaties die momenteel in het programma zitten willen laten toedienen aan hun kinderen, gedwongen ook de COVID-19-vaccinatie accepteren. Doen ze dat niet, dan heeft hun kind geen toegang meer tot het kinderdagverblijf.

Hele generaties kinderen zullen tegen COVID-19 worden gevaccineerd, zonder dat de regering met veel weigeraars geconfronteerd zal worden. Het percentage ouders dat hun kinderen laat meedoen in het Rijksvaccinatieprogramma ligt momenteel rond de 94%.

De perverse vaccinatiedwang door de overheid neemt daarmee morbide vormen aan.

Delen op sociale media