Marijke Malsch, hoogleraar aan de Open Universiteit en senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), vond bij de Nederlands rechtbanken 14 zaken van vervalste processen-verbaal door agenten. Dat schrijft het NRC.

Marijke Malsch:

De gevonden zaken laten zien dat de politie vooral onjuiste verhoormethoden en disproportioneel geweld tegen de verdachte verhult in een proces-verbaal. Dat is niet zonder risico. Onjuiste verhoormethoden kunnen leiden tot valse bekentenissen, bijvoorbeeld als de politie oneigenlijke druk uitoefent op de verdachte en deze daaronder bezwijkt en gaat bekennen. Of als de politie belooft dat de verdachte naar huis mag als hij een verklaring aflegt. Die valse bekentenissen worden oncontroleerbaar gemaakt door het verhullende proces-verbaal. Valse bekentenissen kunnen leiden tot gerechtelijke dwalingen, zo weten we inmiddels, en deze verhullende processen-verbaal spelen daarin een rol. En disproportioneel geweld door de politie mag niet onzichtbaar worden gemaakt. Als dat wel gebeurt en er volgt geen reactie, denkt de politie misschien dat het niet uitmaakt of ze wel of geen geweld gebruikt.

Wij nodigen mevrouw Malsch uit het Politierapport van de BPOC2020 te lezen. Daarin getuigen 80 agenten, waarvan tientallen aangeven dat het vervalsen van een proces-verbaal meer regel dan uitzondering is. Tijdens de coronacrisis en het in opdracht van de korpsleiding toegepaste excessieve politiegeweld werd het ongeoorloofde geweld zelfs geheel weggelaten. Klachten van slachtoffers werden niet eens in behandeling genomen.

Toenmalig minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus weigerde (de beelden van) de getuigenissen in ontvangst te nemen. Onlangs deed de BPOC2020 aangifte tegen de minsiter wegens herhaaldelijk opzettelijk overtreden van de politiewet t.a.v. geweld tegen burgers.

De vraag naar het politierapport is daarom weer opgeleefd. De commissie biedt 150 nog in voorraad zijnde exemplaren tegen de prijs van €12,50 aan.

Aan mevrouw Malsch biedt de BPOC2020 het rapport gratis aan. Dat biedt haar de kans het onderzoek alsnog compleet en zorgvuldig uit te voeren.

Delen op sociale media