De NOS vraagt zich vandaag af of Iraanse Nederlanders die zich uitspreken tegen het regime hier worden gevolgd door de Iraanse ambassade.

De NOS sprak met een aantal van hen. Zo merkte Parisa meermaals op dat haar stories (berichten die slechts korte tijd zijn te zien) door een account van de Iraanse ambassade in Nederland werden bekeken. Daarin is ze niet de enige. “Ik weet van tientallen Iraanse Nederlanders dat hun sociale-media-accounts zijn bekeken door de ambassade”.

Een ander merkte ‘vreemde piepjes op de lijn’ wanneer ze belde met familie in Iran. Weer een ander is ervan overtuigd dat ze tijdens een demonstratie tegen het regime in de gaten werd gehouden.

Dat activistische Iraniërs in Nederland in de gaten gehouden worden, is volgens Christopher Houtkamp van Instituut Clingendael zeer goed mogelijk, aldus de NOS.  Houtkamp houdt zich bezig met het leven in diaspora en de lange arm die buitenlandse regimes in Nederland hebben. “Dit soort methodes zijn zeker niet onbekend. Regimes van groot tot klein ondernemen zulke acties, we weten het van bijvoorbeeld China en Rwanda, maar ook van Sierra Leone en Iran.”

Regime in Nederland

Wellicht vergeet Houtkamp nog een regime: het regime in Nederland. Op demonstraties tegen het coronabeleid was de politie aanwezig met busjes met geblindeerde ramen van waaruit de demontranten gevolgd en gefilmd werden.

Het politiegeweld tegen de demonstranten was hevig: zonder aanziens des persoons werden demonstranten aangevallen door de ME en werden er honden op onschuldige demonstranten afgestuurd. De BPOC2020 schreef daar een door de overheid en de media volkomen genegeerd politierapport over.

Surveillancestaat

Dat Nederland een surveillancestaat is mag duidelijk zijn. Zo haalt de AIVD middels een ‘sleepnet’ tal van inlichtingen binnen door interceptie op internetkabels. Ook zet de NCTV talloze nepaccounts in om de Nederlandse burger te volgen.

Ben je kritisch op de regering dan beland je, zoals de BPOC2020 ondervond, in een rapport van de NCTV. Wij schreven daar eerder een artikel over.

De repressie in Nederland speelt zich af onder een laagje vernis van democratische waarden. Intussen worden onschuldige burgers door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding gevolgd die daarmee met medeweten van de regering de privacywetten met voeten treden.

Ondergetekende en zijn dochter staan vermeld in een rapport van de NCTV vanwege hun werkzaamheden voor de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie waarin zij onderzoek deden naar het coronabeleid. Dit rapport staat openbaar op internet.

Burgers die in de netten van de overheid verstrikt raken maken geen schijn van kans, zoals de slachtoffers van de Toeslagenaffaire hebben ondervonden.

Eenieder die zich openlijk en aanhoudend keert tegen (het beleid van) de overheid en regering krijgt te maken met stigmatisering, intimidatie en in het ergste geval vervolging, met een beroep op de ‘veiligheid van de rechtsstaat’. Het begrip opruiing is de laatste jaren opgerekt, zodat tal van mensen vervolgd konden worden met een beroep op de wet.

Met de wet in de hand worden mensen rechteloos gemaakt, door de politie mishandeld, opgepakt en zonder proces minimaal 24 uur vastgehouden, gediscrimineerd om hun vaccinatiestatus, en nu door de zinloze sancties tegen Rusland in armoede geworpen.

Glijdende schaal

Inmiddels schrijft de NOS over Iran. Veel mensen zullen zeggen: maar in Iran is het erger. Dat klopt. Maar we zitten in Nederland op een glijdende schaal. Europa is in ontwikkeling tot een superstaat, waar iedere reisbeweging d.m.v., surveillance straks wordt vastgelegd, en in de ogen van de EU potentiele criminelen d.m.v. gezichtsherkenning worden gevolgd en opgepakt. Lees daar meer over in ons artikel van 22 oktober.

Door over misstanden in het buitenland te schrijven wekken de NOS en de andere media de indruk dat in Nederland de democratische rechtsstaat recht overeind staat. Nies is echter minder waar.

Wij nodigen de schrijfster van het NOS-artikel, Maartje Geels, uit om contact op te nemen met de BPOC2020. Wij zullen haar dan in contact brengen met slachtoffers van het Nederlandse surveillanceregime.

Delen op sociale media