We staan weer aan de startstreep van een nieuw jaar.  Waarom vinden we dat toch zo belangrijk? Zaterdag 31 december gaat straks gewoon over in zondag 1 januari. Ik wilde bijna zeggen ‘gaat straks geruisloos over in zondag 1 januari’. Geruisloos zal het echter niet zijn, ondanks de vele vuurwerkverboden die in meerdere gemeentes zijn afgekondigd. 

Wat mij betreft mag het lekker knallen met Oud en Nieuw. Laat elke knal maar een knal van protest zijn tegen een regering en Tweede Kamer die het land al decennia aan het mishandelen zijn. De coronacrisis maakte dat extra zichtbaar. Naadloos zijn ze in Den Haag overgegaan in de klimaatcrisis en de illegale bemoeienis met de oorlog in Oekraïne, als gevolg waarvan velen in armoede zijn gestort.

Oud en Nieuw. Was het maar zo eenvoudig dat we op 1 januari 2023 een nieuwe start kunnen maken, een soort Great Reset, en alle ellende, verdriet en armoede uitgewist zullen zijn.

Maar die 15000 mensen die in Nederland als direct gevolg van de vaccinatie overleden zijn zullen het nieuwe jaar niet zien. En al die duizenden die als gevolg van de vaccinatie een verwoeste gezondheid hebben zullen op 1 januari geen wonderbaarlijke genezing meemaken.

Intussen biedt Rutte excuses aan voor het slavernijverleden, terwijl hij in het heden een beleid van ellende, verdriet, leugens en vernieling voert. Een beleid van tweedeling, leugen en bedrog. Geen beleid van hoopvol naar het nieuwe jaar kijken, maar een beleid waarin we nog meer ellende en verdriet tegemoet kunnen zien

De artsen die wél de moed hadden zich uit te spreken tegen de desastreuze vaccinaties en hun goede reputatie verloren hebben, zullen op 1 januari geen miraculeus herstelde reputatie hebben. Al die nabestaanden die zonder hun dierbaren die aan de vaccinatie overleden zijn het nieuwe jaar in moeten, zullen geen Oud en Nieuw ‘vieren’, maar zullen intens verdrietig de klok twaalf uur horen slaan, wetende dat zij hun dierbaren op 1 januari niet plotseling terug hebben, maar alle volgende jaarwisselingen en al de maanden ertussen moeten missen.

Intussen biedt Rutte excuses aan voor het slavernijverleden, terwijl hij in het heden een beleid van ellende, verdriet, leugens en vernieling voert. Een beleid van tweedeling, leugen en bedrog. Geen beleid van hoopvol naar het nieuwe jaar kijken, maar een beleid waarin we nog meer ellende en verdriet tegemoet kunnen zien.

We zullen eerst nog heel veel van de oude ellende over ons heen krijgen. En het nieuwe dat komt zal het oude in zich meedragen. Nieuwe armoede, nieuwe en aanhoudende gezondheidsproblemen, nieuwe controle door een regering die alles van ons wil weten en bereid is daar een surveillancestaat voor vorm te geven die letterlijk elke cent die je uitgeeft en ontvangt controleert

Er valt helemaal niets te vieren a.s. zaterdag. Er is niets om reikhalzend naar uit te kijken. Ook voor mij persoonlijk niet. Natuurlijk, we presenteren eindelijk het vaccinatierapport van de BPOC2020. Maar kijken mijn dochter, Jade, en ik ernaar uit een rapport te presenteren dat aantoont dat alle ellende van de vaccinaties niet nodig was geweest? Dat de nabestaanden van al die mensen die aan de gevolgen van de vaccinatie zijn overleden horen dat hun dierbaren er nog hadden kunnen zijn wanneer ze de ‘prik’ van Hugo de Jonge niet hadden genomen?  Een rapport dat aantoont dat al die mensen met een verwoeste gezondheid nog gezond van lijf en leden hadden kunnen zijn wanneer ze geen gehoor hadden gegeven aan de oproep van Hugo de Jonge hun ‘mouw op te rollen’?

Kijken we uit naar de aanvallen, de bedreigingen, de verdachtmakingen en dehumanisering die we ongetwijfeld als gevolg van de presentatie van het rapport weer over ons heen zullen krijgen?

En hoewel we doorgaan met de moed der wanhoop zullen we doorgaan. Persoonlijk zal ik doorgaan omdat ik geloof dat de belofte uit de Bijbel, dat het oude voorbij gaat en het nieuwe zal komen, ooit in vervulling zal gaan

‘Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen’, zegt de Bijbel in 2 Korintiërs 5.  Dat is een boodschap van hoop. Hoop op een nieuw begin. Dat oude zal zaterdag 31 december echter niet voorbij gaan, en het nieuwe zal zondag 1 januari niet komen. We zullen eerst nog heel veel van de oude ellende over ons heen krijgen. En het nieuwe dat komt zal het oude in zich meedragen. Nieuwe armoede, nieuwe en aanhoudende gezondheidsproblemen, nieuwe controle door een regering die alles van ons wil weten en bereid is daar een surveillancestaat voor vorm te geven die letterlijk elke cent die je uitgeeft en ontvangt controleert. Die elke reis die je maakt en elke gram CO2 die je ‘uitstoot’ registreert en onze vrijheid steeds meer aan banden wil leggen. Wanneer het aan de regering ligt zal dat het nieuwe zijn dat zal komen.

En hoewel we doorgaan met de moed der wanhoop zullen we doorgaan. Persoonlijk zal ik doorgaan omdat ik geloof dat de belofte uit de Bijbel, dat het oude voorbij gaat en het nieuwe zal komen, ooit in vervulling zal gaan. Dat de belofte uit de Bijbel uit Openbaringen 21, die ons toezegt dat alle tranen zullen worden uitgewist, er geen moeite meer zal zijn, geen verdriet, omdat het oude  voorbij zal gaan en alle dingen nieuw worden gemaakt, een belofte is waarin ik letterlijk heilig geloof.

Omdat, in tegenstelling tot ‘regeringsleider’ Rutte, de Leider die ik volg nog nooit tegen mij gelogen heeft en al Zijn beloften is nagekomen.

Laat dat de nieuwe hoop zijn waar we 2023 mee beginnen. Een nieuwe hoop die ik ieder wens.

Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is.’ (Openbaringen 21)


De BPOC2020 vraagt hulp. Maak het samen met ons mogelijk het vaccinatierapport onder de aandacht te brengen bij het grote publiek.

Help ons de verantwoordelijken juridisch en d.m.v. publiciteit aan te spreken. Want alleen wanneer de onderste steen boven komt is een herhaling van de coronacrisis te voorkomen.

Wilt u ons helpen? Doneer dan via onderstaande button. Heel veel dank!

Samen zetten wij ons in voor de vrijheid van ons en onze kinderen…

Delen op sociale media