De farmaceutische industrie staat de komende tijd wederom een aanzienlijke winst te wachten. Verscheidene landen bereiden zich voor op de gevreesde nieuwe coronagolf in de herfst en winter door een nieuwe vaccinatieronde te beginnen. In Nederland begint de GGD half september met het uitnodigen van mensen die binnen een risicogroep vallen, waarna iedereen die ouder is dan twaalf jaar zal worden opgeroepen voor een herhaalprik. De Verenigde Staten hebben 171 miljoen doses besteld ter voorbereiding op een nieuwe vaccinatiecampagne in het najaar. In het Verenigd Koninkrijk wordt iedereen ouder dan vijftig jaar opgeroepen, en in Australië worden mensen met onderliggende aandoeningen aangespoord een vierde prik te halen.

Volgens minister Ernst Kuipers van VWS is de herhaalprik tegen corona nodig om de bescherming tegen ernstige ziekte en overlijden op peil te houden. Hij stelt dat het hoogtepunt van de coronacrisis achter ons lijkt te liggen, en dat dat voor een groot deel te danken is aan de vaccinaties.

Op welk wetenschappelijk bewijs de minister zich baseert voor deze zeer stellige uitspraak, is onbekend. Dat de coronavaccins de overdracht van het coronavirus niet stoppen, was al geruime tijd bekend, en zelfs mensen die heilig geloven in de maatregelen van Westerse overheden en de vaccins geven tegenwoordig aan dat het risico op transmissie tussen gevaccineerde personen “niet laag” is. Hoe effectief de vaccins zijn in het voorkomen van ernstige ziekte, is eveneens nog altijd onduidelijk.

Een tweet van een vijfmaal gevaccineerde persoon die COVID-19 opliep van zijn driemaal gevaccineerde, gemaskerde kleuter.

Ook over de bijwerkingen van de coronavaccinaties is geen sprake van enige consensus. Het Europees Medicijnagentschap (EMA) zegt bijvoorbeeld te hebben vastgesteld dat mRNA-coronavaccins geen langdurige invloed hebben op de menstruatiecyclus van vrouwen, maar aan de betrouwbaarheid van de onderzoeken van dergelijke organisaties wordt in toenemende mate getwijfeld. De financiering van de EMA is voor 86% afkomstig van de farmaceutische industrie.

Dat de vaccinaties ten minste in sommige gevallen tot ernstige bijwerkingen of zelfs de dood leiden, staat vast. Soms leidt dit tot schrijnende verhalen, zoals bij een Nederlandse vrouw wier dochter na haar vaccinatie aan een longembolie overleed. Kort daarvoor was haar 73-jarige man al aan het coronavirus overleden. Hoeveel dergelijke gebeurtenissen al hebben plaatsgevonden sinds de uitrol van de wereldwijde vaccinatiecampagnes is, onder andere door weigering van artsen en organisaties zoals het Lareb en VAERS om iedere mogelijke bijwerking te registreren, grotendeels onbekend.

Wel duidelijk is dat de farmaceutische bedrijven achter de coronavaccins gigantische winsten maken op de steeds terugkerende vaccinatiecampagnes. Farmaceut Pfizer verdiende in 2021 37 miljard USD aan de vaccins, en Moderna haalde 18 miljard USD binnen. En hoewel de twijfelachtige relatie tussen overheden en de farmaceutische industrie tot kort voor de coronacrisis nog veelvuldig door de media werd becommentarieerd, lijkt de zoveelste vaccinatieronde waarvan de voor- en nadelen onbekend zijn volledig te zijn vrijgesteld van enige kritiek. Ook opvallend is de toenemende hoeveelheid ogenschijnlijk onschuldige zaken die de laatste tijd plotseling hartklachten blijken te veroorzaken, zoals te koud douchen.

Team DZN vraagt zich af wat de gevolgen van deze nieuwe vaccinatieronde wereldwijd zullen zijn, en hoeveel rondes er in de toekomst nog zullen volgen. Wij houden de ontwikkelingen met zorg en interesse in de gaten.

Delen op sociale media