Het AD luidt de noodklok over ‘longcovid­pa­tiën­ten die acht weken leven in een zuurstoftank voor 8400 euro’.

Patiënten die onvoldoende baat hebben bij fysio- of ergotherapie gaan zelf op zoek naar behandelingen. Ze slikken een medicijn dat normaliter bij depressie of angst wordt voorgeschreven, gaan naar Duitsland om klonten uit het bloed te laten filteren of volgen hyperbare zuurstoftherapie.

En laten de symptomen die deze mensen ervaren nu precies overeen te komen met de bijwerkingen van de COVID-vaccins. Bloedklontering is één van de meest voorkomende bijwerkingen van de vaccins, met name van Pfizer. Als gevolg van bloedklontering kunnen beroertes en hartstilstanden ontstaan.

Het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam experimenteert met lactoferrine, een stofje uit moedermelk dat het immuunsysteem ondersteunt. En laat aantasting van het immuunsysteem nu precies een bijwerking zijn van de vaccins.

Artsen wagen zich er echter niet aan een verband te leggen met de vaccinaties. Artsen die de vaccins wel in verband brachten en brengen met ernstige bijwerkingen werden en worden door de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd op de vingers getikt en zelfs voor het medisch tuchtcollege gedaagd.

Vaccinatierapport BPOC2020

De BPOC2020 deed onderzoek naar de bijwerkingen en schreef daar een rapport over wat einde van de maand beschikbaar komt. Behalve de meest bekende zoals hierboven omschreven wordt in het rapport ook een ernstige toename van kankergevallen geconstateerd, als gevolg van aantasting van het immuunsysteem.

  • Het aantal kankergevallen is sinds de introductie van de COVID-vaccinaties sterk toegenomen en is nu één van de drie belangrijkste oorzaken van vroegtijdig overlijden onder jongere volwassenen, samen met plotselinge hartstilstanden en beroertes
  • De belangrijkste doodsoorzaken in 2021 waren hartaandoeningen en kanker, bijwerkingen van de COVID-vaccinaties
  • COVID-boosters kunnen agressieve uitgezaaide kankers kunnen veroorzaken
  • Het onderzoek van de BPOC2020 toont bovendien aan dat het SARS-CoV-2-spike-eiwit 90% van het DNA-herstelmechanisme in lymfocyten vernietigt, witte bloedcellen die het lichaam helpen infecties en chronische ziekten, waaronder kanker, te bestrijden
  • Kankerpatiënten worden jonger , met de grootste toename bij 30- tot 50-jarigen
  • Tumoren zijn groter dan voorheen. Eerder werden vaak tumoren van 3 centimeter gevonden op het moment van de diagnose. Nu zijn de tumoren 4 tot 12 centimeter groot, wat aantoont dat ze veel sneller groeien dan voor de vaccinaties
  • Meerdere tumoren in meerdere organen komen steeds vaker voor
  • Herhaling en uitzaaiingen nemen toe . Veel kankerpatiënten zijn al jaren in remissie om kort na hun vaccinatie plotseling te worden geconfronteerd met oncontroleerbare kankergroei en uitzaaiingen

Patiëntengroep Long Covid Nederland

Er is zelfs een patiëntengroep opgericht, Long Covid Nederland. “Het is heel frustrerend voor mensen met long covid dat ze geen perspectief hebben. De kwaliteit van leven is voor een deel van deze groep echt laag”, aldus Joost Klappe van de patiëntengroep in het AD. De groep heeft een Facebookpagina met zo’n 7500 mensen en zit aan tafel om te praten over onderzoek en behandeling van long covid.

Het trieste hiervan is dat ook in groepen als deze de mogelijkheid dat de symptomen van deze mensen het gevolg zijn van de vaccinaties niet wordt besproken. Dat is een logisch gevolg van het gegeven dat de overheid er alles aan heeft gedaan onderzoek naar de bijwerkingen van de vaccins te dwarsbomen. Het Lareb, het bijwerkingencentrum dat volledig op subsidies van de overheid drijft, heeft niet of nauwelijks onderzoek gedaan op basis van autopsies.  Bijwerkingen werden gebagatelliseerd met de drogreden dat overlijden en bijwerkingen ná vaccinatie niet aantoont dat het overlijden en de bijwerkingen zijn veroorzaakt dóór vaccinatie. Doordat artsen geen autopsie aanvroegen uit angst als ‘wappie’ of ‘kwakzalver’ te worden weggezet, is er nooit serieus onderzoek gedaan.

De ‘longcovidpatiënten’ laten zich tot op de dag van vandaag boosteren, met als gevolg een toename van hun klachten. Die boosters worden hen door hun artsen aangeraden omdat de vaccins volgens de artsen de symptomen van Long Covid kunnen verminderen. Met elke booster zien we echter een toename van Long-Covid. Het is letterlijk en figuurlijk een volledig zieke situatie waarin deze ‘Long-Covid-patiënten’ zijn gebracht.


De BPOC2020 vraagt hulp. Maak het samen met ons mogelijk het vaccinatierapport onder de aandacht te brengen bij het grote publiek.

Help ons de verantwoordelijken juridisch en d.m.v. publiciteit aan te spreken. Want alleen wanneer de onderste steen boven komt is een herhaling van de coronacrisis te voorkomen.

Wilt u ons helpen? Doneer dan via onderstaande button. Heel veel dank!

Samen zetten wij ons in voor de vrijheid van ons en onze kinderen…


Bestel het Vaccinatierapport BPOC2020

Vanwege de aangekondigde presentatie is er opnieuw veel vraag naar het vaccinatierapport. Daarom bieden wij het opnieuw aan. Wilt u het rapport bestellen? Klik dan op onderstaande button. Het rapport kost €10.-, inclusief verzendkosten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is btr.png

Delen op sociale media