De ophef rondom de actie van Gideon van Meijeren, waarbij hij Merel Ek confronteerde met een leugen die zij eerder uitte richting van Meijeren, is nog niet voorbij, en neemt inmiddels groteske vomen aan.

De nieuwste aanval op van Meijeren komt van Volkskrant-columniste Marcia Luyten. In haar column van 26 oktober  maakt ze een vergelijking tussen het feit dat van Meijeren journalisten ‘rioolratten’ noemde en de gruwelijkheden die plaatsvonden tijdens de genocide in Rwanda, waarbij de bevolkingsgroep de Tutsi’s als kakkerlakken (Inyenzi) werden bestempeld en door de Hutu’s werden afgemaakt. Luyten:

Marcia Luyten

De Hutu bleken bereid hun Tutsi-buren met kapmessen te doden, nadat ze jarenlang hoorden dat de Tutsi Inyenzi waren, kakkerlakken. Die moest je verdelgen. Politici zeiden het al langer, en in 1994 was om de Hutu-meerderheid voor te bereiden op de genocide een radiostation opgericht, Radio Mille Collines.

Volgens Luyten is ‘een bevolkingsgroep voortdurend bestempelen als ongedierte een tree op de ladder naar georganiseerd geweld tegen die groep. De ‘dehumanisering’ is essentieel voor massageweld; gewone burgers zullen wreedheid tegen een deel van de bevolking alleen steunen als ze die niet langer zien als medemens. En dehumanisering is wat politici vandaag de dag doen als ze leden van het kabinet ‘reptielen’ noemen en journalisten ‘rioolratten’.’

Luyten is duidelijk volkomen van het pad af. Door de actie van van Meijeren te vergelijken met de genocide in Rwanda misbruikt zij niet alleen op een walgelijke en immorele wijze de gruwelijke en onmenselijke gebeurtenissen aldaar, maar stelt zij tevens van Meijeren gelijk aan moordende Hutu’s of op zijn minst aan het regime in Rwanda waardoor de Hutu’s werden opgehitst hun landgenoten af te maken.

Misschien is Luyten vergeten hoe mensen die niet bereid waren zich te vaccineren en/of kritiek hadden op het ‘coronabeleid’ van de regering, door diezelfde regering én door de media, waaronder ook de Volkskrant van Luyten, werden gedehumaniseerd en weggezet als ‘wappies’. Premier Rutte noemde Wilders, die tegen de avondklok was, tijdens een kamerdebat ongeneerd ‘wappie’. Rutte sprak regelmatig van ‘wappies’ wanneer hij het over ongevaccineereen had. Ook Hugo had daar een handje van, en bedreigde ongevaccineerden door notabene in de Eerste Kamer op een vraag van senator Henk Otten over ongevaccineerden te antwoorden dat hij wel „iets” kan zeggen over de kenmerken van deze ongevaccineerden. „We weten vrij goed waar ze wonen, vrij precies. Per postcode weten we waar ze wonen. En we weten vrij goed wat de redenen zijn waarom ze zich niet laten vaccineren.”

Daarmee stopt het niet:

“Het zijn met name de grote steden; Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staan bovenaan. Binnen die grote steden zijn het de oude stadswijken met veel migranten. Daarnaast zijn het de Biblebelt-gemeenten.” Volgens Hugo de Jonge zijn vaker lageropgeleiden en mensen met argwaan naar de overheid niet gevaccineerd.

Tot slot legt de zorgminister uit dat niet-gevaccineerden niet alleen uit de reformatorische hoek komen. „Dat zijn ook voor een deel mensen die heel erg geloven in alternatieve geneeswijzen en mensen uit de antroposofische hoek. Die echt gewoon niets met vaccins te maken willen hebben. Een klein deel is wat je zou kunnen noemen ‘totale ontkenner’, ‘totale wappie’.”

Ook journalist Ewoud Sanders, collega van Luyten, kan er wat van in zijn column voor het sjieke Instituut der Nederlandse taal. Hij vindt de term ‘wappie’ vriendelijk. Volgens hem zijn het “dwaalgeesten die corona ontkennen of niet serieus nemen”. “Zij worden coronawappiescovidwappies of – nog vaker – viruswappies genoemd. En inmiddels dus ook kortweg wappies”, aldus deze verlichtte journalist.

Marcia Luyten bedient zich in haar column van hetgeen ze Gideon van Meijeren verwijt: ze vergelijkt hem met een moordende, genocide plegende Hutu, omdat hij journalisten met ‘rioolratten’ vergelijkt. Wat Gideon deed mag je niet sjiek vinden. Wat Marcia Luyten doet is dansen op het graf van elke met kapmessen afgemaakte Tutsi.

Je zou haar bijna een rioolrat noemen…

Delen op sociale media