Volgens de Universiteit Groningen en de Nationaal Coördinator Terrorisme Terrorismebestrijding en Veiligheid neemt het anti-overheidsextremisme toe, en vermengt het zich met rechtsextremisme. Daar schrijft de NOS vandaag over.

Extremistische overheid

Kijken we naar de afgelopen drie jaar, dan zie we, sinds de start van de coronacrisis, dat juist de overheid steeds extremistischer is geworden. Zoals we o.a. in ons artikel van 15 november en ons artikel van 3 november hebben aangegeven, alsmede in de rapporten die wij als oprichters van de BPOC2020 hebben geschreven, worden de (grond)rechten van burgers met voeten getreden. In Den Haag worden aan de lopende band besluiten genomen die, al dan niet in opdracht van de EU, de welvaart, vrijheid, rechtsstaat en democratie met voeten treden.

Censuur

De overheid is steeds repressiever gaan optreden tegen ieder die zich tegen haar beleid verzet. Censuur is onder de noemer ‘contentmoderatie’ salonfähig geworden. Dat zien we terug in de verwijdering van posts op Facebook en, tot voor kort, Twitter, en de verwijdering van video’s op Youtube.  De sociale media staan in rechtstreeks contact met de overheid in deze censuur. De paniek en framing die is bij de overheid is uitgebroken sinds Elon Musk Twitter heeft overgenomen is daarin veelzeggend.

Politieke vervolging

Politiek activisten, zoals Willem Engel, worden vervolgd voor hun denkbeelden. Onder de noemers ‘opruiing’ en ‘gevaar voor de democratie’ gaan er in Den Haag stemmen op om een politieke partij als FvD te verbieden. Voorts worden organisaties als Viruswaarheid en ook de BPOC2020 door de NCTV gevolgd en als intimiderend omschreven.

De rechterlijke macht is steeds minder onafhankelijk, en bestaat voor een groot deel uit leden/sympathisanten van regeringspartij D66. D66 is de aanvoerder van het steeds extremistischer beleid van de overheid. Al in 2010 schreef het onafhankelijke Reformatorisch Dagblad daar een artikel over. Dit naar aanleiding van de politieke vervolging van Geert Wilders.

Corona

Het politiegeweld tegen coronademonstranten nam zulke ernstige en extreme vormen aan dat Nils Melzer, de (toenmalige) speciale VN-rapporteur op gebied van marteling, daar een vernietigend rapport over schreef, waar de overheid en de politie niets mee hebben gedaan, behalve het bekritiseren en ontkennen. Dat is een veeg teken: extremistische overheden hebben de gewoonte dit soort rapporten te negeren en/of te bekritiseren.

Mensen werden middels een discriminerend coronatoegangsbewijs gedwongen zich met een schadelijk ‘vaccin’ te laten injecteren. Ieder die dat weigerde werd door de overheid gedehumaniseerd en uitgescholden voor o.a. complotdenker en wappie.

Klimaat

Ook rondom het klimaat treedt de overheid steeds extremistischer op. De boeren worden als grote vervuilers geframed en onder druk gezet hun bedrijven, waar zij en hun familie meerdere generaties lang voor gewerkt hebben, op te geven. Protesterende boeren worden door de politie beschoten.

Als gevolg van het extremistische klimaatbeleid en de sancties tegen Rusland vervalt de bevolking massaal in armoede.

Media

Ook de media worden door de overheid gebruikt. De NOS wordt als staatsomroep volledig door de overheid gefinancierd. De andere media zijn grotendeels in handen van DPG Media uit Brussel. DPG wordt door de EU, door Nederland en door België zwaar gesubsidieerd. Zie daarvoor ook ons artikel van 24 oktober 2022. Dissidente geluiden, mensen en partijen worden in de media belachelijk gemaakt en als gevaar voor de democratie geframed.

Digitale Euro

Ook het financiële beleid wordt steeds extremistischer. Een digitale Euro staat op het punt ingevoerd te worden. Via de digitale Euro kan de overheid bepalen waar u uw geld aan uit mag geven. Dit past naadloos in een repressief en extremistisch bewind. Zie de Kamerbrief die minister van financiën Kaag daar op 22 november over schreef. Haar bewering dat de ‘gewone Euro’ zal blijven bestaan kan met een korrel zout worden genomen: deze overheid heeft laten zien dat zij continu liegt, en toezeggingen niet nakomt.

Universiteiten en onderwijs

Het bericht van de NOS en het onderzoek van de Universiteit Groningen passen naadloos in een steeds extremistischer overheid. Universiteiten worden door de overheid gefinancierd. Het is een aloude werkwijze van extremistische regimes om universiteiten als ‘wetenschappelijke instituten’ te gebruiken hun extremistische en repressieve bewind te verantwoorden, en zo dissidente geluiden vaak met harde hand en vervolging de kop in te drukken.

Ook in het onderwijs zien we dat de inhoud daarvan politiek gekleurd is: partijen als PVV en FvD worden in schoolboeken openlijk bekritiseerd en als extreemrechts bestempeld.

Het is dus juist de overheid die steeds extremistischer wordt, en de democratie en rechtsstaat misbruikt om haar extremistische en repressieve beleid er door te drukken.

Delen op sociale media