Door: Pieter Kuit & Jade Kuit

Nederland moet zich schamen. Schamen omdat een luidruchtig criticus van de overheid de mond gesnoerd is. Willem Engel zag zich, na een lange persoonlijke en juridische strijd, genoodzaakt de werkzaamheden van Viruswaarheid te stoppen omdat een bank hem niet langer als klant wilde. De officiële reden, een lening van €50.000 die Engel zichzelf kortstondig gaf uit donatiegelden, was slechts een cover-up voor de werkelijke reden: de doelstelling en werkzaamheden van Stichting Viruswaarheid.

Nederland moet zich schamen. Schamen omdat nergens in de media vraagtekens werden gezet bij de gang van zaken rondom Viruswaarheid en Willem Engel, zoals de vervolging van Willem, en de opheffing van de stichting. Schamen voor de behandeling die Willem heeft gekregen, tot een arrestatie midden op straat toe, nota bene toen hij uit een stembureau kwam, en voor de media die dat kritiekloos aanzagen en zelfs toejuichten

Nederland moet zich schamen. Schamen voor de oorverdovende stilte van de zogenaamde ‘alternatieve media’ die zwijgen, en niet massaal in grote artikelen protesteren tegen deze gang van zaken

Nederland moet zich schamen. Schamen voor de intolerantie van mensen, medeburgers van Willem Engel, die de werkwijze van Willem niet prettig vonden of afkeurden. Voor de dehumanisering door deze mensen van een man die slechts gebruik maakte van zijn democratisch recht om kritiek te geven op (het beleid van) de overheid. Schamen voor de beschuldigingen en scheldpartijen die zij hem hebben toegevoegd.

Nederland moet zich schamen. Schamen voor de bewindslieden en Kamerleden die Willem Engel belachelijk hebben gemaakt, en hem het recht hebben ontzegd actie te voeren en gebruik te maken van zijn democratisch recht om dat te doen. Schamen dat zij Engel niet beschermd hebben, juist en vooral omdat een democratie pas functioneert wanneer zij kritiek kan verdragen.

Nederland moet zich schamen. Schamen omdat het Malieveld morgen niet vol staat met tienduizenden mensen die hun steun uitspreken voor Willem Engel. Voor de man die voor de rechter zat, omdat hij opkwam voor onze rechten!

Nederland moet zich schamen. Schamen voor de oorverdovende stilte van de zogenaamde ‘alternatieve media’ die zwijgen, en niet massaal in grote artikelen protesteren tegen deze gang van zaken. Schamen dat ze zich niet openlijk en luidruchtig solidair verklaren met de man die het verzet tegen het overheidsbeleid op de kaart heeft gezet. De man die zijn nek heeft uitgestoken, zijn vrijheid heeft opgegeven, belasterd en beschuldigd is, belachelijk is gemaakt.

Nederland moet zich schamen. Schamen omdat het Malieveld morgen niet vol staat met tienduizenden mensen die hun steun uitspreken voor Willem Engel. Voor de man die voor de rechter zat, omdat hij opkwam voor onze rechten!

Met Willem Engel is een toonaangevend man verdwenen, die niet aarzelde zijn stem te verheffen waar anderen zwegen.

David Icke mocht het land niet in. Willem Engel wordt het land uitgejaagd.

Nederland moet zich schamen. Diep schamen.


DZN gaat verder!

Met het monddood maken van de markante persoonlijkheid Willem Engel is een belangrijk kritisch geluid verdwenen.

Zolang het ons niet onmogelijk wordt gemaakt gaat DZN Media echter verder. Dat zijn we Willem Engel, maar ook de democratie in Nederland verschuldigd.

Want kritische en ongecensureerde berichtgeving is een pilaar van de democratie.

Help ons DZN Media in stand te houden en steeds verder uit te bouwen. Uit te bouwen tot een onafhankelijk en toonaangevend nieuws- en opinieplatform.

Help ons met uw donatie. Want censuur kost veel meer!

Heel veel dank voor uw steun en vertrouwen.

Delen op sociale media