De oorlog, of ‘speciale militaire operatie’, is nu zo’n 5 maanden oud. Over en weer viert de propaganda hoogtij, zoals in alle oorlogen in de geschiedenis. Nederland en de EU blokkeerden de Russische nieuwswebsite RT, op beschuldiging van propaganda. Rusland blokkeerde op haar beurt westerse media om dezelfde redenen.

Oorlogsmisdaden

Over en weer beschuldigen Rusland en Oekraïne elkaar van de meest afschuwelijke oorlogsmisdaden. Van het gebruiken van verboden wapens en munitie, tot het bombarderen van een gevangenis met krijgsgevangenen. Dat laatste geven Rusland en Oekraïne elkaar over en weer de schuld van.

Een  afschuwelijk dieptepunt is de (video van) de  castratie van een Oekraïens lid van het Nazistische Azov-bataljon door Russische militairen.

Oekraïne beschuldigt Rusland van het gebruiken van verboden clusterbommen, waar Rusland Oekraïne beschuldigt van het gebruiken van verboden landmijnen.

Derde en Vierde Geneefse Conventie 1949

De Vierde Conventie van Genève betreft de bescherming van burgers tijdens oorlogstijd in handen van een vijand of onder bezetting door een vreemde mogendheid. Dit dient men niet te verwarren met de Derde Geneefse Conventie, die handelt over de bescherming van krijgsgevangenen. De vierde conventie regelt niet alles met betrekking tot de bezetting van bezette gebieden, zo is het Haagse Reglement nog steeds het primaire verdrag dat betrekking heeft op het bestuur van bezette gebieden. Het vierde verdrag vervangt de bepalingen in het Haagse Reglement daarom niet, maar vult deze alleen aan. De vierde conventie werd gepubliceerd op 12 augustus 1949, op het einde van een bijeenkomst van 21 april tot 12 augustus 1949. Deze conventie trad in werking op 21 oktober 1950. (Bron)

De Geneefse Conventie: Pervers en misdadig.

In feite zijn al de conventies die zijn opgesteld om regelgeving toe te passen op het voeren van oorlog uitermate pervers. Wanneer je de conventies leest zijn het regels onder welke voorwaarden naties elkaar met wapens mogen bestoken en dood en verderf mogen zaaien. Bovendien zijn de conventies hypocriet: in een oorlog is het onmogelijk slechts militaire doelen te raken, en burgers te vrijwaren van bombardementen en andere oorlogshandelingen. Hoewel er tegenwoordig precisiewapens zijn die met grote nauwkeurigheid een doel tot op 10 meter nauwkeurig kunnen raken, waren die er ten tijde van de opstelling van de Geneefse Conventie in 1949 nog niet. En ook wanneer er precisiewapens gebruikt worden vallen er massaal burgerslachtoffers. Want wat is een legitiem militair doel om te bestoken? Wanneer landen er voor kiezen militairen en wapens tussen de burgers te plaatsen, zal die locatie als militair doel bestempeld worden door een tegenstander.

Bovendien kent de geschiedenis vele voorbeelden waarin het ene land een oorlogsmisdaad pleegt, om daar vervolgens de tegenstander de schuld van te geven, zoals ons eerder genoemde voorbeeld in dit artikel waarin Oekraïne en Rusland elkaar beschuldigen van het vernietigen van een gevangenis met krijgsgevangenen.

De Geneefse Conventie is daarmee een wassen neus, en dient slechts om een schijn van beschaving en menselijkheid te veinzen, zodat strijdende naties elkaar van overtredingen kunnen beschuldigen. Oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid. Misdaden tegen de menselijkheid kun je niet regulereren. De Geneefse Conventie is een misdaad, omdat het een vrijbrief is tot vernieting op zogenaamde legale wijze.

Individuele oorlogsmisdaden

Misdaden door individuele militairen komen in elke oorlog voor. Oorlog beschadigt de psyche van militairen. Handelingen die zij onder gewone omstandigheden als burger nooit zouden plegen, worden onder invloed van de oorlog als normaal en zelfs noodzakelijk gezien.

Alette Smeulers, hoogleraar internationale criminologie aan de Tilburg University en Rijksuniversiteit Groningen, is gespecialiseerd in het dader-vraagstuk:

Belangrijk is de constatering dat het de specifieke omstandigheden zijn die maken dat mensen veranderen van een gewone persoon in een oorlogsmisdadiger. “Dit gebeurt binnen een politieke, sociale en ideologische context. In deze situaties is sprake van een ideologie die stelt dat een bepaalde groep de vijand is die bestreden dient te worden. Mensen hebben dan het gevoel dat ze geweld moeten kunnen gebruiken om land, volk of groep te verdedigen”, aldus Smeulers. Ze verwijst naar het onderzoek van sociaal-psycholoog Philip Zimbardo, die spreekt van atrocity producing situations, in haar ogen een treffende omschrijving.

Taal speelt een belangrijke rol bij de dehumanisering van de ‘vijand’. In Rwanda werden Tutsi’s kakkerlakken genoemd. In Duitsland spraken nazi’s over Untermenschen. Üngör zag in de Syrische media dat tegenstanders werden afgeschilderd als vijanden van het volk of als beesten. “In interviews bestempelden pro-Assad-politici mensen als ongedierte, en ongedierte mag je vertrappen.” (Bron)

Het uitlichten van individuele misdaden, zoals de castratie van de militair, heeft als gevolg dat de gehele Russische bevolking als schuldige wordt gezien en gehumaniseerd wordt. Met een verwijzing naar WOII en ‘dat nooit meer’ herhaalt de geschiedenis zich: een complete bevolkingsgroep wordt als schuldige aangewezen en uitgesloten van sportwedstrijden, handeldrijven etc.

Een video die zaterdag door nieuwszender Mash werd gepost, toonde Elisabeth Ellingsen, een Noorse consul gestationeerd in de Noord-Russische stad Moermansk, vloekend tegen het personeel van een hotel. “Ik haat Russen”, zegt Ellingsen in het Engels. “Weet je, ik ben gewend om [in] schone kamers te verblijven. Ik kom uit Scandinavië, ik ben geen Russische vrouw.”

Het is niet duidelijk wanneer de video is gemaakt. Volgens Mash klaagde Ellingsen omdat haar was verteld te wachten tot haar kamer klaar zou zijn.

“Dit is verdomd irritant”, zegt de vrouw vloekend tegen het personeel bij de receptie. “Je verpest gewoon alles.”

“Dit hotel is een schande, en jullie zijn in het algemeen ook een schande”, voegt ze eraan toe.

Het is een treffend voorbeeld van hoe alle Russen verantwoordelijk worden gehouden voor de handelingen van hun regering.

Nederland: oorlogsmisdaden in Indonesië

Het Westen, Nederland voorop, put zich uit om Rusland als een misdadig regime te bestempelen. Ook Nederland heeft zich echter schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Na WOII hebben Nederlandse militairen huisgehouden in Indonesië: verkrachtingen, martelingen en standrechtelijke executies door Nederlandse militairen waren aan de orde van de dag. Deze misdaden zijn tot op de dag van vandaag onbestraft gebleven. Onderzoeken werden en worden door de Nederlandse autoriteiten getraineerd, verhuld en genegeerd. Daarmee vegen de Nederlandse autoriteiten hun spreekwoordelijke achterste af met de Geneefse Conventie. Om dan nu Rusland de maat te nemen is uitermate hypocriet. Bovendien pleegt Oekraïne onder leiding van de door het Westen en Nederland alom bejubelde Zelensky dagelijks oorlogsmisdaden. Zelensky bombardeert al jaren de iegen bevolking in de Donbas.

Nederland: oorlogsmisdaden vroeger en nu

Nederland is wel de meest hypocriete natie van de EU. Terwijl de autoriteiten zoals gezegd een onderzoek naar door Nederlandse militairen gepleegde oorlogsmisdaden in Indonesië traineren, leveren de autoriteiten volop wapens aan Oekraïne, een door en door corrupt regime wat al meer dan 10 jaar de eigen burgers in de Donbas bombardeert. Hoewel Nederland het Wapenhandelsverdrag uit 2013 heeft ondertekend, levert het grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en overtreedt daarmee dit verdrag. Ongetwijfeld zal de regering allerlei uitzonderingsclausules aanvoeren om zich te rechtvaardigen. Feit blijft echter dat Oekraïne met deze wapens de Geneefse Conventie overtreedt door burgerdoelen in de Donbas aan te vallen.

Rutte: ook onze oorlog

Rutte noemt de oorlog in Oekraïne ‘ook onze oorlog’.  Daarmee bereidt hij Nederland voor op wat we nu voor onze ogen zien gebeuren: een gierende inflatie en energietekorten. Rutte veinst daarmee dat de oorlog ons overkomt, en we geen andere keus hebben dan de inflatie en de gevolgen van de energietekorten voor lief te nemen uit solidariteit met Oekraïne. De waarheid is dat de EU en de VS deze oorlog gewild hebben, en ons willens en wetens in een oorlogseconomie storten. En door wapens aan Oekraïne te leveren neemt Nederland in feite deel aan de oorlog: je kunt niet je handen in onschuld wassen door iemand een pistool te geven, hem uitnodigen zijn tegenstander te vermoorden, en daarna te zeggen dat het jouw schuld niet is. Dat heet in het recht ‘medeplichtigheid’. En dat is precies wat Nederland is: medeplichtig aan oorlogsmisdaden.

VS en EU: schuldig aan oorlogsmisdaden

De VS en de EU maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De Geneefse Conventie voorziet niet in de oorlogshandelingen die de VS en de EU plegen: het leveren van wapens aan Oekraïne, waarmee de oorlog verlengd wordt en het aantal (dodelijke) slachtoffers onder militairen én burgers ieder uur oploopt. Oekraïne zal deze oorlog nooit winnen, hoeveel wapens de EU en de VS ook leveren. Intussen worden er miljarden verdiend in de wapenindustrie.

Waarom leveren de EU en de VS de wapens? Omdat zij daar belang bij hebben. Zij willen een aloude tegenstander en grootmacht door economische sancties uitputten. Zij willen een heel volk dehumaniseren. Er is vanaf minimaal 2014 toegewerkt naar deze oorlog. Het Maidanakkoord uit die tijd is nooit uitgevoerd door Oekraïne. Deze oorlog past perfect in wat het Westen wil bereiken: een nieuwe wereldorde, waarin Rusland een ondergeschikte rol speelt. Dat zij dat willen bereiken door Oekraïne een proxy-oorlog te laten voeren is niet verbazend: een rechtstreeks gewapend conflict tussen de NAVO enerzijds en Rusland anderzijds zou de wereld in korte tijd in brand zetten, met een nucleaire oorlog als gevolg. De VS en de EU willen echter wereldheerschappij, en gaan letterlijk over lijken om dat te bewerkstelligen. De coronacrisis heeft laten zien dat het niet moeilijk is een volk te onderwerpen aan de meest onwaarschijnlijke en nutteloze maatregelen, met als triest dieptepunt de vaccinaties.

De vernietiging van de economie, met als gevolg voedseltekorten, en de sancties tegen Rusland, met als gevolg ernstige energietekorten, liggen in dit plan besloten. In Berlijn zijn het nu alleen nog de monumenten die niet meer verlicht worden, en de zwembaden die niet meer verwarmd worden. Straks is de bevolking aan de beurt om het licht uit te doen en koud te douchen. Wat in Duitsland gebeurt, gebeurt daarna hier, zoals de coronacrisis heeft getoond.

Nederland, de VS en de EU plegen oorlogsmisdaden én misdaden tegen de eigen bevolking. Net als tijdens de coronacrisis zal de bevolking alle leugens voor zoete koek slikken. De media zullen wederom een kwalijke rol spelen door niet of nauwelijks kritiek op de regering te leveren. Integendeel: zij zullen de propaganda blijven verkondigen die de regering hen voorschotelt.

De VS zal Europa in brand zetten uit weloverwogen eigenbelang: zoals gewoonlijk voeren zij oorlog aan de andere kant van de oceaan, met grote aantallen (burger)slachtoffers als gevolg. De oorlogen die de VS zelf heeft gevoerd en in gang heeft gezet zijn talloos. Sinds het bestaan van dit d.m.v. genocide op de oorspronkelijke bevolking gebouwde land heeft het bijna continu oorlog gevoerd, nu in een proxy-oorlog met Rusland.

De machtshonger van de VS en de EU zijn te groot voor de nutteloze Geneefse Conventie.

Delen op sociale media