Vandaag beginnen we met een serie artikelen, genaamd: Nederland, Extremistische Staat. Telkens wanneer we op dat gebied nieuws hebben, zal er een deel verschijnen.


Deel 1: extremistische real-time surveillance van uw locatie en uw banktransacties

Wanneer u dacht dat de overheid straks via een nieuwe wet ‘alleen’ transacties van €100.- en hoger gaat monitoren, heeft u het mis. Met deze wet kunnen banken vrijwillig aansluiten, en is uw privacy nog enigszins gewaarborgd: alleen wanneer de zogenaamde Transactie Monitoring Nederland (TMNL) de transactie een probleem vindt, wordt uw bank ingelicht.

Bent u tegen de invoering van de Digitale Euro, omdat dan uw uitgaven en inkomsten door de overheid bepaald en gemonitord kunnen worden? Dan rekent u buiten een wet die binnenkort geruisloos ingevoerd gaat worden, waarmee de overheid ook zonder Digitale Euro u en uw bankrekening in een wurggreep heeft.

Met deze wet kunnen de politie, Belastingdienst en andere overheidsinstanties op geautomatiseerde wijze de saldo- en transactiegegevens van Nederlandse bankklanten opvragen. Daarnaast moeten banken bij het verstrekken van identificerende gegevens ook het e-mailadres, mobiele telefoonnummer en IMEI-nummer (het unieke nummer van uw mobiele telefoon) van hun klanten gaan doorgeven. Een wijzigingsbesluit dat dit mogelijk moet maken is 16 november ter consultatie aangeboden.

Eind 2020 werd de Wet verwijzingsportaal bankgegevens van kracht. Banken zijn wettelijk verplicht om zich op dit portaal aan te sluiten. Via het portaal kunnen politie, andere opsporingsdiensten en de Belastingdienst geautomatiseerd identificerende gegevens van bankklanten opvragen. Het gaat onder andere om de naam, het bankrekeningnummer en de status van de bankrekening die in bijna real-time beschikbaar zijn. Het kabinet wil dit nu verder gaan uitbreiden met saldo- en transactiegegevens, alsmede meer identificerende gegevens. Daarnaast moeten ook het CJIB en de Douane toegang tot het portaal krijgen. Het CJIB is het incassobureau van de overheid. Het int boetes, maar schrijft ook automatisch uw zorgpremie af wanneer meer dan 6 maanden achterstand heeft. Dit incassobureau kan straks real-time uw banktransacties zien, het IMEI-nummer van uw telefoon, uw mobiele nummer en uw locatie. Dat geldt ook voor de douane.

Verder wordt het mogelijk om via het verwijzingsportaal bankgegevens te vorderen van vermiste personen ‘die zich hebben onttrokken aan verplichte zorg’ en kan de Belastingdienst het verwijzingsportaal gebruiken voor het vaststellen van de inningsstrategie, waarbij de betalingsvordering een mogelijk instrument is. De Belastingdienst kan dan real-time uw banktransacties zien, en aan de hand van het IMEI-nummer van uw telefoon  zien waar u zich bevindt.

Via Internetconsultatie.nl kan er tot 28 december van dit jaar door iedereen op het voorstel worden gereageerd. Dat is natuurlijk een wassen neus: deze wet zal gewoon worden aangenomen.

U kunt zich strak is op geen enkele manier meer ‘verbergen’ voor de overheid, ook niet wanneer u volkomen onschuldig bent, geen enkele wet hebt overtreden en geen schulden heeft.  Het wettelijk recht om te verdwijnen wordt uitgevlakt.

De belangrijkste wet in een democratische rechtsstaat, dat u onschuldig bent totdat het tegendeel bewezen is, wordt met voeten getreden: bij de overheid bent u op voorhand schuldig. In een echte democratische rechtsstaat mag er pas een onderzoek naar u ingesteld worden wanneer u verdachte bent, d.w.z. wanneer er een ‘redelijk vermoeden van schuld’ is. In Nederland zij n we alleemaal verdachte, en mag de overheid zonder tussenkomst van een rechter real-time uw banktransacties en locatie monitoren.

Wanneer u denkt dat het niet extremistischer kan, wacht u dan deel 2 af van deze serie, getiteld: extremistische surveillance van uw gezondheid.

Delen op sociale media