De NAVO heeft een 10-jarenplan opgesteld om de Oekraïense defensie-industrie weer op te bouwen.

Het plan zal het begin zijn van een lang proces waarop door Amerikaanse en NAVO-functionarissen al weken wordt gezinspeeld op een langdurige verbintenis met Oekraïne om het dichter bij het bondgenootschap te brengen, zowel op het gebied van training als uitrusting.

“We zullen kijken naar de vereisten voor defensieplanning om Oekraïne volledig interoperabel met de NAVO te krijgen”, zei een hoge NAVO-functionaris die vroeg om niet genoemd te worden vanwege de basisregels voor het spreken met verslaggevers tijdens alliantievergaderingen deze week in Brussel. “Het gaat over het overschakelen van Sovjet-apparatuur … naar NAVO-compatibele westerse apparatuur”, aldus de politieke nieuwswebsite Politico.

De inspanning zal Oekraïne uiteindelijk standaard in een NAVO-land  veranderen, zelfs al is het geen lidstaat , aldus de NAVO.

Daarmee heeft de NAVO opgehouden te bestaan omdat de reden van haar oprichting in 1949, verdediging van de lidstaten in geval van een aanval, zoals vastgelegd in haar handvest, niet langer van toepassing is

Aantasting NAVO-handvest: NAVO heeft opgehouden te bestaan

Het 10-jarenplan van de NAVO is een flagrante overtreding van het NAVO-handvest, dat erop toeziet dat alleen bij de NAVO aangesloten landen in geval van een aanval verdedigd zullen worden. Voorts is het een overtreding van het Europees Wapenverdrag. Dit verdrag verbiedt levering van wapens aan landen in oorlog.

Dat de NAVO Oekraïne wil ‘veranderen in een NAVO-land zelfs al is het geen lidstaat’ elimineert de langdurige toelatingsprocedure die door de NAVO-landen is afgesproken. De NAVO is vanaf nu alleen nog een verdedigingsorganisatie op papier. In de praktijk is zij nu wapenleverancier aan niet-leden, en trainer van soldaten van een niet bij de NAVO aangesloten land.  

Daarmee heeft de NAVO opgehouden te bestaan omdat de reden van haar oprichting in 1949, verdediging van de lidstaten in geval van een aanval, zoals vastgelegd in haar handvest, niet langer van toepassing is.

De NAVO is hiermee de-facto opgeheven.

Delen op sociale media