Oslo wakkert opzettelijk de spanningen aan door het militaire alarmniveau te verhogen, volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken


Doe Zelf Normaal plaatst dagelijks vertaalde artikelen van de in Nederland geblokkeerde Russische nieuwssite Russia Today en andere geblokkeerde (Russische) websites. Doe Zelf Normaal neemt daarmee GEEN standpunt inzake de oorlog in Oekraïne in: Doe Zelf Normaal plaatst dit omdat zij een ferm voorstander en verdediger is van vrije nieuwsgaring, en blokkades van websites in opdracht van de overheid onwettig en een vorm van ernstige censuur vindt.

Doe Zelf Normaal adviseert u een VPN te installeren, zodat u weer ongecensureerd gebruik kunt maken van internet. Wij adviseren ExpressVPN.


Het besluit van Noorwegen om zijn strijdkrachten extra alert te maken te midden van het conflict in Oekraïne en de impasse van Moskou met het Westen is “ongekend”, zei Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, dinsdag, eraan toevoegend dat eventuele onvriendelijke acties van Oslo niet onbeantwoord zullen blijven.

Tijdens een reguliere persconferentie merkte Zakharova op dat het besluit Moskou niets zou schelen, afgezien van één ‘belangrijk detail’. 

“Kortom, zo’n ongekende stap is gerechtvaardigd – zoals je gemakkelijk kunt raden – door de acties van Rusland, die ‘de ernstigste veiligheidsbeleidssituatie in Europa hebben veroorzaakt’,” zei ze.

Zakharova ontkende deze bewering en stond erop dat het Westen verantwoordelijk was voor de spanningen met Moskou. “Dit is veroorzaakt door uw acties, niet door de onze … U bent degenen die de situatie op het Europese continent hebben gedestabiliseerd.”

De woordvoerster waarschuwde verder dat Moskou weliswaar openstond voor een gesprek op basis van wederzijds respect, maar ook zou reageren op eventuele “onvriendelijke” stappen van Oslo.

Ze hekelde ook wat ze noemde pogingen om “de dreiging uit het oosten op te voeren, ons land te belasteren en het dingen toe te schrijven die het niet doet” door Noorwegen. Door dit te doen, zo betoogde de woordvoerster, probeerde Oslo “zijn eigen aspiraties in termen van militaire voorbereidingen te verhullen”.

Zakharova voegde eraan toe dat Rusland dergelijke acties dicht bij zijn grenzen beschouwt als de poging van Noorwegen om “opzettelijk destructief beleid te volgen” betekende “om regionale spanningen aan te wakkeren”.

De opmerkingen van Zakharova kwamen nadat de Noorse premier Jonas Gahr Store aankondigde dat Oslo het paraatheidsniveau van zijn strijdkrachten maandag had verhoogd van fase 0 – een normale situatie – naar fase 1. De premier verklaarde de stap en beweerde dat Noorwegen zich “in de meest ernstige veiligheidsbeleidssituatie in de afgelopen decennia” bevond, terwijl hij waarschuwde dat, aangezien Rusland nu “grote weerstand ervaart” op de grond in Oekraïne, Moskou “zijn toevlucht zou kunnen nemen” andere middelen” in zijn militaire campagne.


Naschrift DZN Media

Keer op keer geeft Moskou aan dat het de acties van het westen, zoals de wapenleveringen, de aanwezigheid van Amerikaanse troepen aan haar grenzen en nu de opvoering van de militaire alertheid van Noorwegen, als provocerend en escalerend ervaart.

Ook tegen de sinds decennia gaande uitbereiding van de NAVO richting Rusland heeft Moskou herhaaldelijk tegen geprotesteerd, en is in flagrante stri8jd met de toezeggingen van de NAVO niet veder uit te breiden.

De NAVO is een destabiliserende factor in de wereld, en presenteert zich intussen als organisatie voor vrede en veiligheid.

Delen op sociale media