De VN-gezondheidswaakhond overweegt ook om de waarschuwing voor het virus naar het hoogst mogelijke niveau te brengen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werkt met “partners en experts” aan een nieuwe naam voor het apenpokkenvirus, zo maakte het hoofd van de VN-waakhond, Tedros Ghebreyesus, dinsdag bekend. De internationale instantie overweegt ook om de waarschuwing voor apenpokken op het hoogst mogelijke niveau te brengen.

“De WHO werkt ook samen met partners en experts van over de hele wereld aan het veranderen van de naam van het apenpokkenvirus, de oorsprong en de ziekte die het veroorzaakt. We zullen zo snel mogelijk aankondigingen doen over de nieuwe naam”

aldus Ghebreyesus.

De aankondiging komt nadat een groep van meer dan 30 vooraanstaande wetenschappers een open brief heeft geschreven waarin wordt opgeroepen tot een “niet-discriminerende en niet-stigmatiserende nomenclatuur voor het apenpokkenvirus.” De groep voerde aan dat de voortdurende verwijzing naar het virus als Afrikaans zowel discriminerend als onnauwkeurig is, wat suggereert dat ‘hMPXV’ een tijdelijke naam is voor het apenpokkenvirus.

Mensenziekte

Het veranderen van de naam van het apenpokkenvirus lijkt vooral ingegeven om de lacherigheid rondom het virus weg te nemen. Duidelijk is dat weinig mensen dit virus door de naam die het heeft serieus lijken te nemen. De WHO heeft echter de alarmtrommel geroffeld, en lijkt bezig een nieuwe angstgolf te creëren. Door de naam van het virus te veranderen lijkt men er een ‘mensenziekte’ van te willen maken. De ervaring leert dat mensen na zeer korte tijd de oorspronkelijke naam vergeten zullen zijn.

Door dit te doen op verzoek van ’30 vooraanstaande wetenschappers’ kan de WHO met overtuiging stellen dit vanwege de discriminerende naam van het visrus te doen.

Het verleden van Tedros Ghebreyesus

Dat Tedros Ghebreyesus de naam vanwege het discriminerende karakter zou willen veranderen is zeer onwaarschijnlijk gezien zijn verleden.

Korte tijd voor zijn benoeming bij de WHO verscheen de onderstaande open brief van de Amhara Professionals Union (APU) op de de website van de Ethiopische nieuwssite ‘Ethiopian News and Vieuws’ (ECADF). De Amhara zijn één van de twee grootste ethno-linguistische groepen in Ethiopië (de andere groep zijn de Omoro). De Amhara Professionals Union is een in de U.S.A gebaseerde belangenbehartigingsgroep bestaande uit artsen, wetenschappers en advocaten. Hun brief is gebaseerd op een onderzoeksrapport waarin aan de hand van 13 punten, waaronder discriminatie, corruptie, misdaden tegen de mensheid, waar 2,5 miljoen mensen het slachtoffer zouden zijn geworden, wordt aangetoond dat Ghebreyesus niet geschikt is voor de positie van voorzitter van de WHO. Het rapport is maar liefst 70 pagina’s lang. U kunt het hier downloaden.

Hieronder vindt u een gedeeltelijk vertaling van de open brief waarmee het rapport is aangeboden aan de leden van de WHO.

Geachte heer, mevrouw,

De Amhara Professionals Union (APU) presenteert u objectieve feiten over dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, die aantonen dat hij ongeschikt is om een ​​van de finalisten te zijn voor de benoeming van WHO-directeur-generaal, laat staan ​​om te winnen en deze rol over een paar maanden op zich te nemen.

 Amharas is een van de grootste etnische groepen in Ethiopië, die meer dan een derde van de bevolking omvat. De Amhara Professionals Union (APU) is een in Washington DC gebaseerde non-profit organisatie bestaande uit artsen, wetenschappers, advocaten en andere professionals van Amhara afkomst. APU verdedigt de rechten en belangen van het Amhara-volk te tegen de gruwelijke misdaden die het huidige door de TPLF/ EPRDF geleide regime al meer dan vijfentwintig jaar heeft begaan. APU is van mening dat Dr. Ghebreyesus een zeer slechte keuze is voor deze positie en dat hij de kernwaarden waar de WHO voor staat te schande maakt.

Human Rights Watch en vele andere nationale en internationale organisaties hebben veel kritiek geuit op door de TPLF/ EPRDF geleide regering wegens misdaden tegen de mensheid en wreedheden jegens het Ethiopische volk. Het bijgevoegde document verschaft objectieve bewijzen waarom APU van mening is dat Dr. Ghebreyesus de competentie, onpartijdigheid, verantwoordelijkheid en transparantie mist die wij nodig achten voor een positie van deze omvang. Het document bevat 13 punten, waaronder:

  • De kandidaat heeft gefaald transparant te zijn door het Ethiopische ministerie van Gezondheid te dwingen om een cholera-epidemie tijdens zijn ambtstermijn niet te melden en de dodelijke epidemie te benoemen als acute waterachtige diarree (AWD), zelfs nadat de diagnose van Vibrio Cholerae werd bevestigd. De prioriteit bij zijn besluit was om de impact te voorkomen die een publieke erkenning van de cholera-epidemie zou kunnen hebben op het toerisme en het imago van zijn partij, in plaats van de internationale gemeenschap te beschermen en te proberen de getroffen gebieden te hulp te komen. Deze trieste fout resulteerde in een landelijke epidemie.
  • De kandidaat heeft zijn eigen burgers verschillend behandeld op basis van hun etniciteit, dit in tegenstelling tot het doel van de WHO om een ​​betere, gezondere toekomst voor alle mensen over de hele wereld op te bouwen. Terwijl de WHO ernaar streeft om de levens van achtergestelde en gemarginaliseerde gemeenschappen te verbeteren, heeft Dr. Ghebreyesus, zelf afstammeling van de etnische groep Tigre, de gezondheidszorg in Amhara genegeerd. Van bijzonder belang is de afname van 2,5 miljoen leden van de Amhara-bevolking onder zijn bewind in de gezondheidszorg. De Amharas werden het slachtoffer vanwege hun etnische achtergrond.

 We dringen er bij de WHO-leden op aan om te kijken naar het bijgevoegde document: “International Organizations Leadership Recruitment Policies: the Failed Experiment of Dr. Tedros A. Ghebreyesus Candidacy for WHO Director General position”.

Amhara Professionals Union (APU)
Washington D.C., VS.

Waarschuwingsniveau

Afgezien van het hernoemen van monkeypox, overweegt de WHO ook het waarschuwingsniveau voor de aanhoudende uitbraak van de ziekte te verhogen en kan het worden aangemerkt als een “noodsituatie voor de volksgezondheid van internationaal belang”. Het hoogst mogelijke alarmniveau kan worden toegewezen aan de uitbraak volgende week, wanneer de waakhond zal bijeenkomen voor een spoedvergadering, aldus Ghebreyesus.

“De wereldwijde uitbraak van apenpokken is ongebruikelijk en zorgwekkend. Om die reden heb ik besloten om volgende week het Emergency Committee volgens de International Health Regulations bijeen te roepen, om te beoordelen of deze uitbraak een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang is”

aldus de WHO-chef.

39 landen en 1600 gevallen

Wereldwijd heeft de aanhoudende verspreiding van apenpokken volgens de WHO al minstens 39 landen bereikt, met ongeveer 1.600 bevestigde gevallen. Nog eens 1.500 vermoedelijke gevallen zijn volgens de WHO door de getroffen landen aan de WHO gemeld. Voor de overgrote meerderheid van die staten is het virus geen endemische ziekte.

Of we de WHO op haar woord moeten geloven valt te betwijfelen, gezien de kunstmatig hoog gehouden cijfers die zij presenteerde van coronadoden- en besmettingen.

Patroon

Het patroon wat we zagen bij COVID-19, van een relatief onschuldig virus bombarderen tot een virus met A-status en daar vervolgens allerlei maatregelen voor treffen, lijkt zich hier te herhalen. Door het uitroepen van de A-status kunnen regeringen wereldwijd de grondrechten van burgers ernstig beperken.

Naast de nieuwe ‘zomergolf’ van corona die er volgens het RIVM aankomt, kunnen we rekening houden met een zogenaamde pandemie van het apenpokkenvirus.

Het lijkt erop dat de WHO een A-status virus achter de hand wil houden, mochten de burgers de COVID19-hoax niet langer willen slikken.

Delen op sociale media