Minister Kuipers onderzoekt de fraude waar hij zelf bij betrokken was.

Tegen alle transparantieregels in, tegen de wet: dat zijn de contracten die het Erasmus MC sloot met grote leveranciers van medische hulpmiddelen. Bedrijven trakteerden artsen op dure reizen naar het buitenland. Het Erasmus MC, onder leiding van Ernst Kuipers, stond zelfs clausules toe waarin bedrijven vastleggen hoeveel invloed zij hebben op wetenschappelijke publicaties. ‘Alsof je gekocht wordt door de industrie.’

Dat schrijft Follow The Money vandaag in een opzienbarend artikel.

Ernst Kuipers was van 2013 tot 2022 bestuursvoorzitter van het Erasmus Medisch Centrum, het grootste ziekenhuis van Nederland. Nu is hij als minister verantwoordelijk voor de controle op de misstanden die hij zelf verzweeg, toedekte en zelfs aan meewerkte tijdens zijn tijd als bestuursvoorzitter van het Erasmus MC.

Wat wij het meest schokkend vinden is dat de industrie invloed heeft in de publicaties van bijvoorbeeld medische hulpmiddelen. Dat is verboden, maar vond onder Ernst Kuipers wel degelijk plaats.

Follow The Money:

De contracten die het Erasmus MC sluit met de medische hulpmiddelenfabrikanten zijn niet alleen in strijd met de regels, maar brengen ook de wetenschappelijke integriteit van een arts in het geding. 

Bedrijven bieden artsen verboden voordeeltjes, zoals dure reizen naar de andere kant van de wereld. Op zijn minst één keer was dit in strijd met de wet. Ook eisen fabrikanten verregaande invloed in de publicaties. Veel van dit soort overeenkomsten staan niet in het Transparantieregister Zorg, dat betalingen tussen zorgprofessionals en de medische industrie inzichtelijk maakt. Dit register functioneert desondanks prima, vindt minister Ernst Kuipers.

  • Waarom is dit relevant?

Momenteel onderzoekt de FIOD of cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle zijn omgekocht om hartimplantaten van de Duitse fabrikant Biotronik te gebruiken. Transparantie over betalingen vanuit de hulpmiddelenindustrie is hierdoor extra urgent. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat Ernst Kuipers als bestuursvoorzitter van het Erasmus MC de transparantieregels aan zijn laars lapte. 

  • Hoe heeft Follow the Money dit onderzocht?

Via een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) ontving Follow the Money 122 contracten tussen artsen in het Erasmus MC en leveranciers van medische hulpmiddelen. Hoogleraren en juristen bekeken op verzoek clausules. Daarnaast zijn de gegevens uit de contracten gekoppeld aan de data in het Transparantieregister Zorg. (Einde citaat FTM)

Corrupte minister

We hebben dus een corrupte minister aan het roer staan bij VWS. Het roept ook de vraag op wat voormalig minister van VWS Hugo de Jonge weet van deze praktijken, die ongetwijfeld ook bij andere ziekenhuizen spelen. Ook kan je ervan uitgaan dat de fabrikanten dit wereldwijd doen.

Koning Willem-Alexander wordt door Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, rondgeleid op de Erasmus MC

We hebben dus een minister van VWS aan het roer die tot voor kort tot zijn nek meewerkte aan corruptie die zijn ministerie nu zelf moet onderzoeken. Het is een belangenverstrengeling van ongekende aard.

Vaccins

En hoe zit het met de vaccins? Je kunt ervan uitgaan dat de producenten van de vaccins exact hetzelfde handelen en behandeld worden bij de ziekenhuizen. Hoeveel waarde kunnen we nog hechten aan zogenaamde ‘wetenschappelijke onderzoeken’ wanneer de producenten van het onderzochte hulpmiddel of vaccin invloed hebben op het onderzoek en/of de publicatie? Het antwoord: helemaal geen waarde.

Daarnaast staan er in sommige contracten zwijgclausules: het bestaan van de overeenkomst mag niet publiekelijk bekend zijn of het is zonder toestemming van de fabrikant niet toegestaan om met de media over het contract te praten, aldus FTM

Alle mooie woorden over de veiligheid van de vaccins en medische hulpmiddelen kan je direct door het toilet spoelen.

Wij vragen ons ook af wat virologe Marion Koopmans, werkzaam bij het Erasmus MC, hiervan weet. Koopmans was nauw betrokken bij het beleid ten tijde van de coronacrisis.

In de medische wereld gelden strikte regels om onwenselijke beïnvloeding van artsen te voorkomen. Snoepreisjes zijn verboden, betalingen moeten transparant zijn en wetenschappelijk onderzoek compleet onafhankelijk. 

Het Erasmus MC leefde die regels niet na. En de persoon die er destijds voor verantwoordelijk was, is Ernst Kuipers, toen directeur van het Erasmus MC, nu minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aldus Follow The Money.

Zoals DZN Media al lang betoogt zit de corruptie diep ingebakken in de farmaceutische industrie, die hun tentakels in alle ziekenhuizen en universiteiten hebben. Het is een publiek geheim dat artsen en huisartsen voor het voorschrijven van medicijnen per recept betaald krijgen van de farmaceutische industrie. Daarmee is de onafhankelijkheid en professionaliteit van artsen een wassen neus. Nu blijkt dus dat diezelfde industrie invloed heeft op publicaties en snoepreisjes van artsen betaalt om een ‘lezing’ over hun product te houden waarin ze het product de hemel in prijzen en daar vervolgens astronomische bedragen voor vangen.

Kuipers zit tot aan zijn nek in de belangenverstrengeling. Het is als een crimineel die rechercheur wordt en zijn eigen misdaden moet onderzoeken.

De man moet onmiddellijk aftreden. Maar in een corrupte bananenrepubliek als Nederland zal dit niet gebeuren.

Delen op sociale media