De top van D66 is door het stof gegaan over de affaire rond prominent partijlid Frans van Drimmelen. Partijleider Kaag zei in een persconferentie dat het grensoverschrijdend gedrag eerder consequenties had moeten hebben. “Ook ik heb hierin niet doorgepakt en dat neem ik mezelf kwalijk.” Dat schrijft de NOS vandaag.

De definitie van de NOS van ‘door het stof gaan’ is blijkbaar een geheel andere dan die van Team Doe Zelf Normaal. Wanneer we kijken naar de letterlijke tekst van de verklaring van Kaag die de NOS op haar website heeft gepubliceerd is hier geen sprake van ‘door het stof gaan’ maar van je straatje schoonvegen.

Video start bij begin van onderstaande verklaring

Laten we eens kijken naar een deel van haar verklaring:

J: U bent de partijleider u wist dat deze zaak niet goed was afgerond. Waarom heeft u er niet zelf alles aan gedaan om dit op te lossen?

K: Nou, de aanname is dat ik meer kennis heb dan ik had. Ik had een melding, een bezorgde melding van de klaagster, het slachtoffer. Dat heb ik echt heel actief bij het landelijk bestuur neergelegd en gezegd: “klopt alles wel kijk hiernaar. En kan ik haar (het slachtoffer, DZN) ook weer gaan spreken?” Dat heb ik net al benoemd, maar mij was gerustgesteld door iedereen bij het landelijk bestuur in hun contacten met Bing (onderzoeksbureau, DZN) dat de weging die zij maakten klopte. Ik heb geen kennis van de inhoudelijke, van de vertrouwelijke bijdrage.

J: Maar u krijgt wel signalen, u krijgt signalen en u grijpt niet in.  

K: En die heb ik jawel. Ik heb daarop geacteerd binnen de beperkingen die ik als politiek leider heb, want, helaas moet ik nu bijna zeggen, ging alleen het landelijke bestuur daarover, zo is het bij ons altijd belegd. Ik heb geacteerd, alleen ik neem het mezelf kwalijk dat ik niet ben blijven aandringen, en daar moet ik mezelf rekenschap van geven. Dat neem ik mezelf kwalijk.

J: U had het over spijt. Betekent dat ook dat er excuses nu richting het slachtoffer vanuit uw kant gaan?

K: Spijt, betekent dat voor mij. Als je spijt hebt van iets, dan ga je ook in gesprek en ik zal mijn eigen woorden vinden bij het slachtoffer wanneer we elkaar spreken. Want het wordt een veel langer gesprek.

J: Want waarom vindt u het zo lastig om dat hier te zeggen?

K: Ik vind het niet lastig om het hier te zeggen, maar als ik zo kijk de hele week over de casus zelf, heb ik het soms het idee dat het meer dan ophef gaat en minder over de slachtoffers. Ik vind het niet moeilijk om mijn excuses aan te, ik vind het niet moeilijk om het excuses aan te bieden. Het spijt mij, dat is dieper nog dan zeggen ik, excuseer me voor iets.

(Einde verklaring)

Kaag zegt:

Ik heb daarop geacteerd binnen de beperkingen die ik als politiek leider heb, want, helaas moet ik nu bijna zeggen, ging alleen het landelijke bestuur daarover, zo is het bij ons altijd belegd.

Blijkbaar vindt Kaag de ‘beperkingen die zij als politiek leider heeft’ belangrijker dan wat het slachtoffer door van Drimmelen, die Kaag D66 heeft binnengehaald (!), is aangedaan. Wanneer er enige sprake zou zijn geweest van empathie richting het slachtoffer zou Kaag hebben ingegrepen, en niet zijn weggedoken achter haar ‘beperkingen’, beperkingen die nergens op schrift staan en ter plekke door Kaag verzonnen worden!

Even later antwoordt ze op de vraag van de journalist waarom ze het zo lastig vindt om haar spijt te betuigen:

Ik vind het niet lastig om het hier te zeggen, maar als ik zo kijk de hele week over de casus zelf, heb ik het soms het idee dat het meer dan ophef gaat en minder over de slachtoffers.

Het is onvoorstelbaar en verbijsterend dat de journalist Kaag vervolgens niet het vuur aan de schenen legt!

Vervolgens durft Kaag met droge ogen te zeggen dat ‘het meer over ophef dan over de slachtoffers gaat’. Bij Kaag gaat het meer over haar verzonnen ‘beperkingen’ dan over de slachtoffers.

Veder valt het op dat Kaag in meervoud spreekt: slachtoffers! Weet Kaag iets wat wij niet weten? Dat zou niet verbazend zijn, gezien het feit dat Kaag ook deze casus net zolang onder haar hoofddoek heeft gehouden tot zij niet anders kon.

Kaag staat maar één ding te doen: aftreden!

Maar de Nederlandse ‘democratie’ kennende zit zij nog jaren op haar plaats, en voert zij samen met de rest van het corrupte kabinet Nederland naar de autocratische afgrond.

Delen op sociale media