Marc van Ranst op 6 september: ‘10 muizen en EMA keurt dat goed? Echt? Jij gelooft dat echt?’

De alleen op muizen geteste boosters, die in de VS al waren toegelaten, worden nu ook in Nederland gebruikt. Dit betekent dat Nederlanders die nu een booster halen een stof ingespoten krijgen die niet op mensen maar op 8 muizen getest is. Zo wordt deze booster in de praktijk getest op de Nederlandse bevolking.  

Er wordt hier een medisch experiment toegepast op ieder die deze booster ingespoten krijgt, zonder medeweten van de testpersoon. Dat is een misdaad die zijn weerga niet kent.

Onze berichtgeving van 1 september, waarin wij beweerden dat de nieuwe boosters alleen op muizen getest waren was toen nog voorbarig. Wij maakten Sander Zurhake van de NOS in dat bericht het verwijt dat hij ‘vergat’ te vermelden dat de boosters niet op mensen getest waren maar op slechts 8 muizen.

Terecht wees Sander Zurhake erop dat dit gold voor de BA.4 en BA.5 boosters die in de VS wel waren toegelaten, maar (nog) niet door de EMA in Europa.

DZN Media heeft vervolgens gerectificeerd. Sander Zurhake zegde ons toe:

‘Mocht het EMA die goedkeuring wel verlenen dan is dat reden voor een kritische bevraging en dat zal ik dan ook zeker niet nalaten’.

Intussen heeft het EMA de alleen op muizen geteste BA.4 en BA.5 boosters dus alsnog goedgekeurd. Wij hebben Sander Zurhake van de NOS gevraagd of hij het EMA ‘kritisch bevraagd’ heeft, en wat het antwoord was dat hij heeft ontvangen.

Met de toelating van de op muizen geteste booster is ons artikel van 1 september opnieuw actueel en geheel correct: Europese burgers worden gebruikt als proefkonijn.

Marc van Ranst

Op 6 september toonde de Belgische viroloog Marc van Ranst zich op Twitter hogelijk verbaasd dat iemand kon geloven dat een slechts op muizen geteste booster op de Europese markt zou worden toegelaten.

Willy (@kestloot) vroeg hem: ‘Akkoord Marc, maar hoe goed is die nieuwe spuit getest geweest? Kan jij me daar eens uitleg over verschaffen, want hier al gelezen enkel op een 10 muizen’.

Het antwoord van Marc van Ranst: ‘Denk je dat nu echt, Willy? 10 muizen en EMA keurt dat goed? Echt? Jij gelooft dat echt?’

Uit het hogelijk verbaasde antwoord van Marc van Ranst blijkt dat hij het ongelooflijk en onmogelijk acht dat een dergelijke booster in Europa gebruikt gaat worden. Nu dat toch het geval is hebben wij Marc van Ranst de volgende email gestuurd:


Geachte heer van Ranst,

Op 6 september stelde ene Willy Kesteloot u op Twitter de volgende vraag:

Willy (@kestloot): ‘Akkoord Marc, maar hoe goed is die nieuwe spuit getest geweest? Kan jij me daar eens uitleg over verschaffen, want hier al gelezen enkel op een 10 muizen’.

Uw antwoord: Denk je dat nu echt, Willy? 10 muizen en EMA keurt dat goed? Echt? Jij gelooft dat echt?’

Uit uw antwoord blijkt dat u hoogst verbaasd bent dat de vraagsteller gelooft dat dit mogelijk is: een booster die slechts op muizen getest is.

Zoals u ongetwijfeld weet is die op slechts muizen geteste booster inmiddels op de Europese markt toegelaten. Graag horen wij uw mening over deze toelating, waarvan u op 6 september nauwelijks kon bevatten dat iemand kon geloven dat dit mogelijk zou zijn.

Voor de goede orde: wij stellen u hier een serieuze vraag. Van een gerenommeerd viroloog verwachten wij een serieus antwoord.

Wij zien uw spoedige reactie graag tegemoet.

Pieter Kuit

DZN Media


Wij hopen op een antwoord van Marc van Ranst, maar verwachten dat niet. Dhr. van Ranst maakt namelijk ieder die kritiek heeft op de vaccins continu belachelijk. De frequentie waarmee deze viroloog zich op Twitter bevindt roept bij ons nogal wat vraagtekens op. Maar vooral zijn wijze van communiceren naar critici. Wij schreven daar al eerder over in meerdere artikelen.

De toelating van deze alleen op muizen geteste boosters zal ook worden meegenomen in het binnenkort te verschijnen vaccinatierapport van de BPOC2020.

De BPOC2020 zal deze week een speciaal video-journaal wijden aan de toelating van deze experimentele booster.

Tevens hebben wij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om opheldering gevraagd.

Delen op sociale media