Maandag nieuwe wilde akties op eigen initiatief van de boeren.

De boeren gaan maandag 27 juni opnieuw actie voeren. Dat zegt Mark van den Oever van de Farmer Defence Force.

Hoewel de FDF de actie niet heeft georganiseerd wenst hij de boeren veel succes.

De woede onder de boeren is groot. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de opeenvolgende kabinetten de schaalvergroting onder de boeren gestimuleerd. Nederland moest weer in haar eigen voedselbehoefte kunnen voorzien. Maar ook toen dat bereikt was werden de boeren aangezet steeds meer te produceren, zodat de economie door de export zou worden aangejaagd.

Er werd op zeker moment zoveel geproduceerd dat er sprake was van een ‘boterberg’ en ‘melkplas’:

Bioscoopjournaal uit 1968 over het overschot aan melk.

Reclamespotjes om melk te drinken en zuivel te eten werden elke avond vertoond op de Nederlandse televisie. De kinderen werden er al snel mee geïndoctrineerd:

Reclamespotje uit de jaren ’70

Het CDA was de partij die pal naast en voor de boeren stond: schaalverkleining was ondenkbaar. Toen de melkproductie zo hoog was dat het ook niet meer geëxporteerd kon worden, en de melkprijzen daardoor tot bijna het nulpunt zakten, lieten de boeren de melk uit protest in de sloten lopen.

Stikstof en woningbouw

Het is dus niet zo gek dat de boeren boos zijn. Generaties lang werken zij op hun land. De boerderijen gaan over van vader op zoon. En omwille van een onduidelijk stikstofprobleem wil de regering de boeren nu voor een habbekrats uitkopen, zodat het land voor woningbouw geschikt gemaakt kan worden. De opeenvolgende kabinetten Rutte hebben er namelijk voor gezorgd dat de eigen bevolking niet meer gehuisvest kan worden. Kinderen die tot hun 35e bij hun ouders wonen zijn geen uitzondering meer.

Deze ‘regering’ moet zich schamen, en zo snel mogelijk aftreden. Na het coronadebacle en de toeslagenaffaire draaien ze nu de boeren de nek om.

Delen op sociale media