Marc van Ranst wordt op Twitter (en elders) geregeld besmeurd, uitgescholden, beledigd, bedreigd en gedehumaniseerd. De man heeft meer dan 175.000 volgers op Twitter, en laat zich nogal uitgesproken uit over corona en de maatregelen die daar volgens hem bij passen.

De polarisatie die de coronacrisis met zich heeft meegebracht is bijna nergens zo duidelijk als op Twitter. Marc van Ranst weet dat als geen ander, maar laat zich daardoor niet tegenhouden zijn vaak controversiële meningen te blijven uiten, niet alleen over corona, maar ook over tal van andere onderwerpen.

De commentaren die hij krijgt liegen er soms niet om. Beledigingen over zijn gewicht, walgelijke racistische uitlatingen, smerige soms seksuele insinuaties: Marc heeft het allemaal al over zich heen gehad.

Twitter kent de mogelijkheid een account te rapporteren wanneer men denkt dat de regels van fatsoen worden overtreden, of wanneer er flagrante desinformatie wordt gedeeld. Wanneer Twitter het door jou ingediende bezwaar deelt, kan het account worden opgeschort, of wordt er door Twitter een waarschuwing naar het account gestuurd. Wanneer je denkt dat de uitlatingen strafbaar zijn kan je dat, via Twitter of anderszins, melden bij de autoriteiten.

Voor Marc van Ranst is dat blijkbaar niet genoeg. Van Ranst probeert er achter te komen wie er achter het vaak anonieme account zit waarop uitlatingen worden gedaan waar hij zich aan stoort, en vermeldt vervolgens de persoonlijke gegevens van diegene op Twitter. Zo heeft Marc van Ranst het al langer aan de stok met Stephane de Batsleer, uitbater van het Brugse Restaurant De Lobster Pot. Toen Marc van Ranst erachter kwam dat dhr. Batsleer achter de inderdaad vaak walgelijk racistische uitlatingen zat die de Batsleer op zijn anonieme account deed, noemde hij de naam en het restaurant van de Batsleer met naam en toenaam op Twitter:

Een ander voorbeeld is de Twitterruzie die van Ranst had met Christian Vincke, tandarts te Knokke alias KZeppos 10.

Walgelijk seksueel getinte beledigingen waren eerder regel dan uitzondering. Marc van Ranst kwam echter achter de ware identiteit van KZeppos:

Vervolgens openbaarde Marc van Ranst de naam van Christian Vincke openbaar Op Twitter. Het openbaar maken van privégegevens van iemand op Twitter wordt ook wel ‘doxing’ genoemd. In Nederland is er een wet in de maak die doxing strafbaar stelt.

Hoewel de uitlatingen richting Marc van Ranst zoals gezegd vaak bedreigend en beledigend zijn, kun je je afvragen of  van Ranst zich op deze manier niet ontwikkelt tot zelfbenoemd jury, beul en rechter van Twitter. De man heeft meer dan 175.000 volgers. We kunnen er vanuit gaan dat hij heel goed weet dat hij de twee bovenstaande (voorheen) anonieme Twitteraars grote schade toebrengt in hun persoonlijk en maatschappelijk leven. Marc van Ranst is een bekende viroloog, die lijkt te denken dat hij boven de wet staat, en de digitale schandpaal van Twitter mag zijn.

Van Ranst heeft geregeld de mond vol van de democratische rechtsstaat die Nederland en België zijn. Hij lijkt zelf echter weinig vertrouwen te hebben in de rechtsstaat, gezien het feit dat hij willens en wetens de carrière en broodwinning van anonieme Twitteraars in de waagschaal stelt, en dit niet over laat aan het Openbaar Ministerie door bijvoorbeeld aangifte te doen van stalking en/of racisme. Hij vindt dat deze mensen de gevolgen maar moeten dragen van hun gedrag, en van de openbaar making van hun persoonlijke gegevens.

Marc van Ranst lijkt bijna 24 uur per dag actief te zijn op Twitter. Vanwege zijn rol als viroloog tijdens de coronacrisis heeft hij grote bekendheid gekregen. Zijn standpunten laten geen ruimte voor tegensparaak: ieder die hem tegenspreekt kan verwachten door van Ranst van repliek gediend te worden. Dat geeft hem echter geen recht als jury, rechter en beul op te treden. Het bekend maken van de persoonlijke gegevens van degene die uitlatingen doen die hem niet bevallen is niet alleen dubieus maar bovendien gevaarlijk en in Nederland straks strafbaar. We kunnen erop wachten tot mensen het recht in eigen hand nemen richting de mensen van wie de gegevens door van Ranst openbaar zijn gemaakt, met mogelijk alle schadelijke gevolgen van dien.

Marc van Ranst zou daar wel eens de zeer wrange strafrechterlijke vruchten van kunnen gaan plukken.

Delen op sociale media