Marc van Ranst is verbolgen over de Belgische spoorwegen. Zijn trein van 11.04 uur naar Leuven reed vandaag niet. “Het gebeurt al te vaak”, aldus de Belgische viroloog.

Maar niet alleen het uitvallen van treinen gebeurt volgens van Ranst ‘al te vaak’.:

Het is nog erger. Een mevrouw liep van het treinperron naar de bushalte aan het station, en stond mooi op tijd klaar. Ze zwaaide naar de snelbus naar Brussel. Echter, de bus stopte niet. De mevrouw had een hoofddoek op. Niet fijn, en het gebeurt al te vaak

aldus van Ranst in zijn Tweet.

Het is duidelijk dat de opmerking van Marc van Ranst dat de ‘mevrouw een hoofdddoek op‘ had, volgens van Ranst de reden was voor de betreffende chauffeur om door te rijden. Wij vragen ons af hoe gegrond deze beschuldiging is. Laten Belgische buschauffeurs met regelmaat vrouwen met hoofddoeken staan bij de bushalte? En hoe weet de viroloog dat?

Wanneer Marc van Ranst geen gewijs kan leveren voor zijn toch wel stellige bewering is een rectificatie op zijn plaats. Echter, gezien de stelligheid waarmee hij zijn bewering poneert gaan wij ervan uit dat van Ranst zijn uitspraak kan staven. Dat zou een ernstige situatie opleveren: buschauffeurs die ‘al te vaak‘ vrouwen met hoofddoeken die d.m.v. zwaaien de chauffeur verzoeken te stoppen bij de bushalte laten staan.

Wij hopen er van uit te mogen gaan dat Marc van Ranst weet dat aan zijn uitspraken veel gewicht wordt toegekend, en dat hij dit soort ernstige beschuldigingen van discriminatie niet zomaar doet. Wij roepen hem dan ook op bovenstaande uitspraken met bewijzen te onderbouwen.

DZN Media kon Marc van Ranst niet bereiken voor commentaar. Voorts is DZN door van Ranst op Twitter geblokkeerd, en kon dus ook langs die weg geen commentaar aan van Ranst vragen.

Delen op sociale media