Academische ziekenhuizen maken zich zorgen over de toename van het aantal zwangere vrouwen dat ernstig ziek wordt door de deltavariant van het coronavirus. Deze week zijn minstens vijf zwangere vrouwen met corona opgenomen op de ic’s. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de crisis. In alle gevallen gaat het om vrouwen die niet zijn gevaccineerd.

Dat schrijft de Volkskrant vandaag.

De vaccins zijn veilig en effectief, concludeert het CDC opnieuw op basis van nieuwe cijfers. Zo is het percentage miskramen onder gevaccineerde vrouwen vergelijkbaar met vrouwen die niet zijn gevaccineerd.(Bron)

Bijwerkingencentrum Lareb plaatste een oproep aan zwangeren om zich te melden. Aan die oproep hebben tot nu toe zo’n 5.800 vrouwen gehoor gegeven, waarvan de helft ten minste één prik heeft gehad. ‘Tot nu toe zijn daarbij geen bijzondere bijwerkingen gemeld’, laat Lareb weten aan de Volkskrant.

De Stichting BPOC2020 toont aan dat de registratie van bijwerkingen door het Lareb aantoonbaar gebrekkig is. Zo registreerde BPOC2020 bij haar meldpunt meer dan 100 (!) miskramen. Ernstige menstruatiestoornissen komen ook opvallend vaak voor. Het ministerie van VWS heeft echter geen enkele interesse in de geregistreerde bijwerkingen en sterfgevallen die de BPOC2020 aan haar presenteerde in een gesprek op 11 augustus ten kantore van het ministerie van VWS.

Op dit moment werkt de BPOC2020 aan een speciale website (www.meldpuntvaccinatie.nl) waar mensen bijwerkingen op een effectieve wijze kunnen melden. De website zal z.s.m. maar zeker komende week online zijn. Ook de al geregistreerde meldingen zullen op deze website zichtbaar zijn. Tot die tijd kunnen mensen hun meldingen doen via het meldpunt wat men op de webstite van de BPOC2020 aantreft.

Overigens zal VWS / de Staat komende week door de BPOC2020 worden gedagvaard in kort geding, met als eis de vaccinaties onmiddelijk te stoppen zodat nader onderzoek kan plaatsvinden. In opdracht van het BPOC2020 werken deskundigen op dit moment aan een onderzoeksrapport over het causale verband tussen de meldingen van sterfgevallen en gezondheidsschade en de vaccins. Dit rapport zal aan de rechter overlegd worden.

Elke dag ontvangt de BPOC2020 op haar meldpunt meldingen van overlijden, gezondheidsschade en miskramen. Het is aannemelijk dat dit slechts het topje van de ijsberg is.

Het VWS houdt echter vast aan het Lareb en negeert de meldingen die bij het BPOC2020 binnenkomen.

Ook de media negeren de meldingen van de BPOC2020.

Rinke van den Brink, redacteur gezondheidszorg NOS Nieuws, antwoordde op een email die de BPOC2020 aan hem stuurde en waarin de BPOC2020 haar zorgen over de veiligheid van de vaccins kenbaar maakte: ‘er is geen reden om daaraan (de veiligheid van de vaccins – DZN) te twijfelen. Het valt nogal mee met de bijwerkingen die er uiteraard zijn’.

Bovenstaande reactie is tekenend voor de rest van de mainstream media.

Delen op sociale media