De Landelijke Eenheid van de Nationale Politie moet volledig op de schop. Dat staat in een tussenrapport van de commissie-Schneiders, die onderzoek doet naar de organisatie. Bij de Landelijke Eenheid zijn de afgelopen jaren een reeks ernstige problemen naar boven gekomen.

“Op meerdere plekken in de eenheid voelen medewerkers zich onvoldoende gehoord of gesteund en soms zelfs ronduit onveilig”, schrijft de commissie. “In combinatie met een forse uitbreiding van het takenpakket, soms gebrekkige onderlinge samenwerking en het ontbreken van gezamenlijke doelstellingen leidt dit ertoe dat het prestatievermogen van de eenheid onder druk staat.”

Doe Zelf Normaal zou verbaasd en verbijsterd moeten zijn, maar niets verbaast ons nog in de bananenrepubliek Nederland die zich rechtsstaat noemt.

Al meer dan een jaar geleden maakte de BPOC2020 de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus attent op de misstanden d.m.v. de 80 ontluisterende verhoren van politieagenten. In deze verhoren komen schrijnende situaties naar voren van discriminatie op de werkvloer en van arrestanten, seksuele intimidatie, diefstal van in beslag genomen goederen en ga zo maar door. De minister zegde ons in zijn antwoord toe de Korpsleiding op de hoogte brengen. De BPOC20210 heeft nimmer meer iets vernomen.

Zoals in de laatste nieuwsflits van de BPOC2020 kenbaar wordt gemaakt zullen de beelden van de politieverhoren overgedragen worden aan de Procureur-Generaal als onderdeel van de aangifte die de BPOC2020 doet tegen Rutte en Grapperhaus.

De uiteindelijke naar buiten treding van de agenten is toen om al vele malen besproken redenen niet door gegaan.

Het meest opvallend waren de opdrachten vanuit de top van de politie om moedwillig ‘corona-demonstranten’ te mishandelen. Daarin vinden we in het rapport van de commissie Schneiders, wiens rapport aanleiding is om de Landelijke Eenheid van de politie op de schop te nemen, niets terug.

Doe Zelf Normaal én de BPOC2020 vrezen dan ook dat de schop waarmee men gaat graven bij de steel af zal breken, en de veranderingen een wassen neus zullen blijken te zijn.

Delen op sociale media